Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Tervek stratégiák

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének Munka és fejlesztési terve

 

2009.

 

1. Alapszolgáltatások végzése a Magyar Teleház Szövetség Dél-alföldi Regionális Tagozatával együttműködésben Teleházak számára:

Stratégiai tervezés, Teleház üzemeltetők felkészítése az intézmény létrehozására és működtetésére, regionális információ-szolgáltatás, tanácsadás Teleházak számára, Rendezvényszervezés, kutatás.

 

Működési Támogatási kérelem benyújtása az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiumához, 1 %-os kampányt folytatunk a Teleházak és a Regionális Teleház Forrásközpont fenntarthatósága érdekében.

 

Tervezzük az alábbi állóeszközök beszerzését: kerékpár, média szekrény, videó projektor, számítógép, stb.

 

 

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete - Akkreditált felnőttképzési Intézmény

 

Akkreditációs Lajstromszám: 0670 - Érv.:2007.12.18. – 11.12.18.

OKÉV 06-0008-03 - (beszámolóval meghosszabbítva újabb két évre)

 

Akkreditált képzések:

 

  1. Teleház-asszisztens képzés PLM-95; In/117/60/207/2005.(X.22.)

  2. Vidékfejlesztési szolgáltatásszervező képzés PLM-92; A/94/294/205/2005.(X.22.); In/116/294/206/2005.(X.22.)

  1. Információ, Kommunikáció és Technikai Koordinátor képzés PLM-126, KÖZM./A/1/2007.(VII.4..), KÖZM./I/1/2007.(VII.4..),

  2. Mobil Kommunikáció képzés PLM-125, KÖZM./A/6/2007.(IX.3.), KÖZM./I/6/2007.(IX.3.)

 

Regisztrált képzéseink:

  1. Közösségépítés

 

Kapcsolódó szolgáltatások:

 

  1. Egyéb felnőttképzési szolgáltatás, tanácsadás (mentorszolgáltatás) - 00000096

  2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás – 00000093

3. Előzetes tudásszint felmérés - 00000091

 

 

Képzésfejlesztés, képzések indítása

 

A program akkreditáció bejegyzése után támogatási kérelmek benyújtása és képzések indítása az alábbi célok elérése érdekében:

Felelős: Nagyné Takács Ágnes

Határidő: folyamatos

 

Teleház-asszisztens képzés

 

A teleházat üzemeltetők felkészítése az új intézmény létrehozására és működtetésére, miközben a teleház mozgalom stratégiai céljait követve az alábbiaknak megfelelve végzik munkájukat:

  • A kistelepüléseken, kisközösségekben élő emberek helyi életminőségének, esélyegyenlőségének, közösségi önigazgató és önfejlesztő képességének javítása a legkorszerűbb ICT, hálózati szolgáltatások közösségi elérése és a felhasználás sokoldalú segítése, a „digitális írástudás” terjesztése révén.

Felelős: Nagyné Takács Ágnes

Határidő: folyamatos

 

Vidékfejlesztési szolgáltatásszervező képzés

 

Épüljön ki a hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszere, amely képes regionális, országos szinten a helyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében a korszerű ICT adta eszközöket felhasználva információkhoz és szolgáltatásokhoz segíteni a helyi, kistelepülési művelődési házakat, könyvtárakat, közösségi házakat, iskolákat, teleházakat, eMagyarország pontokat, telepostaházakat, (továbbiakban helyi információs központokat (HIK)), miközben maguk is e minőségi hálózati szolgáltatások részévé válhatnak fenntarthatósági törekvéseik mellett. Célunk, hogy e példaértékű 16 modulos fejlesztés eredményeképpen részletesen megismertessük a szolgáltatások lehetséges körét, átadjuk azokat az ismereteket, amelyek elősegíthetik, hogy a (HIK) partnerszervezetek végpontjaiként gazdaságos módon, „egy ablakos” kiszolgálással, civil kontroll mellett, a már meglévő erőforrásokat felhasználva működhessenek mind a területfejlesztés, munkahelyteremtés (Foglalkoztatási Információs Pontok), távmunka, képzések, távoktatás, szociális gondoskodás, közhasznú információ-szolgáltatás, EU, távügyintézés, mezőgazdaság, fenntartható fejlődés, egészségmegőrzés, turisztika, stb. területén, kiszolgálva a KKV-k, az államigazgatás és intézményei, a civil szervezetek, az ifjúság, a munkaképes korú lakosság, a hátrányos helyzetű rétegek, a fogyatékkal élők, a nyugdíjasok és az időskorúak igényeit. Cél, hogy a HIK-ben helyi esélyegyenlőségi, vidékfejlesztési küldetésüket végző munkatársak minden betérő ügyfél számára segítséget tudjanak nyújtani helyben, vagy meg tudják nevezni azt az intézményt környezetükben, ahol ezt leghamarabb, legjobb minőségben megkaphatják. Fontos, hogy kialakuljanak a személyes, az EU pályázatokhoz szükséges partnerségi kapcsolatok, amelyek a képzés eredményességét, hatását a vidéki társadalom fejlődése szempontjából hosszútávon is biztosíthatják.

A képzés moduljai az IT mentor képzésbe beszámíthatóak lesznek.

Felelős: Nagyné Takács Ágnes

Határidő: folyamatos

 

Információ, kommunikáció technikai kultúra terjesztése (IKT)

 

A továbbképzési program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek elősegítik a telekommunikációs kultúra terjesztését, hogy településükön civil kontroll alatt átgondolt helyi információs stratégia készüljön és megvalósulhassanak annak célkitűzései.

A helyi információs társadalom legátfogóbb és kizárólagos célja nem más, mint sajátos informatikai eszközöket, szolgáltatásokat biztosítani a helyi életminőség javításához, az esélyegyenlőség biztosításához, a helyi szükségletek lehető legjobb kielégítéséhez, a helyi problémák megoldásához, mindez a helyi erőforrások - legtágabb értelemben - lehető legjobb kihasználásával, egyben folyamatos megújításával, gyarapításával a demokrácia kiteljesítésével a helyi nyilvánosság kontrollja mellett.

Felelős: Nagyné Takács Ágnes és a 10 fős fejlesztő munkaközösség

Határidő: folyamatos

 

Mobil kommunikáció képzés

 

A továbbképzési program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek elősegítik a telekommunikációs-, azon belül a mobil távközlési kultúra terjesztését.

A képzés legátfogóbb és kizárólagos célja megismertetni azokat a sajátos mobil informatikai eszkö-zöket, szolgáltatásokat amelyek hozzájárulnak a vidéki, helyi életminőség javításához, esélyegyenlőség biztosításához. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mobiltelefon tulajdonosok messze nem használják ki azokat az eszközökben és szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket, amelyek munkájukat segíthetnék. A közművelődési intézmények, teleházak szakemberei e képzés eredményeként hozzájárulhatnak e tudás terjesztéséhez a fogyatékkal élők, KKV-k, mezőgazdasági vállalkozások, ifjúság, stb. körében, de létjogosultságot kaphat ténykedésük az Internettel egyébként rosszul ellátott vagy határmenti területeken is.

Felelős: Nagyné Takács Ágnes,

Határidő: folyamatos

 

 

Tananyagfejlesztés (innováció, eÜzlet, pénzpiac, fogyasztóvédelem, ökofogyasztó védelem, demokrácia, KÖR, kisebbségek modulok)

 

A vidékfejlesztési szolgáltatás szervezés képzés új a kulcsprojekthez kapcsolódó modulokkal való kiegészítése.

Ennek megfelelően a magasabb színvonal biztosítása érdekében szükséges a 16+7 modulos tananyag továbbfejlesztése újabb 7 csomaggal.

Felelős: Nagyné Takács Ágnes

Határidő: folyamatos

 

 

Informatikatörténeti Múzeum Alapítvány

 

Csatlakozás az Alapítvány célkitűzéseihez. Eszközgyűjtés, digitalizálás, forrásteremtés

Felelős: Nagyné Takács Ágnes

Határidő: folyamatos

 

 

Szolgáltatások fejlesztése (szolgáltatás leírások)

 

  1. Régi szolgáltatásaink felülvizsgálata, új szolgáltatási konstrukciók kidolgozása.

 

(pl. témafigyelés, online tanácsadás, könyvtár feldolgozása adott témakörben végzett felmérések és elemzések, esettanulmányok készítése)

Felelős: Nagyné Takács Ágnes

Határidő: 2009. szeptember

 

2. Tematikus utak, fakultatív programok – turisztikai szolgáltatások teleházakkal – konferencia szervezés és foglalkoztatási projektek

Felelős: Nagyné Takács Ágnes

Határidő: 2010. május

 

 

Konferenciák szervezése

 

 

Honlap továbbfejlesztése projekt terv kidolgozása

 

Portálfelület elkészítése, teleház adatbázis, igénykutatás.
Online helyi és regionális szintű ügyfél és tanácsadás nyilvántartó és információszolgáltató, témafigyelő rendszer fejlesztése, bevezetése, Projekt honlap fejlesztés, online vetélkedő felület fejlesztése, üzleti terv készítés a fenntarthatóság érdekében

 

Felelős: Nagyné Takács Ágnes és a fejlesztő munkaközösség

Határidő: 2009. augusztus

 

 

Tervezett és folyamatban lévő projektek

 

 

2008. december 17.-2009.04.30 - Van villany vidéken – IFJ-SZK-08-0028

 

A projekt célja: Csongrád Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ működésének támogatása

A Csongrád Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Szolgáltató Központ sokrétű tevékenységet végez. Általános jelleggel szakmai támogatást nyújt a települési ifjúsági feladatok ellátásához (helpdesk működtetése, pályázati tanácsadás, képzések, szakmai találkozók és projektlátogatások szervezése, szakirodalom biztosítása), és tanácsadást is tart az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgáltatások stratégiájának, fejlesztési programjának megtervezéséhez.

Az április 30-ig tartó fejlesztési időszakban három egymásra épülő nagyobb programelemmel szeretnék megalapozni a megyei hálózat közös munkáját: Február végén már megvalósult egy szakmai tanulmányút és képzés, amely keretében a röszkei, mórahalmi és bordányi fejlesztési folyamatokkal ismerkedhettek meg a szakemberek. A pusztamérgesen zajló képzés jó lehetőséget biztosított a megye ifjúsági intézményrendszerének, valamint a kialakítandó szolgáltatásokat befolyásoló jogi és tervezési környezet megismerésére. A szakemberek elmélyülhettek az ifjúsági szolgáltatás létrehozásának módszertanában, különös tekintettel az integrált közösségi szolgáltató terekre, és az azokban elvégzendő szolgáltatási feladatokra koncentrálva. Március 19-20 között ismét tanulmányúttal folytatódott a programsorozat. A második képzés keretében Szentesre és környékére látogattak el a program résztvevői, ahol a tanulmányutat követően közösségfejlesztéssel, a segítői és vezetői rendszerekkel, kortárssegítéssel, a települési ifjúsági önkormányzatok működésével, a támogató rendszerekkel, a szupervízióval és a Csongrád Megyei Ifjúsági Fórum tervezetével ismerkedhettek meg részletesen.

Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium – 640 000 Ft

Partnerek: Rendezvényház Kht. Főpályázó, Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület, DTE, Duna-Körös –Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége. VE-GA, Gyermek és Ifjúsági Szövetség

 

 

 

2008. október – 2009. május 31. - „Civil együttműködés erősítése a regionális írott és elektronikus médiában” - NCA-ÖNSZ-08-A-P

 

A projekt célja: „Új civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása” című program

A projekt célcsoportja: Civil szervezetek, teleházak munkatársai, ügyfelei, fogyasztóvédelem szereplői

A projekt eredménye: 3 konferencia, 3 helyszínen, Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, 120 résztvevő

Támogató: NCA-ÖNSZ-08-A-P – 100 000 Ft

Partnerek: Szó-tér Egyesület a társadalmi kommunikációért, főpályázó, Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület (DARFE)

 

 

 

2008. június 1. – 2009. május 31. - „Dél-alföldi Tele-barangolás” – A Rahói „Közös Ház” partnersége számára - NCA-NK-08-C-P-0583

 

A projekt célja:

A Rahói „Közös Ház” (RNCSZ) által toborzott 15 fő 7 napos tanulmányúton vesz részt a Dél-Alföldön, az első napon látogatást téve a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Alapítványnál, hazafele Gömörszőlősön, a fenntartható fejlődés modelljéül szolgáló faluban. A Dél-Alföldön különböző módon működtetett teleházak munkáját, fenntarthatóságát ismerhetik meg. Meglátogatnak teleházak által létrehozott fejlesztéseket (helytörténeti gyűjtemény, turistaház, Öko-park). Megismerhetik a regionális hálózatban rejlő civil és integrált együttműködési lehetőségeket, az Európai Unió által támogatott projekteket. Találkozhatnak más nemzetközi tevékenységet folytató szervezetek vezetőivel. A DTE ezzel a tanulmányúttal kíván példákat, mintákat felmutatni a rahói régió kulturális, gazdasági felzárkóztatására (fenntarthatóság, falusi turizmus, környezettudatosság). A résztvevők akció tervet készítenek, saját teleházuk létrehozása és továbbfejlesztése céljából. Cserekapcsolatokat alakíthatnak ki magyarországi teleházakkal.

A projekt célcsoportja:

15 fő, kárpátaljai civil szervezet, teleház munkatársai, beleértve az önkéntesként tevékenykedőket; 1 fő csoportvezető, 1 fő autóbuszvezető

Helyszín: Dél-Alföld

A projekt időpontja: 2009. április

A projekt eredménye:

Helyi szinten: Kárpátaljai civil szervezetek 15 munkatársa megismerheti a magyar teleházak munkáját, vidékfejlesztési célú projektjeiket (falusi turizmus, fenntarthatóság, környezettudatosság). A résztvevők moderátor segítségével akciótervet készítenek, hogy hazatérésük után projektet indíthassanak a helyi kis közösségükkel, teleház létrehozása, vagy a működő teleházuk továbbfejlesztése céljából. A teleház az a nyilvános, közösségi hely, ahol az infokommunikációs technológia eszközein keresztül az új század hajnalán elengedhetetlenül szükséges digitális készségek mindenki által elsajátíthatók. A teleházak katalizátorként működnek az elmaradott régiók, hátrányos helyzetű (nép)csoportok esélyegyenlőségének megteremtésében.

Nemzetközi szinten:A cserekapcsolatok erősödnek, a személyes kapcsolatok kiépítésével, akciótervek kidolgozásával további nemzetközi projektek megvalósítására nyílik lehetőség.E hálózatot a határ mindkét oldalán, a térség további hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezeteiis használhatják, cserekapcsolataik kiépítése érdekében.

Támogató: NCA-NK-08-C-P – 600 000 Ft

 

 

 

2009. február 1. - 2010. december 31. - Ifjúsági Információs Pontok Hálózata Teleházakban a Dél-Alföldön - TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0337

 

A projekt célja: Ifjúsági Információs és Foglalkoztatási Információs Pont szolgáltatás, illetve azok hálózatának kialakítása a Dél-alföldi Régió leghátrányosabb kistérségeiben működő 6 teleházban fiatal munkavállalók felkészítésével, 12 havi foglalkoztatásával, a helybéli fiatalok (120 fő) álláskeresési technikák tréningen való részvételével, online ügyfélkezelő és információs rendszer és projekt honlap fejlesztésével, online hagyományőrző vetélkedő szervezése az ifjúság és a teleházak közreműködésével.

A projekt célcsoportja:

Képzések:

15 fő Teleházban (6 teleház: Csengele, Kaszaper, Körösújfalu, Kötegyán, Madaras, Zsadány) foglalkoztatni tervezett fiatalok (18-29 év közötti) és Teleház vezetők számára

Álláskeresési technikák:

18-29 év közötti fiatalok a 6 településen

Foglalkoztatás:

A Dél-alföldi Régió leghátrányosabb kistérségeiben működő vezetői és IIP, FIP munkatársai (6 teleház), akik a projekt ideje alatt 12 hónapig szervezetünk alkalmazottai, akik közhasznú, közcélú tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal segítik az ifjú ügyfeleik kiszolgálását, a vidék fejlődését a digitális esélyteremtést.

A projekt eredménye: min. 6 teleház * 12 hónap * 250 fő/hónap =18 000 fő számára szolgáltatás nyújtása, hálózatban együttműködő teleházak.

Támogató: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0337 – 19 798 220 Ft

Partnerek: DARISZI, Munkáért Alapítvány, Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Kecskeméti Ifjúsági Információs Pont, Kaszaper, Csengele, Madaras, Kötegyán, Körösújfalu, Zsadány

 

 

 

2008.09.01-2009.04.30. - Nem mondunk le senkiről - OFA Kistérség-képzés 2008-8144/12

 

A projekt célja: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek forrásszerző képességét javítsuk, a hiányként jelentkező, megfelelő képzettségű szakemberek és humán infrastruktúrát projektünkkel pótoljuk.

A projekt célcsoportja: civil szervezetek munkatársai, fejlesztési bizottságok tagjai

Támogató: OFA Kistérség-képzés 2008-8144/12 - 2 970 000 Ft (változott)

Partnerek: Inno-Motive Nonprofit Kft. főpályázó, Europerson Kft.

 

 

 

 

2009. március 1. – 2010 május 31.- Mindennapi fogyasztóvédelem a Dél-Alföldön-falvaktól a városokig - TAMOP 5.5.6-08/2-2008-006

 

A projekt célja: Az egységesen magas színvonalú fogyasztóvédelem megvalósulását kívánjuk segíteni a Dél-alföldi Régióban a köznapi és általánios nagy létszámú érdekeltetmegszólítani képes komunikációs és médiaeszközökkel. Információs hálózati rendszer kialakítása a Dél-alföldi Teleházak és a DARFE irodáinak segítségével.

A projektben résztvevő egyesületek közös célja, hogy civil társadalmi összefogásban - egy (jog)tudatos fogyasztói társadalmat kialakítsanak.

A projekt célcsoportja: civil szervezetek munkatársai, fejlesztési bizottságok tagjai

Támogató: TAMOP 5.5.6-08/2-2008-006 - 13 810 000 Ft

Partnerek: Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület (DARFE) főpályázó, Szó-tér Egyesület a társadalmi kommunikációért,

 

 

 

2009.11.01. – 2010.05.31 - „A Rahói „Közös Ház” – Együtt a digitális esélyteremtésért” - NCA-NK-09-C-0010

 

A projekt célja: A rahói „Közös Ház” felszereltségének és Internet elérésének fejlesztése, digitális esélyteremtése, valamint egy saját honlap felület létrehozása, mely a szolgáltatásainak ismertetésén kívül egy módszertani útmutatót is tartalmazna a megalakulóban lévő Teleházak létrehozásához, működésükhöz és fenntarthatóságukhoz. A projekt Mo-i. civil szervezetek partnerségével valósulna meg (Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete (Szeged), SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (Budapest)), hozzájárulva a térség településeinek közösségi tereinek felkészítéséhez a forrásteremtéssel kapcsolatos tudnivalókra, tapasztalatok átvételére és együttműködési lehetőségekre.

Különféle irodai szolgáltatásokat (szkennelés, fénymásolás, fax, nyomtatás, laminálás, stb.), és ezen felül egyéb szolgáltatásokat nyújthat. Újságot adhat ki, csökkent munkaképességű embereket foglalkoztathat. Fontos szerepe lehet a számítástechnika oktatásában, a távoktatásban, a távmunkában, távügyintézésben.

A projekt célcsoportja: Rahó és Rahói Járás lakossága 24% (nemzeti kissebségek), civil szervezetek, Teleházak (ahol befogadó intézmény a könyvtár, művelődési ház, közösségi ház, egyház, iskola) vezetői, munkatársai, rendszergazdái beleértve az önkéntesként tevékenykedőket is. Partnerszervezetek munkatársai, akik részt vetteka Dél-alföldi Telebarangolás tanulmányúton.

A projekt eredménye: Elsősorban növelni kívánjuk a területi, lokális együttműködési lehetőségeket a település hátrányos helyzetű kissebségeit az Információs társadalom adta lehetőségekkel, segíteni kívánjuk a helyi lakosságot is, azzal, hogy az információhoz mindenki civil kontroll alatt egyenlő eséllyel férhessen hozzá.

A "Közös Ház" különféle szolgáltatásokat kínál a helyi ügyfelek, ifjúság, az állástkersők, a fogyatékkal élők, az időskorúak, civil szervezetek, a kisebbségek, a KKV-k, turisztikai vállalkozások, stb. számára: irodatechnikai szolgáltatások, eszközök rendelkezésre bocsátása, képzések, távoktatás, információnyújtás, ügyviteli, jogi, szakma specifikus tanácsadás, forrásteremtési tanácsadás, távmunka, távügyintézés, munkaerő közvetítés, rendezvények, stb.

A honlap új fenntartási és szolgáltatási ötleteket nyújt, kialakulhatnak az új EU-komform szolgáltatások referencia központjai, akik átadhatják ismereteiket, tapasztalataikat térségükben. A megszerzett módszertani ismeretekkel, kapcsolatokkal fenntarthatósági esélyeik nőnek, új projektek indíthatók, új források vonhatóak be, amelyek (táv-szolgáltatásokat, távmunka, távoktatás, távkereskedelem, távügyintézés, EU tájékoztatás, pályázati információk, helyi hagyományok megőrzése), kapcsolattartást, a hálózati együttműködést segítik.

Támogató: NCA-NK-09-C-0010 - 1 517 253 Ft ?

Partnerek: Rahói Járási Nonprofit Szervezet „Közös Ház”

 

 

2009. 10. 01. – 2010. 05. 31. - A Klézsei Teleház - szolgáltatás fejlesztési programja - NCA-NK-09-C-0055

 

A projekt célja: A Csángóföldi Klézsei Teleház felszereltségének és Internet elérésének fejlesztése, digitális esélyteremtése, valamint egy saját honlap felület létrehozása, mely a szolgáltatásainak ismertetésén kívül egy módszertani útmutatót is tartalmazna a megalakulóban lévő Teleházak létrehozásához, működésükhöz és fenntarthatóságukhoz. A projekt Mo-i. civil szervezetek partnerségével valósulna meg (Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete (Szeged), SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (Budapest)), hozzájárulva a térség településeinek közösségi tereinek felkészítéséhez a forrásteremtéssel kapcsolatos tudnivalókra, tapasztalatok átvételére és együttműködési lehetőségekre.

Különféle irodai szolgáltatásokat (szkennelés, fénymásolás, nyomtatás, stb.), és ezen felül egyéb szolgáltatásokat nyújthat. Újságot adhat ki, csökkent munkaképességű embereket foglalkoztathat. Fontos szerepe lehet a számítástechnika oktatásában, a távoktatásban, a távmunkában, távügyintézésben.

A projekt célcsoportja: Klézse lakossága, civil szervezetek, Teleházak (ahol befogadó intézmény a könyvtár, művelődési ház, közösségi ház, egyház, iskola) vezetői, munkatársai, rendszergazdái beleértve az önkéntesként tevékenykedőket is. Partnerszervezetek munkatársai

A projekt eredménye: Elsősorban növelni kívánjuk a területi, lokális együttműködési lehetőségeket a település hátrányos helyzetű az Információs társadalom adta lehetőségekkel, segíteni kívánjuk a helyi lakosságot is, azzal, hogy az információhoz mindenki civil kontroll alatt egyenlő eséllyel férhessen hozzá.

A Klézsei Teleház különféle szolgáltatásokat kínál a helyi ügyfelek, ifjúság, az állást keresők, a fogyatékkal élők, az időskorúak, civil szervezetek, a kisebbségek, a KKV-k, turisztikai vállalkozások, stb. számára: irodatechnikai szolgáltatások, eszközök rendelkezésre bocsátása, képzések, távoktatás, információnyújtás, ügyviteli, jogi, szakma specifikus tanácsadás, forrásteremtési tanácsadás, távmunka, távügyintézés, munkaerő közvetítés, rendezvények, stb.

A honlap új fenntartási és szolgáltatási ötleteket nyújt, kialakulhatnak az új EU-komform szolgáltatások referencia központjai, akik átadhatják ismereteiket, tapasztalataikat térségükben. A megszerzett módszertani ismeretekkel, kapcsolatokkal fenntarthatósági esélyeik nőnek, új projektek indíthatók, új források vonhatóak be, amelyek (táv-szolgáltatásokat, távmunka, távoktatás, távkereskedelem, távügyintézés, EU tájékoztatás, pályázati információk, helyi hagyományok megőrzése), kapcsolattartást, a hálózati együttműködést segítik.

Támogató: NCA-NK-09-C-0055 – 1 537 610 Ft ?

Partnerek: Szeret-Klézse Alapítványt

 

 

 

2009.09.01. – 2010.05.31. - Kis közösségek határ menti programja a Vajdaságban -NCA-NK-09-D-0006

 

A projekt célja: Pályázatunk a Vajdasági civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztése, szakmai fejlődése, képzésfejlesztés, humánerőforrás ellátottságát segítő alábbi tevékenységek támogatása: A civil közösség felkészítése a Határon Átnyúló Együttműködési Programban való együttműködésre.

Civil szervezetek kapacitás építése, képzők képzése és tananyag adaptálás a következő témakörökben

 

Szervezeti tervezés és vezetés

Szolgáltatás szervezés

Pénzügyi menedzsment

Adományszervezés

Gazdasági fenntarthatóság

Humán erőforrás gazdálkodás

Marketing stratégiák

Önkéntes szervezés

Együttműködés szektorközi kapcsolatok, érdekérvényesítés

Előadás a Határon Átnyúló Együttműködési Programról és az EU pályázatírásról

Stratégia alkotás, együtt gondolkozás

 

A projekt célcsoportja: képzők képzése

A projekt eredménye:

Adaptált, civil humán erőforrás fejlesztő tananyag a megadott témakörökben

6 fő képzett oktató

Megtervezett közös együttműködési program a Határon Átnyúló Együttműködési Programra 15 fő részvételével

Támogató: NCA-NK-09-D-0006 – 1 572 036 Ft ?

Partnerek: EU Vajdasági Felnőttképzési Központ, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

 

 

 

2009.11.01. – 2010.05.31. „Közösségi intranet civil kontrollal” - NCA-NK-09-B-0002

 

A projekt célja:

A program célja, hogy a Dél-alföldi régió civil szervezeteinek képviselői megismerjenek sikeres külföldi közösség- és vidékfejlesztési praktikákat, bemutassák külföldi kollégáiknak saját munkájukat, a hazai kihívásokat, és számos téren együttműködést kezdeményezzenek egy 5 napos finnországi (észak-karéliai) találkozó keretében.

 

A programnak konkrét előzményei: a karéliai LEADER több képviselője is járt hazánkban (2001), és a teleházak és a finn közösségi intranetet kifejlesztő szervezet, valamint egy karéliában dolgozó magyar kutató közösen tervezett egy dél-alföldi projektet (2004-06). Így a kezdetektől a célok között szerepelt egy a karéliaihoz hasonló, de a teleházakra (70 település) is építő hálózatnak a hazai kialakítása ill. ennek releváns tartalommal és szolgáltatásokkal való megtöltése civil szervezetek közreműködésével. Ez a kapcsolat – sajnos, források hiányában csak on-line – azóta is él. Ennek az együttműködésnek a kiteljesedését is lehet várni a programtól.

 

A tapasztalatokat, kooperációs indítványokat a DTE Interneten publikálja, az ötleteket megosztja és megbeszéli otthoni partnereivel, majd közösen térségi és helyi akciótervet dolgoznak ki a tanultak alapján. Rövid dokumentumfilm is készül a látogatásról, a DTE ezzel is szeretné hosszabb távon megerősíteni e civil szervezetek ill. térségeik együttműködését, hasznos kapcsolatát.

A projekt célcsoportja:

Dél-alföldi teleházak

Helyszín: Finnország, Észak-Karélia

A projekt időpontja: 2010.

A projekt eredménye:

A tapasztalatokat, kooperációs indítványokat a DTE Interneten publikálja, az ötleteket megosztja és megbeszéli otthoni partnereivel, majd közösen térségi és helyi akciótervet dolgoznak ki a tanultak alapján. Rövid dokumentumfilm is készül a látogatásról, a DTE ezzel is szeretné hosszabb távon megerősíteni e civil szervezetek ill. térségeik együttműködését, hasznos

Támogató: NCA-NK-09-B-0002 – 1 979 000 Ft ?

 

 

 

 

2009.10.01. – 2010. 09.30. – „Kőleves” - Norvégcivilalap

 

A projekt célja: A "kőleves" történetben a kő, mint az erőforrások (szomszédság, hozzávalók) összeállásához szükséges katalizátor szerepel. Hasonló katalizátorok egy-egy településen, a helyi közösség erőforrásait mozgósító fejlesztő szakemberek. Különösen a fiatalok társadalmi bevonása jelent problémát. A program ennek a szükségletnek a nyomán szeretné képessé tenni a résztvevőket, Csongrád Megye kistelepülésein dolgozó ifjúsági szakembereket a következőkre:

- jelen projekt során elsajátítsanak egy speciális társadalmi részvételt elősegítő módszert,

- képesek legyenek azt saját településén alkalmazni,

- és ehhez folyamatos szakmai támogató rendszert vehessenek igénybe a projekt keretében létrehozásra kerülő „Van villany vidéken" Iroda szolgáltatásainak keretében. Elnevezésünk arra utal, hogy nem csupán a nagyobb városokban vannak nagyon komoly erőforrások (pl. teleházak, közösségfejlesztő és ifjúsági szakemberek, szervezetek, tudások, jó megoldások), hanem vidéken is. Ezeknek az erőforrásoknak, kincseknek a gyűjtőhelyévé tennénk ezt az irodát, melyhez a területen dolgozó szakemberek hozzáférnek, és amely különböző szolgáltatásaikkal (pl. információ szolgáltatás, szakmai képzés, tanácsadás, esetmegbeszélés, jó megoldások közzététele, stb.) támogatja őket munkájukban.

A projekt eredménye: A projekt eredményeként a résztvevők képesek lesznek a fiatalok bevonására a települési döntés előkészítés folyamataiba, ifjúsági stratégia kialakítására közösségi tervezéssel, projektgenerálásra.

Partnerek: Dél-alfödi Ifjúsági Szövetség

Támogató: Norvégcivilalap –24 131 Euro ?

  

Szeged, 2009. január

 

Nagyné Takács Ágnes

elnök

CsatolmányMéret
DTEcashflow2009.xls23 KB