Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

"Együtt könnyebb"

A program támogatója

„Együtt könnyebb” IHM ITEM K+F program

„KAPOCS” Regionális partnerséggel a helyi közösségek szolgáltatásának kialakítása érdekében

.A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete (DTE), SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, a Magyarországi Nõi Alapítvány és a Teleház” Közszolgáltatási Kht. konzorciuma IHM támogatással"Együtt könnyebb” „KAPOCS” Regionális partnerséggel a helyi közösségek szolgáltatásának kialakítása érdekében címû IHM ITEM K+F program végrehajtásában vett részt. Célunk, hogyrészletesen meghatározzuk a regionális, megyei szolgáltatások lehetséges körét, azokat az ismereteket, amelyek elõsegíthetik, hogy a Teleházak regionális, megyei szervezetek partnerségével végpontként mûködhessenek mind a munkahelyteremtés, távmunka, képzés, távoktatás, szociális gondoskodás, közhasznú információ-szolgáltatás, távügyintézés, stb. területén.


A program szakaszai:

1. A meglévõ struktúra analízise

· Teleházak, települések, partnerek szerepének vizsgálata

A Teleházak létrejöttének egyik legfontosabb mozgatórugója az esélyteremtés illetve az esélykiegyenlítés volt. A településszerkezet egyenlõtlenségei különösen érezhetõk a kistelepüléseken. Az ott élõk hátrányos helyzetének számos oka van: Az alacsony iskolai végzettség, a munkalehetõségek hiánya, a korábbi mezõgazdaságból származó bevételek drámai csökkenése. Emellett nagy hátrányt okoznak a korlátozott közlekedési lehetõségek- a mozduláshoz, a belsõ migrációhoz szükséges források szûkössége, az infrastruktúra elmaradottsága valamint az információhiány vagy az információkhoz való hozzájutás korlátozottsága. A Teleházak a kistelepülések világra nyíló ablakai, azonban a Teleházak adta lehetõséget különbözõképpen használják ki a települések, de nagy különbségek adódhatnak az igénybevevõk különbözõ csoportjai és az igénybevétel motivációi, indokai között is. A Teleházak által hozzáférhetõvé váló információ katalizátorként hathat egyének és közösségek, valamint a közösségek bizonyos csoportjainak életminõségére, kapcsolataira, lehetõségeire. Ezt vizsgáltuk a jelen projekt keretein belül.

A Teleházak hatásának célzott vizsgálata a következõ célcsoportokra terjedt ki

a kistelepüléseken élõ nõk

kistelepüléseken élõ ill. mûködõ vállalkozók

mezõgazdaságban tevékenykedõ vállalkozók

fiatalok - iskolások és oktatásban már részt nem vevõ 25 év alatti fiatalok

szociálisan hátrányos helyzetû egyéb csoportok

civil szervezetek.

· A 2001 évi Teleház monitorozás anyagának feldolgozása az MTSZ honlapján

· A felmérés anyagának feldolgozása az MTSZ honlapján

2. Ismeretterjesztõ film készítése a Teleház Régióról - "Egy egész erdõ" címmel

Alapkoncepció

A film által kialakított üzenet a regionális partnerség erõsítése, a lehetõség bemutatása jó megoldásokon keresztül, hogy a Teleházak mozgalma alkalmas regionális partnereink vidéki végpontjainak kialakítására. Képet kaphatnak a Teleházak és partnereik arról, hogy a Regionális Teleház Forrásközpontnak milyen szolgáltatásai és projektjei vannak, a Teleházak mit kaphatnak és mit adhatnak a régiónak? A nemzetközi partnereinknek bemutathatjuk, hogyan mûködnek a régió Teleházai, hogyan segítheti munkájukat a regionális összefogás?

Forgatási helyszínek

A civil kontroll alatt mûködõ közháló koncepciójának bemutatása, Csákberény

Referencia programok a régió Teleházaiban

képzés - 3 Teleház

szociális segítségnyújtás, (KÖR, helyi szívességbank), munkahelyteremtés - 3 Teleház

információ szolgáltatás, tanácsadás - 3 Teleház (EU, mezõgazdasági, KKV információk), 1 Teleház (média) 1 Teleház

irodatechnikai szolgáltatás - 1 Teleház

távügyintézés - 1 Teleház

szép Teleházak, helyi hagyományõrzés, stb. - 3 Teleház

Regionális Teleház Forrásközpont és projektjeinek bemutatása

Partnerség bemutatása

Intelligens Régió Programcentrum

horizontális és vertikális szinten, a régió államigazgatási, piaci, civil partnersége

Referencia programok a régió Teleházaiban

képzés - 3 Teleház

szociális segítségnyújtás, (KÖR, helyi szívességbank), munkahelyteremtés - 3 Teleház

információ szolgáltatás, tanácsadás - 3 Teleház (EU, mezõgazdasági, KKV információk), 1 Teleház (média) 1 Teleház

irodatechnikai szolgáltatás - 1 Teleház

távügyintézés - 1 Teleház

szép Teleházak, helyi hagyományõrzés, stb. - 3 Teleház

Regionális Teleház Forrásközpont és projektjeinek bemutatása

Partnerség bemutatása

Intelligens Régió Programcentrum

horizontális és vertikális szinten, a régió államigazgatási, piaci, civil partnerség

3. Módszertani anyagok készítése a regionális partnerségen alapuló együttmûködésrõl, állami feladatok átvállalásának elõsegítése céljából

A regionális partnerséggel elsõ megbeszélésen kerül sor a projekt meglévõ erõforrásainak, a projekt eddigi eredményeinek ismertetésére a feladatok és a feladatok elosztásának a projekt szakasz ütemtervének, a beszámoltatás, formátumok, ellenõrzés, minõségbiztosítás és kommunikáció módjának ismertetésére.

A módszertani segédanyagok címe: "Hogyan lehetsz végpont? Avagy rajta vagy-e a hálózaton?"

A módszertani segédanyagok (munkahelyteremtés, képzés, szociális gondoskodás, közhasznú információ-szolgáltatás és távügyintézés területén) regionális partnerség kialakításával - megcélozva a következõ rétegeket: ifjúság, vállalkozások, mezõgazdasági vállalkozások, állampolgár, nõk, hátrányos helyzetûek, nyugdíjasok…- ajánlott tartalma:

Szakirányú szolgáltatási ismeretek gyûjtõtárának kialakítása a regionális partnerség végpontjainak kialakítása érdekében:

Szolgáltatás leírások (munkahelyteremtés, képzés, távügyintézés, szociális szolgáltatások, információ szolgáltatás, tanácsadás, irodatechnika)

Prezentáció "PUZZLE"

Hétféle Power Point prezentáció készül (ifjúság, állampolgár, vállalkozások, mezõgazdasági vállalkozás, nõk, hátrányos helyzetûek, nyugdíjasok) a Teleház ügyfélköre számára szolgáltatások kiajánlására általános, és régió specifikus ismérvek figyelembe vételével a következõ partnerekkel: Regionális Fejlesztési Ügynökség, könyvtárak, EIP, HVK-k, Kamarák, ITDH-k, munkaügyi központok, képzési intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok, piaci szervezetek, stb.)

Záró Workshop megszervezése érintett oktatási intézmények (könyvtár informatikus, mûvelõdésszervezõ) a Teleházak oktatói kara, mentorai, a Teleház régiók, Nemzeti Pályainformációs Központ, a Teleházak és regionális partnerek meghívásával

 

Szeged, 2003. január 22.

Nagyné Takács Ágnes

CsatolmányMéret
Meghívó.doc274 KB