Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Referenciák

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete
 

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, továbbiakban DTE 2000-ben alakult meg 21 alapító taggal, azóta 59 teleházat működtető szervezet csatlakozott a célok megvalósítása érdekében Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye területéről. Kiterjedt partnerséggel rendelkezünk, hazai és nemzetközi szinten az oktatói és tanácsadói háttér biztosítása érdekében. Intézményünk az Alapítvány a Közösségi Hálózatokért szervezettel közös országos irodában segíti a magyarországi teleházak, IKSZT-k munkáját. A Telecentre Europe szervezet 2014. évi Zágrábban megrendezett konferenciáján okostelefon képzésünkkel felnőttképzés kategóriában első díjat nyertünk.

Szervezetünk elsőként 2007. augusztus 20-án Ópusztaszeren "Civil Közösségi Díj" kitüntetésben részesült, amelyet a Csongrád Megyei Önkormányzat alapított abban az évben. Bővebb információt az Egyesületünk portáljáról (www.telehaz-del-alfold.hu ) tudhatnak meg.

 
 
Melyek a szervezet jelenlegi fő tevékenységei?
 
Célunk a vidék gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, a vidék területi esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló, a regionális hátrányok leküzdését segítő innovációk támogatása, különösen a komplex információs és szolgáltató közösségi tele-szolgálati központok, teleházak és hasonló intézmények (Digitális Jólét Pontok, Integrált Közösségi Szolgáltató Terek) m unkatársai és ügyfelei számára nyújtunk a kis közösségeken keresztül digitális esélyteremtés témájában hazai és nemzetközi szinten szakmai szolgáltatásokat, képzéseket, tájékoztatókat (hírlevél), tanácsadást szervezünk, kutatásokat végzünk, védjük és képviseljük érdekeiket.
 
Szolgáltatások:
 
 •   Képzés - 1171 fő
 •   Tanácsadás - 455 fő
 •   Rendezvényszervezés - 1359 fő
 •   Kutatás - átlagban 300 fő/év
 
Működési jellemzők
 
 •   Közhasznúság, "civilség", társadalmi kontroll
 •   Nyitott, az igényekhez folyamatosan igazodó profil
 •   Közösségi szintér és memória, a nyilvánosság fóruma, katalizátor
 •   Szolgáltatások, partnerség mindenkinek
 •   Felelős, önálló, kompetens szervezet, vezető, szolgálat
 •   Korszerű információs és kommunikációs technológia
 
 
A Dél-alföldi teleházak Regionális Közhasznú egyesülete a 2017. évi LXXVI. törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

Külföldi támogatási források:

ERASMUS+ programból származó támogatások
Interreg Románia-Magyarország, Európai Regionális Fejlesztési Alap
 
 
 
 
Referenciák
 
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete - felnőttképzési Intézmény, felnőttképzési engedély száma: E-000441/2014;
 
 
Engedélyeztetett képzéseink:

Okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig – E-000441/2014/D001

Civil szervezetek fenntartható működése – Társadalmi vállalkozók gyakorlati képzése – E-000441/2014/D002

Első lépések a digitális szintű világba IKER 1. szintű képzés – E-000441/2014/D003

Önállóan használom az informatikai eszközeimet IKER 2. szintű képzés – E-000441/2014/D004

Álláskeresés a közösségi média eszközrendszerével – E-000441/2014/D005

 

Projektjeink:

 
 

 

 

2020.01.01.-2021.04.01. DTE-BossConnect Munkaerő-közvetítés és Mentor Program Csongrád – Társadalmi vállalkozással a térség gazdasági fejlesztéséért - GINOP-5.1.7-17-2019-00356 - 44 658 542 Ft

 

A projekt általános célja: MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS CSONGRÁD- ÉS BÉKÉS MEGYÉBEN.

·       munkaerő-közvetítés a pályakezdők, a vezetői utánpótlás és a hátrányos helyzetűek számára;

·       hátrányos helyzetűek és pályakezdő fiatalok fejlődésének elősegítése tapasztalat-átadás segítségével (mentoring);

SZAKMAI TARTALMA (A társadalmi vállalkozás által nyújtani kívánt szolgáltatások):

·       Fejvadászat és – opcionálisan - a kiválasztott munkatárs fizetős mentorálása;

·       Kiszervezett talent menedzsment szolgáltatás (tanácsadás, fizetős mentoring);

·       Startupokra szabott tanácsadás;

·       Executive tanácsadás vállalatvezetők számára;

·       Exportképesség fejlesztését célzó tanácsadás KKV-knak.

Partnerek: BossConnect Mentor Program

Támogató: GINOP-5.1.7-17-2019-00356

 

 

 

2018.12.01.-2020.12.31 O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth) - RO-HU 161 - 64 939 Euro

 

Weboldal: https://o-sportturizmus.ertekek.hu

A projekt általános célja: Több éve szorosan együttműködünk a Tájékozódási Futásért Alapítvánnyal, az Aradi Kondor Klubbal, és tovább szeretnénk fejleszteni ezt a kapcsolatot a közös hosszú távú fejlesztési stratégia kialakításával a tájékozódási események, az ifjúságfejlesztés és a térképjavítás témakörében.

Egészségünk és gazdasági, fizikai, társadalmi, kulturális, egészségügyi környezetünk kölcsönösen kölcsönhatásban áll egymással. A halálesetek több mint 40% -át keringési és érrendszeri betegségek okozzák. A születéskor várható élettartam jóval az EU átlagánál alacsonyabb a férfiaknál. Az utóbbi években a gyermekek elhízottsága megduplázódott. Szeretnénk felhívni a figyelmet egy olyan életformára, amely megközelíti az egészséges, felelősségteljes, környezettudatos életmódot a tájékozódási futás eszközével, amelynek kimenete a munkaképesség hosszú távú megőrzése, a nemzedékek és a család megerősített kapcsolata, valamint a fiatalok természet szeretetét erősíti.

Konkrét célok:

A fenti előzmények, az igénykutatás és a célunk, hogy a programterületeken minél több tájékozódási sport turisztikai centrum jöjjön létre oly módom, hogy készüljenek sportolásra alkalmas térképek (min. 5+ 3 helyszínen), készítsünk fel 7-7 főt térképhelyesbítőnek a határ mindkért oldalán korszerű gyakorlatorientált  módszerekkel, 60 fő számára webináriumon szervezzünk a helyi lakosságot, önkéntes segítőket, kulturális szakembereket is bevonva IT közösségszervező előadásokat, a helyi értékek kutatása alapján készüljön ezekről a területekről egy sportág népszerűsítő sport és turisztikai közösségépítő interaktív portál. Legyenek népszerűsítő, tömegsportszerű rendezvények 5+3 helyszínen 200 fő számára, készüljenek sportág népszerűsítő szóróanyagok, a program eredményét mutassuk be egy záró konferencián 50 fő részvételével. Mindezekhez biztosítsunk korszerű technikai eszközöket, notebookokat, monitort, mobil eszközöket, GPS-t és mérőeszközöket, szoftvereket és Sport Ident készletet, rendezvény sátrakat.

Kedvezményezett: Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete - 6724 Szeged, Pacsirta u.3/b.

Partnerek: Tájékozódási Futásért Alapítvány, Kondor Klub Arad

Támogató: Interreg V-A Románia-Magyarország Program

 
 

 

 

01.09.2018 - 31.08.2020. - DIGINV: DIGital INVasions for the promotion of Cultural Heritage - 2018-1-IT02-KA204-048171 - 17400 Euro

 

A projekt honlapja: https://www.invasionidigitali.it/en/

Célja:

·       Javítani kell az európai kulturális és felnőtt oktatási szervezetek digitális, kommunikációs és vezetői képességeit annak érdekében, hogy előmozdítsák a polgárok részvételét a helyi kulturális örökség népszerűsítése érdekében.

·       Az érintett felnőttek / polgárok digitális készségeinek fejlesztése olyan nem formális módszertan segítségével, amely új technológiák felhasználására épül a történelmi / művészeti / kulturális értékekkel rendelkező helyek népszerűsítésére.

Célcsoport:

Helyszín: Bevagna, Larnaka, Szeged, Csongrád, Birgu, (Rijeka)

Eredmény:

•       A partner szervezetek és a kulturális szereplők új eszközöket kapnak a közösség részvételéhez a kulturális, történeti, művészeti örökség   bemutatására.

•       A kulturális piaci szereplőknek és a polgároknak lehetősége nyílik digitális készségeik fejlesztésére

•       A saját közösségéhez és az Unióhoz való tartozás érzésének erősítése, valamint a projektben részt vevő országok polgárainak nagyobb társadalmi részvétele

•       A helyi hatóságok és a kultúrával foglalkozó szervezetek közötti párbeszéd megszilárdítása

•       Meghatározzák az európai szintű közös cselekvési irányvonalat a polgárok bevonására a kulturális örökség előmozdításához

•       Esemény sorozat létrejötte („Digitális inváziók”), amelynek célja a kulturális örökség új kommunikációs technológiák révén történő bemutatása.

A projektben vállalt szerep: partner

Partnerek:

BevagnaMunicipality

Invasioni Digitali

CTK Rijeka

CYPRUS COMPUTER SOCIETY-CCS

MALTA COMMUNICATION AUTHORITY-MCA

RegionalTelecottagesPublic Association of South Hungarian Plain-DTE

All Digital

Támogató: ERASMUS KA2

 


 

2019. 07.30-08.02. – III. CSERE-BERE – A hagyományteremtő tábor házhoz megy - Fonó és kemencében sütő tábor Domaszéken, a Feketeszéli tanyán

- NKA 201108/01909 – 400 000 Ft

 

A projekt honlapja: -

Célja:

A tábor része egy olyan hagyományőrző tevékenység sorozatnak „csere-bere” alapon, amely a Kárpát-medence, különböző régióiba viszi el a fonás mesterségének tudományát, visszatanítást oly módon, hogy e találkozás során mi is és a velünk jövő további Kápát medencei résztvevők is egy helyi kézműves tevékenység ismeretére (jelen esetben a kenyérsütés) tesznek szert, amely tudást otthon továbbadhatják helyben a fiatalság számára.

Célcsoport:

A programra összesen 15 főt művelődési, közösségi, faluházak, munkatársait, önkénteseit valamint közvetett célcsoportként minden, szövés, tárgyalkotó népművészet iránt érdeklődő személyt valamit 4 fő magyarországi és Kárpát-medencei – köztük korábban megszervezett táboraink résztvevőit vártuk, akik amellett, hogy elsajátítják a gyapjúfeldolgozás, a fonás és egy helyi tevékenység, a bútorfestés alapjait, vállalták, hogy kovászemberként továbbadják a helyi, önfenntartásra berendezkedett gazdálkodó fiataloknak a tábor alapgondolatát, ösztönzik további fonó, szövő, nemezelő és tojásfestő bemutatók, helyi műhelyek létrehozását.

Helyszín:

Feketeszéli Tanya 6781 Domaszék, Tanya 22.

Eredmény: 15 fő, aki elsajátította a gyapjúfonás és a kemencében kenyérsütés alapjait.

A projektben vállalt szerep: főpályázó

Partnerek: Feketeszéli Egyesület

Támogató: NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

 


 

2017. 09.18-22. Lépésenként a nemez nyomában – Szakmai továbbképzés felnőtteknek - NKA 106104/03291 – 400 000 Ft

 

A projekt honlapja: -

Célja:

Projektünk célja helyi szinten olyan hagyományőrző rendezvény szervezése, amely erősíti a helyi identitást és a gyakorlati tudás átadására irányul. A program során a képzés első részében a résztvevők megismerkedhetnek a nemezelésre alkalmas különböző állati szőrökkel (racka, cigája, cikta, ausztrál merinó), valamint a kártolás és a nyers gyapjú házi előkészítésének technikájával, festésével. A képzés második felében hétköznapokban is használható apróbb tárgyakat (mobiltartó, tarsoly, párna) készítünk az egyik legősibb mesterség a nemezelés történeti ismeretinek és technikájának elsajátítása által. A délutáni és esti órákra lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek arra, hogy önállóan gyakorolják a napközben megszerzett tudást.

Célcsoport:

A programra országos szinten összesen 15 főt vártunk, elsősorban a Teleházak, IKSZT-k munkatársait, önkénteseket, valamint közvetett célcsoportként minden, a fonás, nemezelés iránt érdeklődő résztvevőt, akik már a nemezelés alapjait elsajátították és kíváncsiak a haladó technikákra, vállalják, hogy kovászemberként továbbadták a helyi, önfenntartásra berendezkedett gazdálkodó fiataloknak a képzés alapgondolatát, ösztönzik további nemezelő és más alkotómesterségeket is bemutató helyi műhelyek létrehozását. A résztvevők a képzés elvégzéséről tanúsítványt kaptak, amennyiben 15 %-nál nem hiányoznak hosszabb időre

Helyszín:

Feketeszéli Tanya 6781 Domaszék, Tanya 22.

Eredmény: 15 fő, aki elsajátította a nemezelés alapjait.

A projektben vállalt szerep: főpályázó

Partnerek: Feketeszéli Egyesület

Támogató: NKA Népművészeti Kollégiuma

 


 

2019.05.06. - 2020.04.30.  - A Tiszáról gyermekeknek - kreatív értéktár - Felső-Tisza-vidék (Borsod-Abauj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye) – HF/295/2019 – 1800000 Ft

 

A projekt honlapja: http://www.tiszai.ertekek.hu/

Célja:

A korábbi projektre ráépülve, a Tisza Felső-Tisza-vidéki szakaszához kapcsolódó hagyományokat, történeti eseményeket, irodalmát (versek, mesék, mondák), hasznosítását (halászat, közlekedés széltében és hosszában, ipari és műszaki megoldások, stb.), környezetét, élővilágát, turizmusát, gasztronómiáját, kapcsolódó sportágakat, stb. célozta meg feldolgozni, bemutatni, népszerűsíteni ehhez a már meglévő portálhoz illesztve játékosan, grafikákkal, fotókkal, filmekkel illusztrálva, gyermekek számára. A projekt eredményeit egy Cigándon Tisza-parti játszóházzal zárjuk.

Célcsoport:

8-18 éves fiatalok, pedagógusok, akik számára a szabadidő hasznos eltöltésével "játszva tanulás", a tanulás képességének elsajátításához nyújt lehetőséget, miközben öntudatos, lokálpatrióta polgárokká válnak.

Helyszín: Felső-Tisza-vidék (Borsod-Abauj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye

Eredmény: Minimum 40 feldolgozott Felső-Tisza-vidéki érték, a portálon 400 fő/hó nézettségi mutató, minimum 30-40 fő fiatal résztvevő a záró rendezvényen + webinárium.

A projektben vállalt szerep: Főpályázó

Partnerek: -

Támogató: Agrárminisztérium

 


 

2018.06.01.-2019.09.30. - „A jövő Teleháza” - GINOP 3.3.3.-17-2017-00042 - 17 090 076 Ft

 

A projekt honlapja: http://jovo.telehaz-del-alfold.hu/

Cél, hogy a digitális világból kimaradó állampolgárok nyitottá váljanak a legújabb digitális eszközök és szolgáltatások megismerésére, tesszük ezt a Teleházak, DJP Pontok hálózatával, stratégiánkra, az igényekre alapozva meglévő partnerségünkkel.

Célcsoport:

Ahogy haladunk és egyre többen vagyunk rajta a hálózaton, egyre nehezebb elnyerni az emberek nyitottságát az új iránt.

- Egy része az érintett rétegnek anyagi helyzete, körülményei miatt nem engedheti meg magának, hogy Internetezzen.

- Van aki a kora miatt nem szeretne kapcsolódni a hálózathoz még akkor sem, ha lehetősége van az eszközök beszerzésére.

- Vannak akik nem ismerve a lehetőségeket nem kívánják fejleszteni hozzáértésüket - - ------- Vannak akik csalódottak…

Helyszínek:

Szeged, Csengele, Hajdúbagos, Kajdacs. Körösnagyharsány, Mánfa, Őriszentpéter, Tiszakécske, Súr

Eredmény:

Okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig – ismeretterjesztő előadások 56 helyszínen – 145 fő

Helyi népszerűsítő rendezvényeket szerveztünk: - 451 fő

Szenior kortárssegítő műhelynapok: 335 fő

Konferencia: 57 fő

A projektben vállalt szerep: Főpályázó

Partnerek: -

Támogató: Pénzügyminisztérium,

 


 

„A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 -1351 – eszköztámogatás

 

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b.

A projektben vállalt szerep:

Csatlakozás az alábbi célkitűzéshez:

„A legfontosabb feladatunk annak biztosítása, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása felismerje a digitális átalakulás jelentőségét, és mindenki a folyamat nyertesei között szerepeljen. A digitális kompetenciák hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a hátrányos helyzetű csoportok lemaradását. Így a kompetenciafejlesztés kérdését nyugodtan tekinthetjük sorskérdésnek is.

A magyar polgárok kompetenciafejlesztése a Digitális Jólét Koordinációs Központ által koordinált Digitális Jólét Program Hálózat mentoraival valósul meg. 2017. október 2-től 1173 helységben, 1415 Digitális Jólét Program Ponton, mintegy 2116 DJP mentor dolgozik a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében.”

Támogató: Digitális Jólét Program

 


 

2019.05.07. - 2020.04.30.  - A Tiszáról gyermekeknek - kreatív értéktár – Csongrád megye) – HF/528/2018 – 1000000 Ft

A projekt honlapja: http://www.tiszai.ertekek.hu/

 

Célja:

A korábbi projektre ráépülve, a Tisza Csongrád megyei szakaszához kapcsolódó hagyományokat, történeti eseményeket, irodalmát (versek, mesék, mondák), hasznosítását (halászat, közlekedés széltében és hosszában, ipari és műszaki megoldások, stb.), környezetét, élővilágát, turizmusát, gasztronómiáját, kapcsolódó sportágakat, stb. célozta meg feldolgozni, bemutatni, népszerűsíteni ehhez a már meglévő portálhoz illesztve játékosan, grafikákkal, fotókkal, filmekkel illusztrálva, gyermekek számára. A projekt eredményeit egy Csongrádon Tisza-parti játszóházzal zárjuk.

Célcsoport:

8-18 éves fiatalok, pedagógusok, akik számára a szabadidő hasznos eltöltésével "játszva tanulás", a tanulás képességének elsajátításához nyújt lehetőséget, miközben öntudatos, lokálpatrióta polgárokká válnak.

Helyszín: Csongrád megye

Eredmény: Minimum 40 feldolgozott Csongrád megyei érték, a portálon 400 fő/hó nézettségi mutató, minimum 30-40 fő fiatal résztvevő a záró rendezvényen.

A projektben vállalt szerep: Főpályázó

Partnerek: -

Támogató: Agrárminisztérium

 


 

2018. március 22-25. – II. CSERE-BERE – A hagyományteremtő tábor házhoz megy - Fonó és Bútorfestő tábor Szatmárnémetiben - NKA 201108/01395 – 300 000 Ft

 

A projekt honlapja: -

Célja:

A tábor része egy olyan hagyományőrző tevékenység sorozatnak „csere-bere” alapon, amely a Kárpát-medence, különböző régióiba viszi el a fonás mesterségének tudományát, visszatanítást oly módon, hogy e találkozás során mi is és a velünk jövő további Kápát medencei résztvevők is egy helyi kézműves tevékenység ismeretére (jelen esetben a bútorfestés) tesznek szert, amely tudást otthon továbbadhatják helyben a fiatalság számára.

Célcsoport:

A programra összesen 14 főt (10+4 fő), 10 fő Partiumi, Észak erdélyi művelődési, közösségi, faluházak, munkatársait, önkénteseit valamint közvetett célcsoportként minden, szövés, tárgyalkotó népművészet iránt érdeklődő személyt valamit 4 fő magyarországi és Kárpát-medencei – köztük korábban megszervezett táboraink résztvevőit vártuk, akik amellett, hogy elsajátítják a gyapjúfeldolgozás, a fonás és egy helyi tevékenység, a bútorfestés alapjait, vállalták, hogy kovászemberként továbbadják a helyi, önfenntartásra berendezkedett gazdálkodó fiataloknak a tábor alapgondolatát, ösztönzik további fonó, szövő, nemezelő és tojásfestő bemutatók, helyi műhelyek létrehozását.

Helyszín:

Szatmárnémeti Borókagyökér Egyesület, Románia 440188 Szatmárnémeti/SatuMare  str. Râtu Mare u., nr. 122

Eredmény: 14 fő, aki elsajátította a gyapjúfonás és (Háromszék) bútorfestés alapjait.

A projektben vállalt szerep: főpályázó

Partnerek: Borókagyökér Egyesület

Támogató: NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

 

 

2016.07.01.-2017.12.31. – Digitális szakadék csökkentése – GINOP-6.1.2-15-2015-00001

A projekt honlapja: www.ginop612.nive.hu

Célja: A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, amely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez.
 
Célcsoport: A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban magyarországi lakóhellyel rendelkező személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és jelen képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. Előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát, és legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szereztek bizonyítványt.
 
Helyszín: Magyarország konvergencia régiói
 
Eredmény:
 
1. képzés: Súr, 2017. január 14.-február
 
A projektben vállalt szerep: képző intézmény
 
Partnerek:
 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 
Nemzetgazdasági Minisztérium
 
Támogató: Európai Unió

 


2016.03.16.-2017.05.18. CSERE-BERE - A HAGYOMÁNYTEREMTŐ TÁBOR HÁZHOZ MEGY NKA - 201108/01059 – 200 000 Ft
 
 
Célja: A táborral egy olyan hagyományőrző tevékenység sorozatot indítottunk útjára, „csere-bere” alapon, amely a Kárpát-medence, különböző régióiba viszi el a fonás mesterségének tudományát, visszatanítást oly módon, hogy e találkozás során mi is és a velünk jövő további Kápát medencei résztvevők is egy helyi kézműves tevékenység ismeretére (jelen esetben a tojásfestés) tesznek szert, amely tudást otthon továbbadhatják helyben a fiatalság számára.
 
Célcsoport: 19 fő művelődési házakból, civil szervezetektől a Kárpát medencéből
 
Helyszín: Dobronak, Szlovénia, György Ház
 
Időpont: 2017. március 5-9.
 
Partnerek: Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
 

 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap – Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium.

 

 


 

2016.09.01.-2018.05.31. – We wish a better world – 2016-1-HU01-KA204-023015 - 133.215 €

A projekt honlapja:

Célja: internet penetráció növelése, idősek bevonása, kiszolgáltatottságuk csökkentése, aktivizálása

Célcsoport:

Közvetlen: önkéntes szeniorok (60 év felettiek) és fiatalok (18-28 év)

Közvetett: idősek

Helyszín, időpont: C1- szenior- kortárssegítő képzés – Mo., 2017. november; C2- szenior kortárssegítő képzés – Málta, 2017. december; C3- intergenerációs segítő képzés – Dánia, 2018. január; C4- intergenerációs segítő képzés – Románia, 2018. február

Eredmény: 3 tananyag: fiataloknak (távoktatási is) és időseknek, 4 képzés, 12 csoportvezető kiképzése országonként (3-3 fő/képzés)

A projektben vállalt szerep: Főpályázó, koordinátor

Partnerek:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület

Malta Communications Authority

Telecentre-danmark

Támogató: Európai Unió Erasmus+ Program

 


 

2016.09.01.-2017.04.30. – A Tiszáról gyermekeknek – kreatív értéktár - Vajdaság – HUNG-2016/3844 – 1 954 eFt

A projekt honlapja: tiszai.ertekek.hu

Céja: A projektünk célja, hogy gyerekek számára bemutatjuk az értéktárakat, kiemelve a Nemzeti Értéktárat, majd a célcsoportot bevonva, a Tisza torkolati szakaszának mentén feltárjuk az értékeket és egy interaktív honlap segítségével feldolgozzuk, közzé tesszük kutatásunk eredményét.

Célcsoport: gyerekek

Helyszín, időpont: Szerbia, Délvidék

Eredmény: 16 külhoni érték bejegyeztetése, gyermekek által, egy interaktív portál gyermekek számára a Tisza Dél-vidéki szakaszáról, rendezvények 16-16 résztvevővel Agóra Szeged, Zenta, Tótfalu, Rahó helyszíneken a portál megismertetése céljából

A projektben vállalt szerep: Főpályázó

Partnerek: Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alap-fokú Művészeti Iskola, Szabó Dénes Egyesület, Délvidéki Portyázók Baráti Köre, Zentai Teleház

Támogató: Hungarikum Bizottság, Földművelésügyi Minisztérium

 


 

2016.04.01.-2017.03.31. – Teleházak Legyünk naprakészek együtt – NEA-KK-16-SZ-1189 – 860 eFt

A projekt honlapja: https://sites.google.com/site/telehazkonferencia2016/

Céljai:

 • a teleházakat támogató szervezet újraszervezése;
 • teleházak jövőjének újragondolása;
 • tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról és lehetőségekről, amely elősegítheti, hogy vidéken egyre több fiatal találja meg számítását, munkáját.

Célcsoport:

Közvetlen: hazai és külföldi teleházak, IKSZT-k, eMagyarország Pontok és az Információs Társadalom szereplőinek képviselői

Közvetett: teleházak képviselőin keresztül a teleházak ügyfélköre.

Helyszín, időpont: MagNet Közösségi Ház (1062 Budapest, Andrássy út. 98.), 2016. október 12-13.

Eredmény:

A program során számos érdekes előadásra került sor nívós szakemberek prezentációinak keretein belül, valamint több teleház, civil, állami és piaci szervezet is csatlakozott mind résztvevőként, mind előadóként a rendezvényhez, mellyel tovább színesítette az eseményt. Az egyéni előadásokon kívül a második nap forgószínpadszerű szakmai műhelyeken vehettek részt az érdeklődők, melyeken a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének munkatársai bemutatták a szervezet aktuális projektjeit, valamint képet kaphattunk a felnőttképzési lehetőségekről a teleházak keretein belül, a közösségépítés fortélyairól, valamint a konferenciának helyet biztosító MagNet Bank Civil Kapcsolatok Programjáról.

Résztvevők száma: összesen:58, 2016.10.12.:54 fő, 10.13.:53 fő, résztvevő teleházak száma összesen: 20; előadók száma összesen: 29.

A projektben vállalt szerep: Főpályázó

Partner: -

Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap

 


 

2016.03.24.-2016.07.01 - 7 nap - szössze@NET - NKA 3604/4673 – 200 eFt

A projekt honlapja: -

Célja:

A szövés alapjainak oktatása teleházak, IKSZT-k, művelődési házak munkatársai számára. A résztvevők amellett, hogy elsajátították a szövés alapjait, vállalták, hogy kovászemberként továbbadják helyi, önfenntartásra berendezkedett gazdálkodó fiataloknak a tábor alapgondolatát, ösztönözték további szövő, fonó, nemezelő és más hagyományos mesterségeket is bemutató helyi műhelyek létrehozását.

Célcsoport:

Közvetlen: elsősorban a Teleházak, művelődési és közösségi, faluházak, IKSZT-k munkatársai, önkéntesek

Közvetett: minden, szövés, tárgyalkotó népművészet iránt érdeklődő – köztük korábban megszervezett táboraink résztvevő.

Helyszín: VMF 24000 Subotica/Szabadka, Dózsa György u. 17.

Eredmény:

A résztvevők a hét nap alatt az elméleti és gyakorlati előadások során megismerkedhettek a népi szövés eszközeivel, alapanyagaival (hasított textil, gyapjú, len, kender) alapfogásaival és leggyakrabban előforduló díszítőtechnikáival (csíkritmus változatok néhány megnevezett díszítmény alkalmazásával). Szövőállványokon és paraszt szövőszéken, kisebb használati tárgyakat készítettek hasított textilből, gyapjúból.

Továbbá, elsajátíthatták a vászonszövés alapjait: megismerhették a szövőszék elemeit, összerakását, beüzemelését, láncfonal befűzést, nyüstbefűzést, bordázás fogalmát, az alapkötéseket.

A projektben vállalt szerep: Főpályázó

Partner: Vajdasági Magyar Folklór Központ

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

 


 

2015.07.01. – 2016.06.30. - Szöszmötölő - NTP-MKÖ-15-0104 – 1 800 eFt

 

A projekt honlapja: http://www.telehaz-del-alfold.hu/sites/default/files/DTE_NTP_szakkor_felhivas_.pdf

A projekt célja: A kortársaik közül kiemelkedően jó kézügyességgel rendelkező tizenéves gyerekek számára olyan komplex fejlődési lehetőséget biztosítsunk rendszeres szakkörök, tábor, tanulmányút és kiállítási lehetőségen keresztül, amely kivonja őket a virtuális világból. Ezek a foglalkozások elősegítik, hogy képesek legyenek olyan technikákat elsajátítani, tárgyakat alkotni, önállóan terméket előállítani, amelyek révén közösséghez tartozhatnak és értéket teremthetnek.

Helyszín:

Szent-Györgyi Albert Agóra, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.

Vajdasági Magyar Folklórközpont, 24000 Szabadka, Dózsa György u. 17., Szerbia

Székesfehérvár – IV. Magyar Gyapjúfesztivál

Feketeszél Tanya, Domaszék

Eredmény:

A programba 18 fő (köztük fogyatékkal élők is) olyan 10-15 év közötti gyereket és fiatalt vontunk be Csongrád, megyéből, főleg Szegedről, akik motiváltak, a kortársaik közül kiemelkedően jó kézügyességgel, alkotó- és problémamegoldó képességgel rendelkeznek. Jellegéből adódóan egy olyan tábor, ahol lehetőség van a fonásra, kötésre, nemezelésre.

Szakkör: 15 alkalom

1 napos tanulmányút: Vajdasági Magyar Folklórközpont szabadkai szövőműhelyét látogatták meg a résztvevők, találkozhattak határon túli magyar népművészekkel, és alkotásaikkal. Időpont: 2016. március 25.

Kiállítás látogatás: Székesfehérvár – IV. Magyar Gyapjúfesztivál, 2016. április 23.

Tábor: 3 napos tábor, ahol a gyerekek a következő tevékenységeket próbálhatták ki: birkanyírás, gyapjú mosás, fésülés, növénygyűjtés, növényi festés, bútorfestés, motolla, orsó festése.

A szervezet szerepe: főpályázó

Támogató: EMET Nemzeti Tehetség Program

 


 

 2015.06.01.-2015.12.31. – A Tiszáról gyermekeknek - MKO-KP-1-2015/1-000620 – 600.000 Ft

 

Projekt honlap: http://tiszai.ertekek.hu/

Célja: A projekt célja egy ifjúsági portál létrehozása a Tisza természeti értékeinek megismerése és feltárása érdekében. A honlap segítségével a fiatalok által leggyakrabban alkalmazott IKT eszközökkel válaszolunk azokra az igényekre, amelyek a jövő generációját közelebb hozzák egy-egy határon túli tájegységhez a virtuális és valóságos térben egyaránt, ez megfelel a „Játszva tanulni, tanulva játszani” elvnek.

Célcsoport: Kárpátalján és Szegeden élő gyerekek

Helyszín, időpont: A portál bemutatás: Szeged és Rahó, 2015. december 16.

Eredmény: A Tisza forrásától Csetfalváig tartó szakaszának feltérképezése, bemutatás a projekt honlapon képekkel, videókkal.

A szervezet szerepe: Főpályázó

Partnerek: Közös Ház Rahói Nonprofit Civil Szervezet

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 


 

2015.01.05.-2015.10.31. – Kreatív infotér – helyi értékekről gyermekeknek – HUNG-2014/2567 – 1.900.000 Ft

 

Projekt honlap: http://szegedi.ertekek.hu/

Célja: A projekt célja, hogy egy olyan honlapot hozzon létre fiatalok számára, amely könnyed, játékos formában ismerteti meg és népszerűsíti a szegedi értékeket, ezáltal megerősítve a nemzeti tudatot és közelebb hozva a jövő generációját a helyi értéktárakhoz és a hungarikumokhoz.

Célcsoport: 10-18 év közötti magyarországi, Kárpát-medencei és külföldi fiatalok; IKSZT-k, teleházak, közösségi házak, múzeumok, közösségi terek holdudvarába tartozó fiatalok.

Pedagógusok, IKSZT, teleház munkatársak, művelődés szervezők akik az oktatás, rendezvények vagy táborozás során a fiatalok számára tudásanyagot kívánnak átadni játékos formában.

Eredmény: A projekt során szervezetünk egy interaktív webfelületet hozott létre, amelyben ismertetjük a Szegedi Értéktárban szereplő értékeket, egy Hungarikumot és egy Kiemelkedő Nemzeti Értéket. A portál segítségével a fiatalok bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik a kreativitásukat, kapcsolatteremtő- és koncentráló képességüket. A weboldal kétnyelvű, angol és magyar. Az egyes témákat összesen több mint 110 fotóval, rajzokkal, valamint térképekkel illusztráltuk, tettük szemléletesebbé.

A szervezet szerepe: Főpályázó

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

 

 

2015.06.01.-2016.05.31. – Teleház mobilkatedra – 2015-1-HU01-KA104-013340 – 14.574 EUR

 

Célja: A teleházak nemzetközi hálózatában új szereplőként veszünk részt, szeretnénk megismerni a nemzetközi hálózat munkáját, felnőttképzési tevékenységét, bekapcsolódni a hálózati együttműködésekbe, nemzetközi szinten a jó gyakorlatokat, módszereket, tananyagokat átvenni. 260 vidéki településen szeretnénk megszólítani a nehezen elérhető rétegeket, a digitális nemzedéket, a felnőttképzés területén a generációk kapcsolatára építve hálózatban mobil kommunikációt „mobil katedrán” oktatni, miközben a digitális írástudás népszerűsítésével és felnőttképzési programokkal szeretnénk bekapcsolódni a Nagy Koalíció a Digitális Munkahelyekért Európai Uniós programba ahol a nők IKT szerepvállalásnak növelésében szeretnénk eredményeket felmutatni.

Célcsoport: felnőttképzési szakemberek, teleház munkatársak

Helyszín, időpont:

1. mobilitás: Szabédi László Emlékház, Románia, Kolozsvár, Lázár u. 30., 2015. augusztus 29-30.

Eredmény: A képzésen 8 fő vett részt, akik saját tulajdonú Android rendszerrel működő mobiltelefonnal és/vagy tablettel rendelkeztek. A képzés 10 órás volt (2 óra elmélet, 8 óra gyakorlat), minden résztvevő sikeresen teljesítette és a tanúsítványok átadásával zárult.

2. mobilitás: Telecentre-danmark, 2900 Hellerup, Strandvejen 90, 2015. december 1-5.

3. mobilitás: Interface3, 1210 Brussels, Rue du Méridien 30., 2016. január 12-16.

A szervezet szerepe: Főpályázó

Partnerek:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Telecentre-danmark

Interface3

Malta Communications Authority

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

Támogató: Európai Unió Erasmus+ Program

 

 

 

2015.07.01. – Múlt, jelen, jövő: Angóra nyulak tartása és minden, amit a gyapjának feldolgozásáról tudni kell – MNVH/F/1141 – 997.100 Ft

 

Célja: Célunk, hogy konferenciánkon az angóra nyúl és a fonás mesterségének bemutatásán és népszerűsítésén keresztül a vidéki lakosságot arra ösztönözzük, hogy merjenek kevésbé ismert fajták, és különösen ennek az állatnak a tenyésztésébe kezdeni, hiszen csak vállalkozó szellemű, innovatív megoldások biztosíthatják a falusi és tanyasi életmód megerősödését és fellendülését. A szociális szövetkezetek és a társadalmi vállalkozások jó lehetőséget kínálnak a gazdáknak arra, hogy a fenntartható életmódot, megélhetési lehetőséget, illetve munkahelyeket teremtsenek a térségükben, ezáltal fokozzák a vidék versenyképességét.

Célcsoport: Jelen projektünk közvetett célcsoportját a dél-alföldi családi gazdaságok, mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők, helyi lakosok, ill. a vidékfejlesztés szolgálatában álló civil szervezetek munkatársai képezik.

Helyszín, időpont: Szatymaz, Dankó Pista Művelődési Ház, 2015. július 1.

Eredmény: A konferencián összesen 61 fő vett részt és 8 előadás hangzott el, valamint 1 videó került levetítése. Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt megismerni és kipróbálni a nyulak nyírási technikáit, továbbá gyakorolhatták a fonás folyamatát.

Szervezet szerepe: Főpályázó

Támogatók:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

 


 

2015.06.16-2015.06.19. – A száltechnika hálójában – NTP-MKÖ-14-0230 – 876000 Ft

 

Célja: Projektünk célja az volt, hogy a kortársaik közül kiemelkedően jó kézügyességgel rendelkező tizenéves gyerekek számára olyan nyári táborozási lehetőséget biztosítsunk, amely egy rövid időre kivonja őket a virtuális világból, és rámutat arra, hogy az interneten és a számítógépes játékokon túl is lehet szórakozni, értékesen időt tölteni.

Célcsoport: 12-18 év közötti fiatalok

Helyszín, időpont: Pusztaföldvár, 2015. június 16-19.

Eredmény: A projekt keretében 16 – a kézművesség területén jó készségekkel rendelkező, kreatív, motivált – gyermek tehetséggondozását láttuk el. A tábor első napján a gyerekek megismerkedhettek a gyapjúfeldolgozás, a fonás, szövés és nemezelés alapjaival, a következő napokon pedig begyakorolhatták az elsajátított ismereteket. A program során a kemencében való sütést is bemutattuk.

Szervezet szerepe: Főpályázó

Támogatók:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

2015.03.05.-2015.03.08. – Sző, fon, nem takács – NKA – 3604/04527 – 200.000 Ft

 

Célja: Projektünk célja a helyi identitást erősítő és a gyakorlati tudás átadására irányuló, helyi szinten olyan négy napos hagyományőrző rendezvény szervezése, amelynek során a résztvevők megismerkedhetnek a fonás, fonalkészítés alapjaival rokkán és kézi orsón, valamint a kártolás és a nyers gyapjú házi előkészítésének technikájával, festésével.

Célcsoport: Teleházak, IKSZT-k munkatársai, önkéntesek valamint közvetett célcsoportként minden, a fonás iránt érdeklődő résztvevő

Helyszín, időpont: Taliándörögdi Közművelődési Közösségi Ház (Teleház és Könyvtár) színházterme – 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39.

2015.03.05.-2015.03.08.

Eredmény: A programon összesen 10 fő vett részt. A résztvevők gyakorlati ismeretek szereztek, amelyek eredményeként tervezik szakkörök, kézműves gyerektáborok tartását, valamint társadalmi vállalkozás létrehozását, így több korosztály számára is elérhetővé válik az itt megszerzett tudás.

A szervezet szerepe: Főpályázó

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

 


 

 
2014.05.01.- 2015.07.30. - Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületénél - TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0416 – 10.990.554 Ft
 

Célja: A fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a szervezet fejlesztése és szolgáltatói kapacitásának megerősítése, ezen keresztül a szervezet által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételek mellett.

Célcsoport:

•   25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be és

•  a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból támogatásban nem részsülnek, valamint munkaerő-piaci programban nem vesznek részt,

•   továbbá megfelelnek a 800/2008/EK rendelet 2 cikk 18 szakasz hátrányos helyzetű munkavállaló definíciói közül az alábbiaknak:

o   nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3) vagy

o   középfokú vagy felsőfokú végzettség esetén a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban.

Támogató: TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0416

 

 


 
2014.10.30-2015.04.30 - Pénzügyek az MNB-től a kisfalvakig és vissza – MNB 138029-1/2014 – 5.000.000 Ft
 

Célja: Az internetes kommunikációt meghonosító teleházak fontos szerepet töltenek be hazánk több mint kétszáz kistelepülésének információkkal való ellátásában. Pályázatunk célja, hogy az ott élők hitelesen ismerjék meg az MNB szerepét az ország pénzügyeinek irányításában, illetve a fogyasztói jogok képviseletében. Ennek megvalósítására videós interjúkat készítünk a nemzeti pénzintézet központi, illetve regionális illetékeseivel. A közérthető fölvételeket a teleházak közreműködésével továbbítjuk a célcsoportok számára. Tervezett téma-csoportok: lakossági hitelek, megtakarítások, devizahitelesek, infláció, állampapírok, pénzügyi tudatosság. Vállalni tudjuk ugyanakkor, hogy a kistelepülések lakosságának véleményét, problémáit összegyűjtve és rendszerezve továbbítjuk az MNB (ERA rendszer) felé, - hogy e „visszacsatolással”, összegző feldolgozásban, a döntéshozók közvetlenül értesülhessenek a távoli vidékeken élők problémáiról és nehézségeiről.

Célcsoport: Kisfalvak, hátrányos helyzetű települések lakosai.

Támogató: MNB 138029-1/2014

Partner: SZÓ-TÉR Egyesület


 

 

2014.08.01.-2015.05.31.  - „Belépő: fél véka búza, egy marék gyapjú és tűzifa” – PRO-RENO-14-D-0197 – 400.000 Ft
 

Célja: Helyi szinten mindkét térségben, a Tatros mentén és a Dél-Alföldön olyan régi/új hagyományőrző, munkahelyteremtő, vállalkozóvá válást ösztönző, ökoturizmust támogató, fenntartható életmód eszméit terjesztő, tevékenységeket kívánunk összegyűjteni, feleleveníteni, megtanulni és elterjeszteni, amelyek elsősorban energiatakarékosak és a fenntartható fejlődés törekvéseinek megfelelnek. Az innovatív gyakorlatok fejlesztését segítjük elő azzal, hogy a generációs kapcsolatok erősítésével átadásával a régi/új "mesterség", a fonás elsajátítására, a Fonóházak társas munka módszerei, népszokások és a megszerzett kompetenciák, közösségi, határon átnyúló szinten "kovász" emberek közreműködésével, hálózatban való hasznosítására, alkalmazására, az IKT kommunikációs eszközrendszerének (honlap, Facebook, stb.) alkalmazásával.

Célcsoport: 15 fő helyi fiatal, akik elsajátítják a fonás alapjait és vállalják, hogy továbbadják helyi szinten a tábor alapgondolatát, továbbá az idősebbek, akik szeretnék feleleveníteni a fonási ismereteiket, illetve unokák és nagyszülők, akik együtt szeretnék felfedezni a fonás értékét.

Helyszín, időpont: Gyimesi Skanzen és Panzió, Gyimesközéplak (Románia) Borospataka, 2015. április 11-14.

Támogató: PRO-RENO-14-D-0197

Partner: Asociatia Virtus Egyesület, Csíkszereda

 

 


 

 

2014.09.18.-2014.09.21. – Sző, fon, nem takács… - 5247-4/2014/NAKVI – 955.350 Ft
 

Célja: A helyi identitást erősítő és a gyakorlati tudás átadására irányuló, helyi szinten olyan régi, új hagyományőrző, munkahelyteremtő, vállalkozóvá válást ösztönző, ökoturizmust támogató, fenntartható életmód eszméit terjesztő ismeretátadó rendezvény szervezése, amely elsősorban energia hatékony és a fenntartható fejlődés törekvéseinek megfelel.

Célcsoport:

·       Közvetlen: 26-59 év között nők, a Teleházak, IKSZT-k munkatársai

·       Közvetett: fonás iránt érdeklődő 26-59 év közötti nők

Helyszín, időpont: Taliándörögd, 2014. 09. 18-21.

Támogató: 5247-4/2014/NAKVI

 

 


 

2014.01.01. – 2014.05.31. – A sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos, 2014.01.01. – 2014.05.31. közötti időszakban megvalósítható szakmai kiadványok készítésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó projektötletek benyújtására szóló felhívás  - 5483/2013/NAKVI - 1.412.732 Ft

Célja: „Kis Bence és a Kis Szűcs” című kiadvány elkészítése, kiadása: kemencében való ételkészítés módszerei, magyar-angol kemenceépítő értelmező szótár, kemence építése, felfűtése, történetek.

Támogató: 5483/2013/NAKVI

 

 


 

 

2014.04.16. - Kapunyitás kulcsos kaláccsal - 5480/2013/NAKVI – 1 210 900 Ft

 

Célja: Ismereteket átadni a közösségi kemencék hasznosítása érdekében.

Hogyan lehet turisztikai programok és hálózatok részévé válni, hogyan lehet terméket előállítani és értékesíteni.

Célcsoport: A projekt kiemelten kezeli a generációk kapcsolatát, ezért az elsődleges célcsoport a helybéli fiatalok és nagyszüleik, helyi vállalkozások, a Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület tagsága, a térség IKSZT munkatársai művelődés szervezők, könyvtárosok, pedagógusok, akik kovászemberként átadhatják az itt megszerzett ismereteket, TDM szervezeti tagok, média munkatársak, stb.

Eredmény: 48 felkészített résztvevő

Támogató: MNVH/I/251

Partner: Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület

 

 


 

2013.06.01.-2014.03.30. – VVVW – Vidékfejlesztés Veletek Világhálón Wikipédiával NEA-KK-13-SZ-0866 – 1 300 000 Ft

 

Célja: A projekt a teleházakat és IKSZT-k működését támogató tagszervezeteink tanácsadási és információ közvetítő szolgáltatásainak fejlesztéséhez járul hozzá.

Célcsoport:

·       Közvetlen: A projekt eredményeinek online hasznosítói azok a munkatársak, akik a Teleházban, Integrált Közösségi Térben a megyei, regionális közösségfejlesztés eredményeként, ahhoz kapcsolódva IKT eszközökkel szolgáltatásokat nyújtanak, tájékoztatnak, tanácsot adnak a leghátrányosabb helyzetű térségekben is.

·       Közvetett: A Dél-alföldi régió kis településein elő teleház, IKSZT ügyfelek

A projekt rövid ismertetése: Kiépíteni az online hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszerét, amely képes a helyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében a korszerű IKT adta eszközöket felhasználva információkhoz és szolgáltatásokhoz segíteni a teleházakat, közösségi tereket, miközben maguk is e minőségi hálózati szolgáltatások részévé válhatnak fenntarthatósági törekvéseik mellett. Átadni e szervezeteknek azokat az ismereteket, amelyek elősegíthetik, hogy a térség partnerszervezeteinek hivatalos elérési pontjaiként gazdaságos módon „egy ablakos” kiszolgálással civil kontroll mellett a már meglévő erőforrásokat is felhasználva működhessenek, mind a munkahelyteremtés, távmunka, képzések, távoktatás, szociális gondoskodás, közhasznú információ-szolgáltatás, távügyintézés, stb. területén, kiszolgálva az ifjúság, a munkaképes korú lakosság, a hátrányos helyzetű rétegek, a fogyatékkal élők, az időskorúak, a KKV-k igényeit. Cél, hogy a helyi esélyegyenlőségi, vidékfejlesztési küldetésüket végző munkatársak minden közösségi térbe, teleházba betérő ügyfél számára segítséget tudjanak nyújtani helyben, vagy meg tudják nevezni azt az intézményt környezetükben, ahol ezt leghamarabb, legjobb minőségben megkaphatják.

Meglévő képzésünk felújítása a gyakran változó jogszabályok következtében követhetetlenné vált. A technika időközben oly módon fejlődött, hogy a MediaWiki adta előnyök alkalmazásával közösségi civil fejlesztés eredményeként biztosítható a naprakész tartalom. 
 

Eredmény: Naprakészen követhető, az Internet felhasználók számára szabadon hozzáférhető, közösségfejlesztő, a tutorok és teleházak által folyamatosan fejleszthető, jól kereshető tudástár oktatói, információ szolgáltatói munkát végzők számára térítésmentesen elérhető felületekkel.

Támogató: NEA-KK-13-SZ-0866

Partner: 17 regionális partner 

 

 


 

2012.11.01.-2014.10.31. – A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése - „Hálózatban, akadálymentesen, digitális esélyteremtéssel a vidékfejlesztésért” - TÁMOP.5.4.6.A.-12/2-2012-0042 – 8.398.830 Ft

 

Képzések szervezése, az alábbiak szerint:

1.     „Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák” - 5 képzés

Célja: az akadálymentesség témakör komplex szemléletének kialakítása, az egyetemes tervezés alapgondolatának bemutatása. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és alkalmazza a hátrányos helyzetű felhasználók által használt speciális szoftver és hardver eszközöket, képes lesz akadálymentes weblap létrehozására, megismeri a hátrányos helyzetű felhasználók igényeit, problémáit.

Célcsoport: Elsősorban honlap készítő, -tervező, -adminisztrátor; multimédiafejlesztő, informatika tanár, informatikus, programozó, rendszerszervező, informatikus könyvtáros, rendszergazda, rehabilitációs mérnök végzettségűek.

2.     Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos személyek között

Esélyteremtő kapcsolati tréning

Célja: A résztvevők megismertetése a fogyatékos személyek elfogadását ösztönző szemléletmóddal és a különböző fogyatékosság típusokhoz kapcsolható kommunikációs helyzetekkel. A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők fogyatékosságokhoz való viszonyulása, elfogadása, segítő attitűdje. A résztvevők képessé válnak a fogyatékos személyekkel történő együttműködésre.

Eredmény: összesen: 75 fő vett részt sikeresen a képzéseken

Támogató: TÁMOP.5.4.6.A-12/2-2012-0042

Partner: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

 


2012.05.04.-2013.03.30. - "A Tisza összeköt... - települések, szervezetek, emberek" - NEA-KK-12-SZ-0050 -1.400.000 Ft

 

Célja: a határokon átnyúló civil kapcsolatteremtés és kommunikáció, cserekapcsolatok létrehozása a civil és érdekvédelmi szervezetek között

Célcsoportja:

·       Közvetlen: Szeged, a Dél-alföldi régió megyei és regionális civil partnerszervezetei. Esélyegyenlőség, fogyatékkal élők, vállalkozás segítés, turisztika, falusi és agroturizmus, vidékfejlesztés, környezeti fenntarthatóság, sport, természetjárás, foglalkoztatás, médiák (SZÓ-TÉR Egyesület), fogyasztóvédelem, egészségmegőrzés, önkéntesség, KÖR, EU, K+F, kisebbségek, ifjúság, nyugdíjasság, kézművesség, hagyományőrzés, stb. témakörtökben, Tisza-parti teleházak  Magyarországról és Szerbiából (Tiszaalpár, Csanytelek, Ópusztaszer, Szegvár, Röszke, Újszentiván, Zenta), A Rahói járás, és Kárpátalja partnerszervezetei.

·       Közvetett: Szeged és Rahó város és a kis falvak lakossága az adott térségekben.

Helyszín: Rahó

Eredmények: A két térség között a jelenlegi kulturális és turisztikai együttműködésen felül, széleskörű együttműködés alakult ki, további közös pályázatok, tervek születtek, amelyek hatással lesznek a vidék fejlődésére. Mindkét helyszínen a regionális, megyei szervezetek, akik a cserekapcsolat kialakításában részt kívántak venni, aktívan közreműködtek egy közös találkozó létrehozásában, résztvevőként, kiállítóként, ötletadóként. Egy 4 napos kiállítással egybekötött találkozó megszervezése a kárpátaljai Rahón.

Támogató: NEA-KK-12-SZ-0050

Partner: Rahó Járási Non-profit Civil Szervezet „Közös Ház” – Kárpátalja

 


 

2012.09.01.-2013.08.31. "Kis Bence" - Hagyományos kemence építése együtt - a falu és a népek kemencéje – Grundtvig Felnőtt tanulói műhely, Egész életen át tartó tanulás program - GR-WS-2012-49

 

Célja: Az önfenntartó vidéki életmód megismerése, hasznosítása a mindennapokban, vállalakozóvá válás, munkahelyteremtés az ökoturizmus területén, a fenntarthatóság és energiahatékonyság jegyében. A projekt megvalósítása finnországi, romániai, németországi, hollandiai, török, lettországi, csehországi partnerekkel együtt történt.

Célcsoport: 35 és 55 év közötti (nők és férfiak) alacsony képzettségű felnőttek

Helyszín, időpont: Pusztaföldvár, 2013. június 19-30.

Program:

1. nap Tájékoztató, ismerkedés, a közösség, egyéni elvárások, munkaeszközök, anyagok, munkabiztonság, a kemence első sorainak lerakása, nemzetközi vacsora

2. nap A kemencepadka, búb padkabeli alapozó részének és a fatárolóknak a falazása

3. nap A kemence búbjának, a sütőfelületnek, a fatárolóknak a falazása, a kéményalap és a hamuzó ajtó nyílásának falazása, a hamuzó ajtó bekötése a falazatba

4. nap A kémény falazása a tüzelő ajtónyílásokhoz szükséges tér kihagyásával, ajtó beépítése, Kemence nézőben - a mi kemencénk, mások kemencéi, tanulmányút Békéscsabára, Elekre, Kemencés vacsora

5. nap Mindkét oldalon a füstelvezető párt tartó áthidalók leszabása, beépítése, A búb falazása, A kéménypillér falazása a kéményzáró párkányig

6. nap A fedő csúcsív falazásához szükséges romenád elkészítése

Eredmény: 20+5 fő (nők és férfiak) az IKT technika és kommunikáció eszközrendszerével megismerte a népek kemencéit, ételreceptjeit, egy hagyományokat ápoló hálózat részeivé vált.

Támogató: Grundtvig Felnőtt tanulói műhely, egész életen át tartó tanulás program GR-WS-2012-49

Partnerek: A Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület (főpályázó)

 


 

2012. 06.01.-2013.04.30."Virtuális praktikák és patikák II. és a Web 2.0”  nem formális képzés – Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek-és Ifjúsági Alapprogram - IFJ-GY-12-C.-6117. - 340 000 Ft

 

Célja: teleházak, IIP-k ifjúsági szakembereinek, a gyermekek- és fiatalok közösségeinek, ifjúsági civil szervezetek tagjainak, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek IKT kompetenciájának bővítése Célcsoport:a teleházak, IKSZT holdudvarába tartozó teleházvezetők,14-29 év közötti hátrányos helyzetű településen élő fiatalok

Eredmény: 15 fő számára IKT technikák alkalmazása


 

2012.06.01.-2013.05.31.„ Munkaerőpiaci modellek és e-szolgáltatások a teleházban”. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0085,925 000 Ft

 

„Civil szervezetek fenntartható működése – társadalmi vállalkozók gyakorlati képzése”

Főpályázó: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

Célja: A résztvevők képesek legyenek a civil szektorban új szolgáltatásokat kidolgozni, elindítani és működtetni, meglévő szolgáltatásokba bekapcsolódni

Célcsoport: mindazok, akik érdeklődnek az ilyen vállalkozások iránt

Eredmény: adományszervezésben, társadalmi vállalkozásban jártas 75 fő résztvevő

 


 

2012.12.08.-09.Bugac – Szappanfőző tábor

 

A CSEMETE Egyesülettel való együttműködésben 15 fő számára 2 napos tábor szervezése a bugaci CSEMETE tanyán.

Célja: elfeledett mesterségek, hagyományőrzés

Célcsoport: minden korosztály számára

 


2012.05.01.-2013.09.30.„YOUTH-ORIGAMI Fiatalok formálását, társadalmi integrációját elősegítő összehasonlító modellprogram a déli kistérségben”. TÁMOP 5.2.5./B-10/2-2010-0192 ; 864 000Ft

 

Célja: ifjúsági virtuális tanácsadási, felkereső jellegű ifjúságsegítő szolgáltatások beindítása, működtetése.

Főpályázó:: Innomotive Kft.

Célcsoport: 12-29 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalok

Eredmény: Min. 2 160 tanácsadás/ 17 hónap havi 10 megkereséssel számolva.


2011.12.10.-2012.04.30.”IKSZT program ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását segítő megyei szintű mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására”, .IFJ-SZK-11 - 1730, 500 000 Ft

 

A projekt célja: IKSZT-k és a településeken élő fiatalok általános jellemzőinek feltárása, a településen élő fiatalok szükségleteinek és a település ifjúsági célú szolgáltatásainak elemzése, a fejlesztési igények felmérése, dokumentálása

Célcsoport: IKSZT-k és a településeken élő fiatalok

 


 

 

2010. június 1. –2011. május 31. Közösségi Intranet civil kontrollal NCA-NK-10-B-0181 – 1 255 000 Ft

 

 

A projekt általános célja:

Teleházainak egy része is aktív határon túli együttműködésekben, csereprogramokban. Az utóbbi években a finnországi tapasztalatok iránt is megjelent az érdeklődés, konkrétabban egy É-karéliai sikeres gyakorlat, a felhasználóbarát vidéki közösségi hálózat illetve annak helyi és regionális tartalom- és szolgáltatásfejlesztési potenciálja iránt. 2005-ben történtek is már lépések együttműködés irányába, a finn partner el is látogatott a dél-alföldi teleházakhoz (ld. Németh, 2005; a tanulmány a pályázat mellékletében). A Civil Alap jelen pályázati kiírására válaszolva szeretnénk, ha ez a kooperáció végre elmélyülhetne, a közös munka is elkezdődhetne: ehhez igen fontos, sőt, elengedhetetlenül szükséges lépés a DTE és teleházainak, civil partnereinek képviselőinek személyes látogatása a finn régióban.

A fentieken túl, különösen indokoltnak tartjuk Finnország választását, mint tanulható, hasznosítható példa, mivel az Információs Társadalom egy kiváltképpen ember-központú, modelljéről vált ismertté, valamint élen jár a közszolgáltatás-jellegű ill. helyi és regionális relevanciájú, innovatív tartalomfejlesztésben is. A nyolcvanas évek első távmunka-teleházai is Észak-Európában születtek, a finnek, és konkrétabban Kelet-Finnország elsőként honosította meg a svéd innovációt 1986-ban éppen egy É-karéliai faluban. Ezen felül, északi „rokonaink” LEADER hálózata is az egyik legfejlettebb és legaktívabb Európában. Az É-karéliai partner (Vaara-Karjalan LEADER ry) jelezte is, hogy éppen a következő évben kívánnak indítani újabb nemzetközi együttműködéseket, és nagyon érdeklődnek hazánk régiója iránt.

 

Program:

A találkozó előzetes szakmai programja és résztvevői finn és magyar oldalról, az eddigi egyeztetések alapján legalább a következők:

1. nap - Érkezés Joensuuba, onnan a nurmesi szállásra - A találkozó megnyitása:

A résztvevők rövid bemutatkozása; Dr Németh Sarolta (V-K. Leader) - angol-magyar (magyar-finn) fordítás, amikor szükséges az egész találkozó ideje alatt.

A találkozó programjának bemutatása, a találkozó céljainak kiemelése - Jouni Korhonen/DTE (a DTE és finn partnere)

Informális közös este

2. nap - Nurmes - Előadások (kérdések, hozzászólások közben és a nap végén):

Észak-karéliai  tevékenységek és tervek bemutatása

Civil szervezetek szerepe és munkája Észak-Karéliában – A „Falu Projektek” (Jouni Korhonen)

A Puu-Nurmes („Fa-Nurmes) civil kezdeményezés - Hannu Ryhänen

3. nap - Nurmes - Előadások (kérdések, viták közben és a nap végén):

A Dél-Alföld, ill. a térség és civil szervezetek általánosabb bemutatása

A DTE és portáljának bemutatása, ill. a teleházakról Magyarországon: vidékfejlesztés és a közösségi informatika kapcsolata magyar szemszögből; civilek a neten - DTE

A közösségi intranet projekt és annak legújabb fejlesztései, tervek bemutatása (The Local Information Society and the role of renewing networking communities in the regional development / Paikallinen tietoyhteiskunta ja uudistuvat verkottuneet yhteisöt Pielisen Karjalan aluekehityksessä) - Ilpo Koskikallio

·   A munkanélkülieket segítő szövetség munkája és együttműködése a közösségi hálózat projekttel Nurmesben (Nurmeksen Työttömien Yhdistys), és a „Löydän tieni” – „Megtalálom az utam” c. projektjük - Riitta Tolvanen

4. nap - Nurmes - Előadások (kérdések, viták közben és a nap végén):

Teleházak bemutatkozása a 3 megyéből

A Felső-karéliai Kézművesek Szövetsége (Ylä-Karjalan Käsityöläiset) - Meija Nevalainen

Informális közös este – „finn” és „ugor” elemekkel (ajándékok, finomságok, zenék, szauna)

5. nap – Nurmes / Joensuu Összefoglalás, zárás:

Együttműködési lehetőségek megbeszélése, összefoglalás, további konkrét lépések felvázolása

6. nap - a hazautazás napja

 

Megcélzott réteg:

Dél-alföldi Teleházak és partnerszervezetei

 

Hatás, eredmény:

Az alábbi tényezők garantálják, hogy a fent vázolt találkozó ill. a projekt várható pozitív eredményei a pályázó DTE-n és annak közvetlenebb partnerein kívül is a Dél-alföldi civil társadalomra pozitív hatással lesznek:Az együttműködés eredménye többek között megcélozza a Dél-Alföldön egy regionális méretű intranet kialakítását, tartalommal és szolgáltatásokkal, melyben a DTE és partnerei, a térség más civil szervezetei is hatékonyabban kommunikálhatnak, dolgozhatnak együtt a jövőben – tehát olyan tartalom-kialakításról van szó, mely eleve feltételezi a folyamatos fejlesztést társadalmi együttműködésben. A találkozó konklúzióira támaszkodva, és továbbra is kapcsolatban maradva a finn partnerekkel, a DTE helyi és regionális szintű akcióterveket készít a Dél-Alföld számára, melyet többek között a hazai és finn partnerekkel való további közös pályázatok útján fog megvalósítani. A látogatásról egy rövid dokumentumfilm, honlap is készül, melyet nemcsak a Dél-Alföldön, hanem sokkal szélesebb körben terjeszt majd a Magyar Teleház Szövetség.

 

Támogató: NCA 1 255 000 Ft 

 


 

2009. október 01. – 2010. december 31. „"Kőleves" - Csongrád megye kistelepülésein dolgozó ifjúsági szakemberek kapacitásfejlesztése” - NCTA-2009-C03941 - 24 964 €

 

A projekt általános célja:

A Csongrád megye kistelepülésein dolgozó ifjúsági szakemberek kapacitásfejlesztése

 

A projekt hosszú távú célja:

A programban résztvevő szakemberek településein és a megye szintjén az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek és intézmények, ifjúsági közösségek, és a fiatalok társadalmi szerepvállalásának segítése, a közösségi részvétel erősítése.

 

A projekt közvetlen célja:

·     A társadalomi bevonást elősegítő szemléletű ifjúsági munka gondolkodásmódjának, rendszerének kialakításához szükségek készségek, ismeretek, módszerek elsajátítása.

·     Új közösségi összefogáson alapuló projektek kezdeményezéshez szükséges gyakorlatok elsajátítása

·     Annak a folyamatnak a megismerése, hogyan kell közösségi tervezéssel egységes, települési szintű ifjúsági stratégiát kidolgozni, megvalósítani

·     A programban részt vevő szakemberek képesek legyenek a fiatalokat bevonni a települések életének döntésébe, ezáltal a közösségi szükségletek feltárására épülő, jövőbeli célokat kitűzni, ezek eléréséhez szükséges erőforrásokat megszervezni, és a projekteket a fiatalok együttműködésében megvalósítani

 

 

Megcélzott réteg:

Közvetlen célcsoport:

Csongrád megyében tevékenykedő:

·     Ifjúsági munkások és fiatalokkal foglalkozó szakemberek, ifjúságsegítők, ifjúsági referensek

·     Ifjúsági és civil szervezetek vezetői

·     Közösségeknek és fiatalkonak szolgáltatást nyújtó társadalmi szervezetek, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmények szakemberei (teleházak, most létrejövő integrált közösségi szolgáltató terek, ifjúsági információs

 

Hatás, eredmény:

·     A „Van villany vidéken” módszertani központ szolgáltatásait megkereső szakemberek száma nő

·     A projekt eredményei eljutnak a megye településeinek döntéshozóihoz és szakembereihez

·     A projektet követő egy évben közösségi összefogással, és a fiatalok aktív részvételével megvalósuló projektek száma nő

·     A projektet követő egy évben nő a települési szintű döntésekbe bevont fiatalok aránya nő

·     A projektet követő egy évben nő azon települési szintű döntések száma, amibe bevonták a fiatalokat

·     A résztvevők képesek lesznek helyi ifjúságpolitikai stratégiaalkotást kezdeményezni és facilitálni (elkészült helyi ifjúság stratégiák és cselekvési tervek száma)

·     A szétvevők képesek lesznek konszenzusos döntésen alapuló, aktívan bevonást lehetővé tevő döntés előkészítő eljárásokat alkalmazni (állampolgári tanács, konszenzus, konferencia)

·     Friss kutatási adatok és elemzés a megyében a fiatalok döntésekbe való bevonásának mértékétől

·     Friss kutatási adatok és elemzés a megyében jelenleg működő ifjúságpolitikai struktúrákról

·     Ifjúsági szakemberekből álló megyei hálózat kialakítása

·     Képzésbe, fejlesztésbe bevont települések száma nő

·     Naprakész címlista a megyében található ifjúsági szakemberekről, ifjúságsegítőkről, ifjúsági szolgáltató szervezetekről

 

Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap - 24 964 €

 


 

2009. június 30. – 2009. szeptember 30. Mobil kommunikáció – Van esély vidéken - 1597 NETre-Kész/2008 – 5 000 eFt

 

A projekt általános célja:

Mobil kommunikáció képzés és elektronikus tananyag fejlesztés

 

A projekt közvetlen célja:

A képzési célt támogató, felhasználóbarát tananyagok kidolgozása, amelyet egy szélesebb kör is

hasznosíthat, s ezáltal növelheti a tele- és mobilkommunikációs lehetőségek felhasználásával kapcsolatos tudását.

Az elektronikus képzés fejlesztési céljai:

 • A résztvevő szerezzen átfogó, illetve területenként elmélyült ismeretet a mobiltelefonok speciális alkalmazási területeivel kapcsolatban
 • A résztvevők szerezzenek mélyebb ismereteket a mobilinternet szolgáltatással és alkalmazásával kapcsolatosan
 • A résztvevők ismerjenek meg, és ismerjék meg a működését olyan ingyenes (nyílt forráskódú vagy szabadon felhasználható) szoftvereknek, amelyek az egyéni és szervezeti kommunikációt és tudásmegosztást segítik
 • A résztvevők a fenti ismeretek megszerzése kapcsán nagyobb magabiztossággal alkalmazzanak mobil és kötött telekommunikációs eszközöket

 

Megcélzott réteg:

Teleházak 30-55 év közötti ügyfelei, akik mezőgazdaságban tevékenykednek (42 fő), 30 éve feletti

mozgáskorlátozottak (15 fő), összesen: 57 fő

A fejlesztendő távoktatási rendszer célcsoportja:

Dél-alföldi Régióban működő Teleházak (64 db), eMagyarország Pontok, Integrált Közösségi Terek 30 és 55 év közötti vezetői, stb. munkatársai - népművelők, művelődési és felnőttképzési menedzserek, művelődésszervezők, kulturális menedzserek, kulturális szervezők, szabadidő szervezők, könyvtárosok, könyvtár informatikusok, pedagógusok, közszolgálati média szerkesztők, gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek, önkéntesek, terület és településfejlesztési menedzserek, vidékfejlesztési menedzserek, kistérségi menedzserek, városgazdasági mérnökök, marketing és reklámszervezők, informatikai szakemberek, ifjúsági referensek, tanyagondnokok, falugondnokok, szociális munkások (30 fő) mind összesen: 87 fő

Hatás, eredmény:

A pályázatban megfogalmazott célok egybeesnek az egyesületünk alapító okiratában megfogalmazott célokkal, azaz képzés és foglalkoztatás révén elősegíteni a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációját. A projekt megvalósításában partnerünk a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun, Békés és Csongrád Megyei Egyesülete.

Feltevéseink szerint a képzési rendszer nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása, a fogyatékkal élő, mozgássérült személyek számára a piacképes szakmák elsajátítása elősegítheti társadalmi integrációjukat. Az ügyfélkapcsolat, a távmunka mint szolgáltatási terület szerepe jelentősen felértékelődött az elmúlt időszakban. Ezek azok a munkakörök, ahol lehetőség van az esélyegyenlőség megteremtésére azáltal, hogy teljes értékű munkát végezhetnek mozgáskorlátozottak vagy más, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek. A mezőgazdaságban tevékenykedő célcsoport munkatársainak elérésében a Teleházak, a kamarák és a HVK-k segítségét fogjuk kérni.

 

Támogató: NETre-Kész 5 000 eFt


 

2009. március 1. – 2010 május 31. Mindennapi fogyasztóvédelem a Dél-Alföldön-falvaktól a városokig - TÁMOP 5.5.6-08/2-2008-006 – 13 810 eFt

 

A projekt általános célja:

Az egységesen magas színvonalú fogyasztóvédelem megvalósulását kívánjuk segíteni a Dél-alföldi Régióban a köznapi és általános nagy létszámú érdekeltet megszólítani képes kommunikációs és médiaeszközökkel. Információs hálózati rendszer kialakítása a Dél-alföldi Teleházak és a DARFE irodáinak segítségével.

A projektben résztvevő egyesületek közös célja, hogy civil társadalmi összefogásban - egy (jog)tudatos fogyasztói társadalmat kialakítsanak.

 

A projekt hosszú távú, átfogó célja

A piaci viszonyok miatt kiszolgáltatott fogyasztók számára a fogyasztóvédelem fogalom és eszköztárának megismertetése, egy tudatos és jogait megfelelően ismerő fogyasztói társadalom kialakítása érdekében.

 

A projekt közvetlen célja:

A Dél-Alföldi Régió érintett célcsoportjainak fogyasztóvédelmi szemléletformálása a köznapi tapasztalatokon alapuló, általános ismeret- és tudatosságépítő, nagy létszámú érdekeltet megszólítani képes, hatékony kommunikációs eszközökkel támogatott média- és eszmecsere programsorozatok szervezésével.

 

Specifikus célok:

 • A tanácsot kérők, illetve a jogsérelmek ellen fellépők számának növekedése. A problémás ügyek rendezése a jelenlegi 30 %-ról legalább 50 %-ra emelkedjen. 
 • A reklám-befolyásoltság csökkentése.
 • Önszerveződő fogyasztóvédelmi klubok létrehozása - társadalmi párbeszéd kialakítása a szolgáltatók és vásárlók között a regionális médiák műsorainak tükrében.
 • A régió középiskoláiban átfogó fogyasztóvédelmi ismeretekről való rendszeres tájékoztatása, a tudatos vásárlási és viselkedési formák kialakítása.

Folyamatos szakemberképzés és tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása.

 

Megcélzott réteg:

 

Elsődleges célcsoport meghatározása

Elsődleges célcsoport a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetve azok szakemberei, békéltető testületi tagok.

 • DARFE
 • TELEHÁZ
 • Békéltető testületek
 • SZÓ-TÉR
 • és a fent felsorolt intézményekben dolgozók.
 • Regionális Fogyasztói Kerekasztal résztvevői (civil-, kommunikáció-, és állami oldal, agrárium/ mezőgazdasági, ipari/kereskedelmi/ szolgáltatás piaci szereplők).

 

Másodlagos célcsoport meghatározása

Másodlagos célcsoport a fogyasztó állampolgár; a rendezvényeken résztvevő, fogyasztóvédelmi honlapot látogató, fogyasztóvédelmi kiadványokkal, cikkekkel és médiaműsorokkal elérni kívánt fogyasztó, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokra.

Kiemelt másodlagos célcsoport:

 • Nyugdíjasok;
 • Fogyatékkal élők;
 • Középfokú oktatásban részt vevő hallgatók (13-18 éves diákok);
 • Felsőfokú tanulmányaikat végzők;
 • Internetezők rétege: fórumok, véleménycsere;
 • Speciális célcsoport: vállalkozók, vállalkozások (KKV-k).

 

Várt eredmény:

A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, valamint hosszútávon a fenntartható fogyasztás problémájának megoldása.

„Fenntartható fogyasztás: olyan alapvető igényeket kielégítő, az életminőséget javító termékek és szolgáltatások igénybevétele, amelyek teljes életútja során minimalizáljuk a természeti erőforrások, toxikus anyagok használatát és a hulladékok és szennyezőanyagok kibocsátását annak érdekében, hogy ne veszélyeztessük a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”.

 

Támogató: Társadalmi Megújulás Operatív Program 13 810 eFt A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


 

2008 szeptember 01 - 2009 május 30. Nem mondunk le senkiről - OFA Kistérség-képzés 2008-8144/12 - 2 970 eFt
 
 
 
A projekt általános célja:
 
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek forrásszerző képességét javítsuk, a hiányként jelentkező, megfelelő képzettségű szakemberek és humán infrastruktúrát projektünkkel pótoljuk.
 
A projekt célja a felzárkóztatási programokban potenciálisan résztvevő helyi szereplők:- képzése, felkészítése az aktív szerepvállalásra, a tervezési folyamatokra,- projektek készítésére és kidolgozására, - a pályázatok benyújtására és a fejlesztési folyamatokba való bekapcsolódásra.
Ennek keretén belül konkrét, rövidtávú célok: 
A Kistérségi Fejlesztési Bizottságok tagjai számára (17 fő x 5 kistérséggel= 85 fő) 80 órás képzési program lebonyolítása 
A kistérségekben működő kis- és középvállalkozások menedzsmentjei részére (15 fő x 5 kistérséggel= 75 fő) 32 órás képzés megvalósítása
Intézmények menedzsmentje számára (10 fő x 5 kistérség= 50 fő) 24 órás képzés megvalósítása Civil szervezetek menedzsmentje számára (10 fő 5 kistérség= 50 fő) 24 órás képzés megvalósítása 
A következő kistérségekben kerül sor képzésre: Bácsalmási Kistérség Jánoshalmi Kistérség Kisteleki Kistérség Mezőkovácsházi Kistérség Sarkadi Kistérség"
Honlap, statisztika

Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Kistérség-képzés 2008-8144/12 - 2 970eFT


 

2009. február 1 - 2010. december 31. Ifjúsági Információs Pontok Hálózata Teleházakban a Dél-Alföldön - TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0337 - 19798,220 eFt

 

A projekt általános célja:

A Dél-alföldi régió településeinek és kistérségeinek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkóztatását, területi esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló, a regionális hátrányok leküzdését segítő innovációk, elsősorban a komplex ifjúsági és foglalkoztatási információs szolgáltató közösségi tele-szolgálati központok, teleházakban és annak helyet adó intézményekben való (könyvtárak, művelődési házak, közösségi házak stb.) létrehozásának, hosszútávon üzemeltetésének segítése, regionális szolgáltatásainak megszervezése.

 

A projekt közvetlen célja:

Ifjúsági Információs és Foglalkoztatási Információs Pont szolgáltatás, illetve azok hálózatának kialakítása a Dél-alföldi Régió leghátrányosabb kistérségeiben működő 6 teleházban fiatal munkavállalók felkészítésével, 12 havi foglalkoztatásával, a helybéli fiatalok (120 fő) álláskeresési technikák tréningen való részvételével, online ügyfélkezelő és információs rendszer és projekt honlap fejlesztésével, online hagyományőrző vetélkedő szervezése az ifjúság és a teleházak közreműködésével.

 

Megcélzott réteg:

Közvetlen célcsoport:

Teleházban Ifjúsági Információs Pontot üzemeltető 18-29 év közötti fiatalok és teleház vezetők csoportja (6 fő + 6 fő) a leghátrányosabb kistérségekben működő teleházakban a Dél-alföldi Régióban (Csengele (Kisteleki Kistérség), Kaszaper (Mezőkovácsházai Kistérség) Körösújfalu (Szeghalmi Kistérség), Kötegyán (Sarkadi Kistérség), Madaras (Bácsalmási Kistérség), Nyárlőrinc (Kecskeméti Kistérség))

Összesen 15 fő

Közvetett célcsoport:

A projekt során a 6 leghátrányosabb kistérségben működő teleházban 3 napos álláskeresési technikákról szóló felkészítés tartása 20-20, összesen 120 fő 18-29 év közötti fiatalnak, akik alacsony iskolai végzettségűek és gyakran kisebbséghez tartoznak.

 

Hatás, eredmény:

Szakmai területén:

A Teleházak regionális, megyei szervezetek partnerségével végpontként (IIP, FIP, stb.) működnek a Dél-alföldi Régióban, egyre több olyan megkeresés érkezik a Teleházakba, amely feltételezi e kapcsolat meglétét (a végpontként működő teleházak száma)

Kapcsolatfelvételeik száma, a Teleházak ügyfeleinek megelégedettségének szintje (portálon, szavazás, online kérdőív a szolgáltatásról)

Portál nézettségi mutató

Helyi munka erőpiaci statisztikák, foglalkoztatási hivatal vizsgálati anyagai (hosszútávú hatás)

Saját és szövetségi felmérések a térségben (hosszútávú hatás)

Szervezeti szinten:

A regionális ifjúságnak szóló információkat eddig manuális módon továbbítottuk a teleházak felé ez a jövőben személyre szabottan, teljes körű választékból érkezik a teleházak számára.

A szervezet egy állandó szolgáltatást nyújthat, amelyből állandó bevétele származhat.

A szervezet regionális elismertsége tovább nő, kialakul a regionális partnerség.

 

Támogató: Társadalmi megújulás Operatív Program 19798,220 eFt


 

2008. december 17. - 2009. április 30. Van villany vidéken - IFJ-SZK-08-0028 – 640 eFt

A projekt általános célja:

Csongrád Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ működésének támogatása

 

Támogató: IFJ-SZK-08-0028 – 640eFt

 


 

2009. április 13 – 2009. április 18. „Dél-alföldi Tele-barangolás” – A rahói „közös ház” és partnersége számára – NCA-NK-08-C-P-0583 - 600 eFt

 

A projekt általános célja:

A magyarországi és határon-túli magyarság civil kapcsolódásainak elmélyítése, a teleházas hálózatok erősítése és kiterjesztése. Jöjjenek létre Kárpátalján is a szegény, hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott rétegek számára a felzárkózás, az esélyegyenlőség infokommunikációs feltételrendszerét biztosító közösségi terek, a teleházak.

A projekt közvetlen célja:

A rahói „Közös Ház” által toborzott 15 fő a tanulmányút során bepillanthat számos, nemzetközi szinten is kiemelkedő munkát végző teleház, civil szervezet életébe, ellátogathat az általuk létrehozott és gondozott fejlesztésekbe („fenntartható falu”). A résztvevők akciótervet készítenek saját teleházuk létrehozása és továbbfejlesztése céljából. Cserekapcsolatokat alakíthatnak ki magyarországi teleházakkal.

Megcélzott réteg: 15 fő, kárpátaljai civil szervezet, teleház munkatársai, beleértve az önkéntesként tevékenykedőket; 1 fő csoportvezető, 1 fő autóbuszvezető.

Hatás, eredmény:

Helyi szinten: Kárpátaljai civil szervezetek 15 munkatársa megismerheti a magyar teleházak munkáját, vidékfejlesztési célú projektjeiket (falusi turizmus, fenntarthatóság, környezettudatosság). A résztvevők moderátor segítségével akciótervet készítenek, hogy hazatérésük után projektet indíthassanak a helyi kis közösségükkel, teleház létrehozása, vagy a működő teleházuk továbbfejlesztése céljából. A teleház az a nyilvános, közösségi hely, ahol az infokommunikációs technológia eszközein keresztül az új század hajnalán elengedhetetlenül szükséges digitális készségek mindenki által elsajátíthatók. A teleházak katalizátorként működnek az elmaradott régiók, hátrányos helyzetű (nép)csoportok esélyegyenlőségének megteremtésében.

Nemzetközi szinten: A cserekapcsolatok erősödnek, a személyes kapcsolatok kiépítésével, akciótervek kidolgozásával további nemzetközi projektek megvalósítására nyílik lehetőség. E hálózatot a határ mindkét oldalán, a térség további hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezetei is használhatják, cserekapcsolataik kiépítése érdekében.

Projekt időpontja: 2009.04.13 – 2009.04.18

A projekt teljes költsége: 601 805 Ft

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma


 

2008. október 1 – 2008. december 31. „Kis közösségek vonalban” - A helyi esélyteremtésért – Kommandón – CSMK – Külkapcsolati Alap 190 eFt

 

A projekt általános célja:

A Kommandói (közösségi) Teleház felszereltségét és Internet elérését fejlesztettük, egy vidékfejlesztési, digitális esélyteremtési célú térségi rendezvény szerveztünk, helyi, térségi és Mo-i. civil szervezetek partnerségével, hozzájárulva a Kovászna és Hargita megyei közösségi terek felkészítéséhez az EU forrásteremtéssel kapcsolatos tudnivalókra, tapasztalatok átvételére és együttműködési lehetőségekre.

A projekt közvetlen célja:

1. A Kommandói Teleház alapfelszereltségének kiegészítettük, vidékfejlesztési céllal, képzések, rendezvények és Internet elérés céljából.

A beszerzésre tervezett eszközök

1 db notebook kiegészítőkkel (a gépre a DTE a NIOK CivilTech programjának támogatásával szoftvereket vásárolt)

2. Rendezvényt, műhelybeszélgetést szerveztünk a térség a Kovászna és Hargita megyei teleházat, könyvtárat, művelődési házakat, közösségi házat üzemeltető szakemberei számára Magyarországi partnerek részvételével, ahol a vendéglátás során figyelembe vettük, hogy kizárólag helyi ételeket szolgáljunk fel.

Megcélzott réteg: (15-20 fő) Civil szervezetek, Teleházak (ahol befogadó intézmény a könyvtár, művelődési ház, közösségi ház, egyház, iskola) vezetői, munkatársai, rendszergazdái beleértve az önkéntesként tevékenykedőket is.

Rendezvény helyszíne és időpontja: Kommandói Könyvtár; 2008. október 20-21. hétfő, kedd.

Hatás, eredmény: A rendezvényen új fenntartási és szolgáltatási ötleteket hallhattak, felmerültek a képzési igények, a vidéki kis közösségek ezzel hozzájárulnak a vidéki szervezetek és személyek, állampolgárok minél jobb kiszolgálásához és ezzel a helyben maradást, kapcsolattartást, a hálózati együttműködést segítik.

Nemzetközi szinten: A magyarországi partnerek, résztvevők által a (akik szintén teleházakban dolgozó szakemberek) a cserekapcsolatok erősödnek, a személyes kapcsolatok kiépítésével, akciótervek kidolgozásával további projektek megvalósítására nyílik lehetőség.

Támogató: CSMK – Külkapcsolati Alap 190 eFt


 

2008.02.05. „Jövő Teleháza” Szakmai konferencia és kiállítás a Dél-Alföldön Információ, Kommunikáció és Technikai (IKT) hozzáférési pontok fejlesztése céljából – NKA 2008/3801

 

A projekt célja: A konferencia és kiállítás általános célja kölcsönös előnyökön alapuló államigazgatási, piaci és civil szervezetek összefogásával, a Dél-alföldi régióban a teleházak és rajtuk keresztül működtetőik, tulajdonosaik és befogadó intézményük művelődési és közösségi házak a hátrányos helyzetű térségekben helyi, települési illetve kistérségi civil szervezetek szakmai erősítése, általuk a helyi társadalom, a kisközösségek fejlesztése, a Teleházak funkcióknak helyet adó intézmények szolgáltatásainak bővítése abban az irányban, hogy korszerű IT eszközökkel hatékony segítséget tudjanak nyújtani a környezetükben élő, személyek (fiatalok, nyugdíjasok, munkanélküliek, a munkaerőpiacon hátrányban lévő nők, pályakezdő fiatalok, megváltozott vagy csökkent munkaképességűek, KKV, mezőgazdasági vállalkozások, stb.) és szervezetek (államigazgatási, piaci és civil szervezetek) számára és ezzel segítsék a helyi esélyegyenlőséget, a helyben maradást, a helyi gazdaság versenyképességét, a forrásteremtést, stb.

Közvetlen célja:

·       Tegye lehetővé, készítse elő az „Új Magyarország Program” által kínált Európai Uniós támogatások lehető legjobb, leggazdaságosabb felhasználását hátrányos helyzetű térségekben a közművelődés területén.

·       Nyújtson olyan információkat, amelyek a közösségi IKT hozzáférési Pontok továbbfejlesztéséhez ötleteket adnak.

Megcélzott réteg:

A konferencia meghívottjai Dél-alföldi régióban működő Teleházak, (76 fő) eMagyarország pontok (150 fő), vezetői, munkatársai, önkéntesei, polgármesterek, kistérségi menedzserek (10+7+8 fő), vidékfejlesztési menedzserek (10+7+8 fő), Regionális Fejlesztési ügynökségek tanácsadói (az NFT házhoz megy) ifjúsági referensek (30 fő), partnerszervezetek (40 fő) munkatársai, országosan a Teleház régiók vezetői (7 fő), kb 600 fő meghívott. Összesen 75-100 fő részvételére számítunk.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont; 6722 Szeged, kálvária sgt. 14. 1 db 80 fh terem, 1 db 30 fh terem, 1 db 50 fh terem.

A projekt időpontja: 2008. február 5. 9.00-17.00 Plenáris ülés a”+ 2 szekció+ zárás: a „Jövő Teleházának” víziója

A projekt eredménye: 97 fő regisztrált résztvevő

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 250 eFt, RITEK Zrt. Polygon Kft., MTSZ DART


 

2008.01.14. – 2008.02.18. – Közösségépítés tréning - AVOP-3.5.2-2006-09-0337/7.10

 

A projekt célja:

A tréningre vártuk mindazon munkatárs, önkéntes jelentkezését, akik szeretnék elsajátítani azokat az ismereteket, amelyek az önszerveződés, a helyi cselekvés lehetőségeiről, a lakosság motiválásáról és aktivizálásáról, a közösségfejlesztés modelljeiről, közösségfejlesztési módszerek tanulmányozásáról, megismeréséről, hálózatépítésről, csapatépítésről, közösségfejlesztés marketingjéről, kiadványkészítésről szólnak.

Megcélzott réteg: civil szervezetek munkatársai, önkéntesei

Helyszín: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Képzési és konferencia központ

A projekt időpontja: 40 óra; 2008. január 14., 15, 21., 22.; február 11.; 9.00-17.00

A projekt eredménye: 19 fő képzett munkatárs

Támogató: Leader + 600 eFt


 

2007.11.-12. - Digitális esélyteremtési szolgáltatások Csongrád megye Teleházaiban (elektronikus kiadvány) – KCA 2665-2

 

A projekt célja:

A Csongrád megyei Teleházak (29 db) ismertségének, ügyfélforgalmának növelése.

A megyében működő Teleházak szolgáltatásainak egységes rendszerben partnereink számára jól kereshető módon való megjelenítése.

A Teleházak alapvető működtetői (1), elérési adataikon kívül (2) a Magyar Teleház Szövetség Alapszabályában rögzített teleház tagsági kategóriák (Baráti Tagok, Professzionális Tagok, Végponti Tagok) szerint (3), a Teleház Minimum szolgáltatások (4) rögzíthetőségével és vidékfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan (5) interaktív Portálfelület fejlesztése, amely a jelszóval rendelkező felhasználók számára adatbeviteli lehetőséget biztosít, az érdeklődők, pedig kereshető módon képernyőn és nyomtatón piktogramokat is alkalmazva kaphatnak információkat a teleházak végponti szolgáltatásairól.

Megcélzott réteg: (kb. 29 településen 30-50 efő), Teleház szervezetek munkatársai és ügyfelei, partnerszervezetek munkatársai, ügyfelei, utazó ügyfelek

Helyszín: dte.szegedvaros.hu

A projekt időpontja: 2007. november - december

A projekt eredménye:

Helyi szinten: A Csongrád megyei teleházak (29 db) szolgáltatásainak ismertetése elérhetővé válik. Azzal hogy nagyobb közösség elérhetőek lesznek az információk, nagyobb felelősséget követelnek a teleházat működtető szervezettől, ezzel hozzájárulnak a minőség növeléséhez.

Megyei szinten: Az országban elsőként Csongrád megyében készülhet kereshető vidékfejlesztési szolgáltatási adatbázis, ezzel példaként szolgálva más megyék számára. A megyei szervezetek vidéki hozzáférési pontjairól publikus, rendszerezett adatbázis készül.

Országos szinten: A megyei adatbázis országos mintaként is szolgálhat. Hosszabb távon az adatbázisra jól követhető statisztikai kimutatások is épülhetnek.

Támogató: Csongrád Megyei Önkormányzat 150 eFt


 

2007. február 1. – 2007. június 30. – Forrásteremtés, pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók IKT hálózatban együttműködő, információt szolgáltató civil központok számára, különös tekintettel a most megnyíló EU-s forrásokra Erdélyben.” - NCA-NK-06/II. – 01651/23/06

 

A projekt célja:

A projekt általános célja, a vidék helyi társadalmának fejlesztése helyi esélyegyenlőséget, magas multiplikációs hatást biztosítva közösségi házak hálózatán, civil szervezetek közreműködésével, a nemzetközi partnerségi kapcsolatok adta lehetőségek gyümölcsöztetésével, a Magyarországi tapasztalatok átadásával.

Az Erdélyben kis, hátrányos helyzetű településeken működő civil szervezetek, teleházak non-profit, beleértve az Európai Unióval kapcsolatos ismereteinek bővítése, segítségnyújtás a professzionálisabb működéshez, a civil szervezetek tevékenységeik egyre magasabb színvonala, hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

Megcélzott réteg: Határon túli, erdélyi civil szervezetek, (elsősorban ahol a befogadó intézmény a könyvtár, művelődési ház, teleház, közösségi információs pont) vezetői, munkatársai, beleértve az önkéntesként tevékenykedőket is.

Helyszín:

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Képzési Központja, Kolozsvár, Str. Clinicilor (Mikó u.) Nr. 18.

A projekt eredménye:

A résztvevők a képzés hatására (15 fő)

·       saját civil szervezeteiket, teleházukat professzionálisabban működtetik, jobban átlátják saját szervezetük problémáit és a megoldási lehetőségeket

·       jobban átlátják a szervezetük pénzügyi helyzetét, bevételeik és kiadásaik struktúráját, aktívan használják a megfelelő beavatkozási lehetőségeket

·       bővülnek ismereteik konkrétan a teleházak gazdasági lehetőségeiről,

·       munkatársaikkal javul és hatékonyabbá válik az együttműködésük

·       képesek lesznek komplex EU-s és más pályázatok magas színvonalú elkészítésére

bővülnek kapcsolataik a közvetlen környezetük és a magyarországi civil szervezetekkel.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt teljes költsége: 400 eFt

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma


 

2007. január 1. – 2007. május 31. - „Teleházak civil együttműködésekkel a helyi esélyteremtésért” - NCA 00654/21/06K03

 

A projekt célja:

A Nemzeti Civil Alap támogatási programjai és Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív programjai alapján a pályázati kiírások hamarosan megjelennek. Szeretnénk, ha minél több civil szervezet a Teleházak, könyvtárak szolgáltatásai nyomán, projektjeik megvalósítása során, intézményesen kezelve ötleteiket megtalálják partnereiket, és minél eredményesen írhassák meg támogatási kérelmeiket. Célunk civil szervezetek partnerségével (Magyar Teleház Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Béthel Alapítvány), összefogásával országos pályázati partnerkereső rendszer létrehozása a virtuális térben, vidéki (Dél-alföldi) erőforrásokkal, országos szervezetek partnerségével magyar és angol nyelven. Az interaktív portál különböző szempontok szerinti rendezést, szűkítést tesz lehetővé (nyelv, felkerülés dátuma, beadási határidő, név, azon belül: témakör, szervezet-típus, stb.) a regisztrált partnerek között. A portál elérhetőségét a partnerek honlapjukról hozzáférhetővé teszik, hírként való közzétételéről saját hálózatukon belül honlapon, hírlevélben, körlevélben, levelezőlistán gondoskodnak.

Megcélzott réteg:

-        Vidéken, hátrányos helyzetű településeken működő Teleházak és hatókörükbe tartozó civil szervezetek, akik civil, piaci, vagy állami szervezetet keresnek partnerként.

-        Teleházak szolgáltatásait igénybevevő egyéb szervezetek, magánszemélyek, akik civil szervezet pályázati partnert keresnek projekt céljaik megvalósításához.

-        Szervezetek, akiknek pályázataik megírásához nagy mennyiségű partner együttműködési szándéknyilatkozatára van szükség.

-        Szervezetek, akik elszigetelten nem tudnak egy szolgáltatásra pályázni, de partnerekkel van esélyük rá.

A projekt eredménye:

- Helyi szinten: A Teleházak és könyvtárak digitális esélyteremtési szolgáltatásaikkal (pályázati tanácsadás) vertikális kapcsolatokat is ki tudnak építeni településükön. Kialakulhat civil, állami és piaci szervezetek közötti vidékfejlesztési célú együttműködés a leghátrányosabb helyzetű térségekben is.

- Regionális szinten: A virtuális tér lehetőséget ad, hogy vidéki munkahelyteremtő háttérrel országos lefedettségű együttműködéseket elősegítő projekt valósuljon meg. A civil házakkal évek óta rendszeresen cseréljük híreinket, így e hátrányos helyzetű régió civil szervezeteihez el tudjuk juttatni az információkat. Egyesületünknek a Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján is IT hírszerkesztési joga van, így regionális szintű együttműködések is erősödni fognak.

(Hosszabb idősort vizsgálva és a Dél-alföldi régió relatív helyzetét a hét magyar régióhoz viszonyítva megállapíthatjuk, hogy az egy főre jutó GDP-t tekintve 1995-től 2002-ig a Dél-alföldi régió az országos átlag 83%-áról (1995) annak 69%-ára (2002) esett vissza. Mindez azt jelenti, hogy a Dél-alföldi régió relatív helyzete romlik az ország többi régiójához képest.)

- Országos szinten: A Teleházak és könyvtárak civil hálózatának összefogása garancia arra, hogy minden településen hozzáférhető legyen a partnerkereső rendszer, még olyan helyeken is, ahol nem működik Teleház.

- Nemzetközi szinten: A partnerkereső rendszer angol nyelvű menürendszerrel is rendelkezik majd, ami lehetővé teszi, hogy a Teleházak nemzetközi szervezetének EUTA, honlapjáról is elérhető legyen a rendszer. Így nemzetközi együttműködések is létrejöhetnek.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt teljes költsége: 996 eFt

Támogató:

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma


 

2006. szeptember 1. - 2008. február 28.- „HEFOP 1.3.1. A nők esélyegyenlőségének növelése munkavállalási lehetőségek teremtése útján teleházakban a Dél-Alföldön”-HEFOP/1.3.1-05/1 – I. – 2005-09-0125/2.0

 

A projekt célja:

-hosszútávú célja: a Dél-alföldi munkanélküli nők munkaerőpiacra való visszatérését támogató szolgáltatások kialakítása és működtetése a DUTIREG Kht és a DTE intézményrendszere keretében.

-rövidtávú célja: A projekt konkrét célja olyan, a célcsoportot segítő képzési és egyéb segítő szolgáltatások kialakítása, amelyek nemcsak egy-egy alkalomra, eseti jelleggel támogatják a célcsoport munka vállalását, hanem e szolgáltatások folyamatos és rendszeres nyújtásával stabil, intézményesített, bármikor elérhető és igénybe vehető alapot, piacképes tudást biztosítunk számukra.

Tevékenységek:

18-20 fő képzése vállalkozóvá válást segítés céljából, Teleház asszisztens képzés, vidékfejlesztési előadások (8 hónap)

8 fő foglalkoztatása és mentorálása teleházakban (6 hónap)

Megcélzott réteg:

-a GYES és GYED után vagy hozzátartói otthoni ápolást követően hosszabb-rövidebb

 munkát vállalni nem tudó nők

-munkanélküli nők

-inaktív, a Munkaügyi Központ által nem regisztráltak,

-az elbocsátás által veszélyeztetett nők.

Helyszín:

DUTIREG Kht. Szeged, Regionális Teleház Forrásközpont Szeged, Teleház

A projekt eredménye: A munkanélküliek állományában – az elmúlt évekhez hasonlóan - a nők vannak többségben. A női munkanélküliek számára a munkavállalási esélyek nem javultak a dél-alföldi régióban, és ezt a tendenciát a munkaerőpiac egyes kedvezőtlen változásai (felszámolások stb.) negatív irányban felerősítik. A projekt által javulna a nők munkába állításának esélyei, a tartós és tartalmas munkavégzés lehetőségét kínálná számukra. A vidéki női munkaerő foglalkoztatása a Teleházakban valóságos igényekre épül és a célcsoport széles körét érinti. A Teleházak képzett munkaerővel való ellátása a munkahelyteremtésen túl további előnyökkel jár a vidéki közösségek és vállalkozások számára, amely előnyök multiplikatív módon további munkahelyek teremtését, kisvállalkozások indítását segíthetik elő.

A szervezet szerepe: A DUTIREG Kht. partnere

A projekt teljes költsége: 30 590 eFt

Támogató: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság HEFOP/1.3.1-05/1


 

2006. október 13. – 2007. május 31. „Dél-alföldi tele-barangolás” - Magyarországi tanulmányút erdélyi teleházat üzemeltető civil szervezetek számára - NCA 01246/23/06

 

Projekt célja:

-általános cél: a vidék, kis települések helyi társadalmának fejlesztése, a helyi esélyegyenlőség biztosítása a megszerzett ismeretekkel, kapcsolatokkal fenntarthatósági esélyeik nőnek.

-közvetlen cél: A 2006. évi Kolozsvári képzésen résztvevők (18 fő) 5 napos tanulmányúton vesz  részt a Dél-alföldön, ahol különböző módon működtetett Teleházak, partnerszervezetek munkáját, fenntarthatóságát ismerhetik meg.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 600 eFt

Támogató: Nemzeti Civil Alap (NCA)


 

2006. december 15. - „Foglalkoztatási Információs Pontok és Tanító Teleházak” (OFA) konferencia - OFA/NP-K/2006-6141/0002

 

Projekt célja: A konferencia és kapcsolódó honlap általános célja, a Dél-alföldi régióban a teleházak és rajtuk keresztül a hátrányos helyzetű térségekben helyi, települési illetve kistérségi civil szervezetek erősítése, általuk a helyi társadalom, a kisközösségek fejlesztése, a Teleházak szolgáltatásainak bővítése abban az irányban, hogy intézményesített, hatékony segítséget tudjanak nyújtani foglalkoztatást érintő kérdésekben.

Megcélzott réteg: Magyarországon közel 500 Teleház, amelyből 73 az ország többi régiójához képest relatív helyzetét tekintve romló gazdasági eredménnyel rendelkező Dél-alföldi régióban működik, követlen és közvetett célcsoportjuk a régióban él és tevékenykedik. A konferencia meghívottjai Dél-alföldi régióban működő Teleházak, (73 fő) eMagyarország pontok, FIP (63 fő) vezetői, munkatársai, önkéntesei, kistérségi menedzserek (25 fő), vidékfejlesztési menedzserek (25 fő), ifjúsági referensek (30 fő), partnerszervezetek munkatársai, képzési vezetői (30 fő), országosan a Teleház régiók vezetői (7 fő), Munkaügyi Központok vezető munkatársai (20 fő), összesen 270-280 fő meghívott.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

A projekt eredménye:

- A konferencián terveink szerint kb. 76 fő vett részt.

- Országosan és régiószinten a teleházakban működő FIP aránya érje el az 50-60 %-ot.

- Akkreditált képzéseink népszerűsítésével, szeretnénk elérni, hogy a Teleházak, eMagyarország pontok szolgáltatási minőségét növelni olymódon, hogy térítésmentes Teleház asszisztens, vidékfejlesztési, IT-mentor képzésben vehessenek részt, alapfokú teleházas képzettségi szintjük is jelenleg max. 25-30 %, szeretnénk, ha ez 40-50-%-ra növekedjen országos szinten 100 fő, régiószinten 15-fő kezdje el a Teleházas szakmai képzéseket (IT-mentor, vidékfejlesztési szolgáltatás szervező)

- A meglévő FIP közül egyre több eMagyarország pont váljon Teleházzá, és tagjaink száma érje el a rendezvény után egy évvel a régióban a 80 db-ot.

- Minőségi képzési tájékoztatási szolgáltatások Teleházakban.

A program megvalósításától várt hatások:

Helyi szinten:

·       javítjuk a társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális szolgáltatások ellátottságának számát és színvonalát,

·       csökkentjük az elvándorlás mértékét,

·       javítjuk az esélyegyenlőséget,

·       erősítjük a vidék versenyképességét,

·       segítjük az innovatív megoldások elterjedését,

·       emeljük a foglalkoztatottsági színvonalat

·       a helyi gazdaság fejlődése

·       új alapvető termelő szolgáltató ágazatok odavonzása

·       a helyi jövedelmek megtartása

·       a meglévő vállalkozások hatékonyságának növekedése

·       új vállalkozások megalakulása

·       támogatások, források programokon keresztül történő visszanyerése

Regionális szinten:

A Munkaügyi Központok és regionális teleházas szervezeteink közötti együttműködés erősödik, a FIP pontok felkészítése, a FIP pontok munkatársainak foglalkoztatása, a FIP pontok felszereltségének javítása, szolgáltatásainak bővítése, a FIP pontok kiválasztása és forrásteremtés terén.

Országos szinten:

A konferencia anyagának Interneten való közzétételével 6 másik régió teleházas vezetőinek és Munkaügyi Központjának meghívásával hozzájárulunk ahhoz, hogy kialakulhasson az intézményesített közhasznú végpontok hálózata, a teleházas szakma elfogadottá válhasson.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 1 028 eFt

Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)


 

2006. augusztus 23. - 2007. május 31. - Információ-, Kommunikáció és Technikai (IKT) Koordinátorképzés – 06/ikt/01 - NCA 00825/22/06

 

Projekt célja: résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek elősegítik, hogy településükön készüljön civil kontroll alatt átgondolt helyi információs stratégia és megvalósulhassanak annak célkitűzései. A helyi információs társadalom legátfogóbb és kizárólagos célja nem más, mint sajátos informatikai eszközöket, szolgáltatásokat biztosítani a helyi életminőség javításához, esélyegyenlőség biztosításához mindenkinek, a helyi szükségletek lehető legjobb kielégítéséhez, a helyi problémák megoldásához, mindez a helyi erőforrások - legtágabb értelemben - lehető legjobb kihasználása, egyben folyamatos megújításával, gyarapításával, a demokrácia kiteljesítésével a helyi nyilvánosság kontrollja mellett.

Megcélzott réteg:

Célzott szakember csoportjai: népművelők, művelődési- és felnőttképzési menedzserek, művelődésszervezők, kulturális menedzserek, kulturális szervezők, szabadidő szervezők, könyvtárosok, könyvtár-informatikusok, pedagógusok, közszolgálati médiaszerkesztők, gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek, teleházvezetők és munkatársak, eMagyarországpont vezetők és munkatársak, telepostaház-vezetők és munkatársak, terület- és településfejlesztési menedzserek, vidékfejlesztési menedzserek, kistérségi menedzserek, városgazdasági mérnökök, marketing- és reklámszervezők, informatikai szakemberek, ifjúsági referensek

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

A projekt eredménye: A Teleházak egyik fontos feladata, hogy kis hátrányos helyzetű településeken is gazdaságos módon közösségi  hozzáférést biztosítanak azok számára is, akik még nem férnek hozzá a világhálóhoz, ami megfelelő informatika eszközök biztosításával meg is valósulhat. A résztvevők elsajátítják az információ-, kommunikáció-, technikai újdonságait, ezáltal segítséget tudnak nyújtani a vidéki embereknek.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 1 000 eFt

Támogató: Nemzeti Civil Alap (NCA)


 

2006. október 24.-2006. november 17.  -Teleház asszisztens képzés - PML-95 – 06/tha/02 - ROP312-K-2006-0220-01

 

Projekt célja: a Teleházat üzemeltetők felkészítése az új intézmény létrehozására és működtetésére, miközben a Teleház mozgalom stratégiai céljait követve az alábbiaknak megfelelve végzik munkájukat:

a kistelepüléseken, kisközösségekben élő emberek helyi életminőségének, esélyegyenlőségének, közösségi önigazgató és önfejlesztő képességének javítása.

a Teleházak regionális, megyei szervezetek partnerségével végpontként működhessenek.

A Teleházak a távügyintézéssel és a foglalkoztatási információk szolgáltatásával kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést alakíthatnak ki a Munkaügyi Központokkal, kirendeltségekkel és civil szervezetekkel.

Az itt végzett hallgatók a Teleházban bekapcsolódhatnak a távoktatás és távmunka előkészítésébe, szervezésébe.

A képzés az Információs Társadalomhoz kötődő új szakma(ák) kialakulásának alapját is szolgálja.

Megcélzott réteg:

A továbbképzési program elsődleges munkaköri célcsoportja: népművelők, művelődési és felnőttképzési menedzserek, művelődésszervezők, kulturális menedzserek, kulturális szervezők, szabadidő szervezők.

A továbbképzési program egyéb kulturális munkaköri célcsoportjai: könyvtárosok, könyvtár informatikusok, pedagógusok, közszolgálati médiaszerkesztők, gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek.

A továbbképzési program más lehetséges igénybevevőinek köre: munkanélküliek, önkéntesek, teleház vezetők és munkatársak, e-Magyarországpont vezetők és munkatársak, telepostaház vezetők és munkatársak, terület és településfejlesztési menedzserek, vidékfejlesztési menedzserek, kistérségi menedzserek, városgazdasági mérnökök, marketing és reklámszervezők, informatikai szakemberek, ifjúsági referensek, tanyagondnokok, falugondnokok, szociális munkások.

Helyszín: Eleki Teleház, 5742 Elek, Kossuth út 13.

A projekt eredménye: 9 Teleház asszisztenssé képzett résztvevő, akik a tanfolyamon szerzett ismeretekkel képessé vált Teleház létrehozására és működtetésére, elletve működő Teleház esetében a szolgáltatások minőségi javítására, a menedzsment ismeretek ismerete segítségével a Teleház fenntarthatóságának erősítésére, a hatékony működtetésére.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 1 512 eFt

Támogató: Regionális Operatív Program (ROP 3.1.2.)


 

2006. október 17. - 2007. október 15.- Vidékfejlesztési szolgáltatásszervező képzés -2006/vf/02 - ROP312-K-2006-0117-01

 

A projekt célja: Épüljön ki a hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszere, amely képes regionális, országos szinten a helyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében a korszerű ICT adta eszközöket felhasználva információkhoz és szolgáltatásokhoz segíteni a helyi, kistelepülési művelődési házakat, könyvtárakat, közösségi házakat, iskolákat, teleházakat, eMagyarország pontokat, TelePostaházakat, (továbbiakban helyi információs központokat (HIK)), miközben maguk is e minőségi hálózati szolgáltatások részévé válhatnak fenntarthatósági törekvéseik mellett. E példaértékű fejlesztés eredményeképpen részletesen megismertessük a szolgáltatások lehetséges körét, átadjuk azokat az ismereteket, amelyek elősegíthetik, hogy a (HIK) partnerszervezetek végpontjaiként gazdaságos módon „egy ablakos” kiszolgálással civil kontroll mellett a már meglévő erőforrásokat és felhasználva működhessenek. A munkatársak minden betérő ügyfél számára segítséget tudjanak nyújtani helyben, vagy meg tudják nevezni azt az intézményt környezetükben, ahol ezt leghamarabb, legjobb minőségben megkaphatják. Fontos, hogy kialakuljanak a személyes, az EU pályázatokhoz szükséges partnerségi kapcsolatok, amelyek a képzés eredményességét, hatását a vidéki társadalom fejlődése szempontjából hosszútávon is biztosíthatják

Megcélzott réteg:

A továbbképzési program elsődleges munkaköri célcsoportja: népművelők, művelődési- és felnőttképzési menedzserek, művelődésszervezők, kulturális menedzserek, kulturális szervezők, szabadidő-szervezők.

A továbbképzési program egyéb kulturális munkaköri célcsoportjai: könyvtárosok, könyvtár-informatikusok, pedagógusok, közszolgálati médiaszerkesztők, gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek.

A továbbképzési program más igénybevevőinek lehetséges köre: munkanélküliek, tartós munkanélküliek, önkéntesek, teleház vezetők és munkatársak, e-Magyarországpont vezetők és munkatársak, telePostaház vezetők és munkatársak, terület- és településfejlesztési menedzserek, vidékfejlesztési menedzserek, kistérségi menedzserek, városgazdasági mérnökök, marketing- és reklámszervezők, informatikai szakemberek, ifjúsági referensek, tanyagondnokok, falugondnokok, szociális munkások.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

A projekt eredmények: 11 fő Vidékfejlesztési szolgáltatásszervezővé képzett résztvevő, akik a település helyi igényeinek megfelelően képessé válnak a Teleház szolgáltatásainak körét bővíteni, minőségét javítani. Az egyes Teleházak kihasználtsága nő, létjogosultságuk erősödik, miközben regionális szinten javulnak a hálózati kapcsolatok.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 2 728 eFt

Támogató: Regionális Operatív Program (ROP3.1.2)

 


 

2006. május 1. - 2008. március 30. - A Dél-alföldi Régió Teleházaiban dolgozó alkalmazottak és önkéntesek továbbképzése Vidékfejlesztési szolgáltatásszervezővé - OFA/NHR-5241/0107

 

A projekt célja: kiépüljön a hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszere, amely képes regionális, országos szinten a helyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében a korszerű ICT adta eszközöket felhasználva információkhoz és szolgáltatásokhoz segíteni a helyi, kistelepülési művelődési házakat, könyvtárakat, közösségi házakat, iskolákat, teleházakat, eMagyarország pontokat, TelePostaházakat, (továbbiakban helyi információs központokat (HIK)), miközben maguk is e minőségi hálózati szolgáltatások részévé válhatnak fenntarthatósági törekvéseik mellett. E példaértékű fejlesztés eredményeképpen részletesen megismertessük a szolgáltatások lehetséges körét, átadjuk azokat az ismereteket, amelyek elősegíthetik, hogy a (HIK) partnerszervezetek végpontjaiként gazdaságos módon „egy ablakos” kiszolgálással civil kontroll mellett a már meglévő erőforrásokat és felhasználva működhessenek. A munkatársak minden betérő ügyfél számára segítséget tudjanak nyújtani helyben, vagy meg tudják nevezni azt az intézményt környezetükben, ahol ezt leghamarabb, legjobb minőségben megkaphatják. Fontos, hogy kialakuljanak a személyes, az EU pályázatokhoz szükséges partnerségi kapcsolatok, amelyek a képzés eredményességét, hatását a vidéki társadalom fejlődése szempontjából hosszútávon is biztosíthatják

Megcélzott réteg:      

A továbbképzési program elsődleges munkaköri célcsoportja: népművelők, művelődési- és felnőttképzési menedzserek, művelődésszervezők, kulturális menedzserek, kulturális szervezők, szabadidő-szervezők.

A továbbképzési program egyéb kulturális munkaköri célcsoportjai: könyvtárosok, könyvtár-informatikusok, pedagógusok, közszolgálati médiaszerkesztők, gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek.

A továbbképzési program más igénybevevőinek lehetséges köre: munkanélküliek, tartós munkanélküliek, önkéntesek, teleház vezetők és munkatársak, e-Magyarországpont vezetők és munkatársak, telePostaház vezetők és munkatársak, terület- és településfejlesztési menedzserek, vidékfejlesztési menedzserek, kistérségi menedzserek, városgazdasági mérnökök, marketing- és reklámszervezők, informatikai szakemberek, ifjúsági referensek, tanyagondnokok, falugondnokok, szociális munkások.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

A projekt eredmények: 15 fő Vidékfejlesztési szolgáltatásszervezővé képzett résztvevő, akik a település helyi igényeinek megfelelően képessé válnak a Teleház szolgáltatásainak körét bővíteni, minőségét javítani. Az egyes Teleházak kihasználtsága nő, létjogosultságuk erősödik, miközben regionális szinten javulnak a hálózati kapcsolatok.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 7 849 434 Ft

Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)


 

2006. május 1.-2007. június 30.-„Fenntartható Fejlődés - Fenntartható Teleházak”-K-36-06-00444K

 

Projekt célja: Célunk, hogy a teleházak munkatársai tegyék magukévá elméletben és gyakorlatban is a Fenntartható Fejlődéssel kapcsolatos gondolkodásmódot, szervezeteik ennek megfelelően tervezzék helyi stratégiájukat és projektjeiket, a regionális partnerséggel beindítandó új szolgáltatások alapfeltételeként ismerjék meg és használni is tudják a témával kapcsolatos információforrásokat, és szolgáltató szervezetek kínálatát. E célok elérése érdekében korábbi KÖTHÁLÓ-val megvalósított képzési projektünkre építve helyi tájékoztató napokat tervezünk a régió hét teleházában, felmérjük a helyi szolgáltatási igényeket, beindítjuk az alapszintű szolgáltatásokat az együttműködő teleházakban, létrehozzuk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatához kapcsolódva, velük együttműködésben a helyi kistelepülési Környezeti Információ Közvetítő Pontokat (KIKP), mint végpontokat erről statisztikát, esttanulmányt készítünk, s a projekt eredményét egy műhelymunka során országos hasznosításra közreadjuk.  A környezetvédelemmel kapcsolatos információk iránti megkeresések száma évente húsz százalékkal nő. Segítendő, a hazánkban tevékenykedő zöld szervezetek környezeti tanácsadó irodákat hoztak létre majd minden megyében. Indokoltnak látszik, hogy a kisebb településeken működő teleházak szoros munkakapcsolatba kerüljenek ezen szervezetekkel, váljanak képessé az egyszerűbb, helyi információk nyújtására.  Célunk a jó regionális megoldások országos szintű terjesztése, átadása is, amely e program kapcsán megvalósulhat.

Tevékenységek:

1.     Szerződéskötés a támogatóval

2. A projekt szakmai előkészítése (igényfelmérés statisztikai adatgyűjtés) A projekt ütemtervének elkészítése, felkészülés a projektindító értekezletre.

3. Projekt indító értekezlet – Regionális Teleház Forrásközpontban

Indító műhelymegbeszélés a NCA által támogatott korábbi projektben, képzésen résztvevő 7 teleházban teleházakkal, partnerséggel, alvállalkozókkal. Az első megbeszélésen kerül sor a projekt meglévő erőforrásainak, a projekt eddigi eredményeinek ismertetésére a feladatok és a feladatok elosztásának a projekt szakasz ütemtervének, a beszámoltatás, formátumok, ellenőrzés, minőségbiztosítás és kommunikáció módjának ismertetésére.

Eredmény: Projekt részletes munkaterve kialakul a résztvevők aktív részvételével.

4. Szerződéskötések a partnerekkel, tanácsadókkal, előadókkal, teleházat üzemeltető szervezetekkel

Felelős: DTE, Nagyné Takács Ágnes, Gerháth Györgyi, Teleházak

5.Teleházas rendezvények 4 helyszínen 4 Teleházban a Dél-alföldi Régióban

A teleházakban a helyi lakosság, civil, állami és piaci szervezetek részvételével Fenntartható – Fejlődés műhelynapot tartunk. Itt előadás formájában rövid tájékoztatást nyújtunk az adott témakörben, majd a projektről és a teleházak témához kapcsolódó lehetséges szolgáltatásairól lesz tájékoztatás, miközben a megjelent érdeklődők igényeit is felmérjük.

Eredmény: 4*25 fő tájékoztatása

6.     Szolgáltatások nyújtása teleházakban

A teleházakban fél éven keresztül kísérleti szolgáltatások nyújtása a CSEMETE Egyesület koordinációjával az alábbi szempontok figyelembe vételével: az ügyfél minden alkalommal segítséget kapjon, vagy úgy, hogy a teleház segít, vagy olymódon, hogy iránymutatást nyújt azzal kapcsolatban, hogy hol, mikor és hogyan tudnak segítséget nyújtani.

7. Statisztikai összesítők, esettanulmány elkészítése

Eredmény: 4 db teleház szolgáltatási statisztikájának összesítése, eredményértékelés a Teleház Dél-alföld honlapon.

8. Értékelő műhelymunka Magyar Teleház Szövetség – Teleházak háza Bugac

A program továbbfejlesztési lehetőségei, az eredmények átadása a Teleház régiók számára, milyen eredmények születtek, mit lehetett volna jobban megszervezni, ezekre a kérdésekre keressük és adjuk meg a választ a rendezvényen.

Előadók: Fejes István, Tömöri László, Nagyné Takács Ágnes, Bojtos Ferenc, Teleház;

Eredmény: multiplikátor hatás biztosítása a KÖTHÁLÓ-MTSZ hálózatán belül

9. Projekt beszámoló elkészítése

Megcélzott réteg: A programban résztvevő Teleházak, akik a program hatásának kibővítik szolgáltatásaikat és környezetvédelmi végponttá válva minőségileg magasabb szintű szolgáltatásokat nyújthatnak, másrészről a Teleházakba betérő ügyfelek, akik kielégítő választ kaphatnak környezetvédelmi kérdéseikre, problémáikra.

Helyszín: Balástyai Teleház, Röszkei Teleház, Üllési Teleház, Zákányszéki Teleház.

A projekt eredménye: A projekt végrehajtása kapcsán hatással van a helyi esély egyenlőség biztosítására és a vidék fejlesztésére, amely a teleházak elsődleges küldetése. A két országos hálózat partnerségi kapcsolatok révén küldetésük közös pontjai alapján kapcsolattartókat nevezhetnek ki, és ezzel új munkakörök létesülhetnek (OFA, HEFOP, ROP támogatással) a szolgáltatások különböző szintjein. Az új funkciók felvállalásával a KÖTHÁLÓ irodái és a teleházak működési létjogosultsága stabilizálódhat, lakossági kapcsolataik bővülnek. Az együttműködés hatására a vidéki lakosság körében is elterjedt a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos gondolkodás- és életmód, ezáltal a projekt hosszútávon növelte a zöld szervezetek társadalmi bázisát, elismertségét.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 700 eFt

Támogató: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM)


 

2005. október 1.-2006. május 31.  =„http://kiskozossegek.a.vonalban.hu”= -NCA 00423/23/05

 

A projekt célja: A projekt általános célja, a vidék helyi társadalmának fejlesztése. A helyi esélyegyenlőség biztosítása könyvtárak és közösségi házak hálózatán, civil szervezetek közreműködésével, a nemzetközi partnerségi kapcsolatok adta lehetőségek gyümölcsöztetésével, a Magyarországi tapasztalatok átadásával. Hozzájárulás az erdélyi kis települések felkészítéséhez EU csatlakozásra.

Tevékenységek: A helyi igények kielégítését és helyben maradást elősegítő Teleház szolgáltatások magyarországi mintára Dél-Alföldi Régióval szomszédos határon túli területeken történő elterjedésének segítése kis közösségek, civil szervezetek körében A projekt a kis közösségek, információs pontok és teleházak civil vezető, EU-s valamint a távmunkához, Teleház szolgáltatásokhoz kapcsolódó (teleház minimum feltételrendszere)IT mentor ismereteinek növelésével,

Megcélzott réteg: Határon túli civil szervezetek, elsősorban Teleházak vezetői (ahol befogadó intézmény a könyvtár, művelődési ház), munkatársai, beleértve az önkéntesként tevékenykedőket is. Előképzettségi feltétel nincs, a de ajánlatos legalább a középiskolai végzettség.

Helyszín: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Képzési Központja

Időtartam: 3+7 nap + 1-1 nap vizsga, napi 8 óra, egybefüggően, lehetőleg bentlakással

Eredmények: Helyi szinten: 16 fő képzett Teleház munkatárs áll rendelkezésre kis településeken közösségi házakban. Kialakulhatnak az új Eu-komform szolgáltatások referencia központjai, akik átadhatják ismereteiket, tapasztalataikat térségükben. A megszerzett ismeretekkel, kapcsolatokkal fenntarthatósági esélyeik nőnek. A táv-szolgáltatásokat (IT MENTOR, távmunka, távoktatás, távügyintézés, távkereskedelem, EU tájékoztatás, pályázati információk, helyi hagyományok megőrzése) nyújtó vidéki kis közösségek ezzel hozzájárulnak a vidéki szervezetek és személyek, állampolgárok minél jobb kiszolgálásához és ezzel a helyben maradást, a magyar kultúra ápolását, kapcsolattartást segítik.

Nemzetközi szinten: A cserekapcsolatok erősödnek, a személyes kapcsolatok kiépítésével, akciótervek kidolgozásával további projektek megvalósítására nyílik lehetőség. E hálózatot a határ mindkét oldalán, a térség további hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezetei is használhatják, cserekapcsolataik kiépítése érdekében.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 600 eFt

Támogató: NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma


 

2004. október 23.-2005. május 31. „Teleházak és eMagyarország Pontok Kalákában” - NCA 00009212004

 

Projekt célja: A Teleházak magyarországi elterjedése, az ország infokommunikációs versenyképessége, az információs társadalom és gazdaság fejlesztésének általános igénye volt az, hogy a Kormány további 2000 közösségi hozzáférést támogasson, hogy ezzel a vidéki esélyegyenlőség biztosítása érdekében a lehető leggyorsabban növelje a vidéki hozzáférések számát. Az így létrejött eMagyarország Pontok számára terveztük, hozzátenni tapasztalatainkat és eredményeinket az így megteremtett értékekhez.

A megcélzott réteg: eMagyarország Pontok, Teleházak

A program főbb tevékenységei:

·                Projektünk keretében megvalósult megyei fórumokon, amelyeket jól működő teleházakban tartottunk meg kívántuk bemutatni a résztvevőknek a 10 éves Teleház mozgalom tapasztalatait, országos szervezettségét, érdekképviseleti szerepét, kihangsúlyozva a mozgalom civil hátterét. Bemutatásra került a Teleházak hálózata, a védett Teleház névvel járó követelményrendszer, az országos és regionális tagi szolgáltatások, pl. képzések, mentori és egyéb szolgáltatások.

·                A régiós műhelybeszélgetés során, kiscsoportos műhelymunka keretében megvitatásra került a fenntarthatóság kérdése. A fenntarthatóság egyik feltétele a minőség: a Teleházakban megjelenő szolgáltatások ellenőrzöttek, az abban közreműködő végpontok meghatározott követelményeknek minőségbiztosított módon megfelelnek, az elszámolások korrektek és hatékonyak. A fenntarthatóság másik feltétele a hálózat építés: a kisközösségi szintről országossá bővíteni a szolgáltatási rendszert, üzleti, civil, állami feladatokra egyaránt kiterjedően. A Teleház hálózat létezik és működik, várhatóan egyre több eMagyarország pont és más közösségi hozzáférési pont csatlakozik hozzá.

·                A régiós műhelymunka három csoportban zajlott a fenntarthatóság kérdését külön az üzleti, civil és állami szektorra vizsgáltuk. A kiscsoportos műhelymunkák vezetését e témákban jeleskedő Teleházak vezetői vállalták magukra.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, Dunaszentbenedeki, Pusztaföldvári, Dunapataji Teleház

A projekt eredménye:

A projekt eredménye: A megyei fórumokon 20-20 résztvevő, a régiós-szegedi fórumon pedig 40 volt jelen. A projekt zárása után fél éven belül 15-20 eMagyarország pont kapcsolódott munkánkhoz vagy a Teleház mozgalomhoz.

A szervezet szerepe: Főpályázó

A projekt költsége: 2 061 eFt

Támogató: NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma


 

2004. október 28.-2005. május 31. Fenntartható Teleházak – Fenntartható Fejlődés - NCA-CIV-04-E 00039222004B00

 

Projekt célja: A környezetvédelemmel kapcsolatos információk iránti megkeresések száma évente húsz százalékkal nő. Segítendő, a hazánkban tevékenykedő zöld szervezetek környezeti tanácsadó irodákat hoztak létre majd minden megyében. Indokoltnak látszik, hogy a kisebb településeken működő Teleházak szoros munkakapcsolatba kerüljenek ezen szervezetekkel, váljanak képessé az egyszerűbb, helyi információk nyújtására.

Cél: Azoknak az ismereteknek az átadása 8 napos képzésen és tanulmányúton a Teleházak szolgáltatás szervezői (20 fő) számára, amelyek a helyi és globális ismeretekkel kapcsolatos (Fenntartható Fejlődés) információkérések ügyintézéseihez elengedhetetlenek, az információ közvetítés, tanácsadás, rendezvényszervezés, távügyintézés, stb. területén. A Teleházak munkatársai tegyék magukévá elméletben és gyakorlatban is a Fenntartható Fejlődéssel kapcsolatos gondolkodásmódot, szervezeteik ennek megfelelően tervezzék helyi stratégiájukat és projektjeiket, a regionális partnerséggel beindítandó új szolgáltatások alapfeltételeként ismerjék meg és használni is tudják a témával kapcsolatos információforrásokat, és szolgáltató szervezetek kínálatát.

A megcélzott réteg: A Dél-alföldi Teleházak szolgáltatás szervezői (20 fő)

A program főbb tevékenységei:

A képzés témakörei:

Dél-alföldi régió természeti környezete Bojtos Ferenc, Fridrik Imre, Antal János – Csemete Egyesület

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata – F. Nagy Zsuzsanna - Ökológiai Intézet Alapítvány

A Teleházak helyi szintű lehetőségei: programok, szolgáltatások – Sára Endréné - Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület

Gyakorlat – Bojtos Ferenc - Csemete Egyesület

Fenntartható Fejlődés – Zalatnai László, Vágvölgyi Gusztáv - Inspi-Ráció Egyesület

Tanulmányút: Gömörszőlős – ökofalu (a falu a British Airways Turizmus a Holnapért világverseny európai díját, illetve 2000-ben az Európa Tanács Tájkép díját a versengő 1100 pályázó közül, 2000-ben a Magyar Köztársaság Kós Károly díját nyerte el) meglátogatása és a faluprogram megismerése – Vrastyák Mónika - BAZT megyei Környezet T. Kht., 2005. március 10., 11., 12.

Helyszín: CSEMETE Bugaci Oktatóközpontja, Gömörszőlős

A projekt eredménye:

A képzés eredményeként 20 Teleházban a régió hátrányos helyzetű településein új szolgáltatás bevezetésére kerülhet sor, amely elősegíti hogy a Teleházak által végzett pályázati tanácsadó és pályázat író munkába beépüljenek a környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek, amelyek az EU pályázatok mindegyikének alap követelménye. A 2003 évi IHM ITEM K+F projekt során a Teleház menedzserképzés 13 új modullal egészült ki, a most összeállított lehet a 14.. A projekt során elkészített film alkalmas a multiplikáló hatás révén, a tapasztalatok felhasználásával  a program eredményének országos terjesztésre. Partnerségek kiépítésével a Teleházak kapcsolódni tudnak a  HEOP, KIOP intézkedéseihez nagyobb projektekben való részvételre.

A szervezet szerepe: Főpályázó, partnerek: CSEMETE, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Inspi-Ráció Egyesület, Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, BAZ Megyei Környezet Területfejlesztési Kht.

7határ Kft

A projekt költsége: 2 166 eFt

Támogató: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő És Információs Kollégiuma


 

2004. július 15. –2005. július 15. - Távmunka és Teleházak a Dél-alföldön Projekt - a Phare Access 2002/000-315.02.04-03 és a Magyar Köztársaság támogatásával

 

Projekt célja: A projekt általános célja, a Dél-alföldi régióban a vidék helyi társadalmának fejlesztése, a térségben a munkaerőpiacon hátrányban lévő nők és pályakezdő munkanélküliek helyzetének javítása, a távmunka magyarországi elterjedésének segítése munkaadók és munkavállalók körében. Konkrét célja elsősorban a Teleházak távmunkához kapcsolódó ismereteinek növelése, a Teleházaknak a távmunka végzése terén a versenyképességének javítása, megfelelő, távmunka végzésére alkalmas munkaerő képzése és elhelyezkedésének segítése.

A megcélzott réteg: Dél Alföldi Teleházak és eMagyarország pontok menedzsmentje, Dél-alföldi, Teleházzal rendelkező települések lakossága, Teleházakban munkát kapók, elsősorban pályakezdők és nők, a régió kistelepülésein működő civil szervezetek, a régió vállalkozói.

A program főbb tevékenységei: A megcélzott réteg távmunka (30 fő Helyszín: Jászszentlászló Teleház; Időpont: 2004. november 8.), eMagyarország pontok Teleház menedzser képzése (15 fő; Helyszín: Kondorosi Teleház; Időpont: 2004. november 25.), Mentor szolgáltatás, Workshopok szervezése 3 helyszínen (120 fő Békéscsaba, Kecskemét, Szeged), esettanulmányok és honlap fejlesztés.

A projekt eredménye: Képzett Teleház munkatársak (15 fő); képzett munkavállalók (15 fő). Új tagok a MTSZ-ben (15 fő); 120 fő tájékoztatott érdeklődő

A szervezet szerepe: Főpályázó 46%; partnerek: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 54%

A projekt költsége: 29 782 EUR

Támogató: Phare Access 2002


 

2004. február 1. - 2004. szeptember 30. Virtuális „Tele-Játszó-Ház” a Dél-alföldön -  IFJ-GY-03-F-403

 

Projekt célja: A Teleház Magazin és a Magyar Teleház Szövetség Média Tagozatának szervezésében Teleház bázison hírszerkesztői hálózat kialakítását szervezi a kistelepülések és a hátrányos helyzetű térségek szervezett információ ellátása és információközvetítés érdekében. E projekt messzemenően illeszkedik a regionális célokhoz is és első regionális megvalósítása lesz az előbbiekben vázolt tervnek. A feladat kapcsolódik a vidékfejlesztéshez és a helyi munkaerő megtartásának biztosításához is, azzal hogy fiatalok számára nyújt új képességek, szakma elsajátításához lehetőséget. A fiatalok hasznosan, a helyi közösséghez kapcsolódva töltik el szabadidejüket a Teleházakban. A települések, Teleházak a program hasznosítása folytán további forrásokhoz juthatnak. A program az államigazgatási, civil, és piaci és Információs Társadalommal kapcsolatos információk közvetítését is lehetővé teszi, ezzel segítve a partnerek egymásra találását.

Rövidtávú célok: A regionális együttgondolkodás, műhelymunka kapcsán alakuljon ki egy a Dél-alföldi régióban fiatalokból, gyerekekből álló Teleházas tudósítói hálózat.

A megcélzott réteg: A program célcsoportja a gió hátrányos és halmozottan hátrányos Teleházzal rendelkező településeinek 10-16 év közötti fiataljai (15 fő) és a zárónapon családtagjai vagy a Teleházak vezetői:

A program főbb tevékenységei:

A három napos program és zárónap eseményeinek rövid ismertetése

0. nap:  2004. július 11. – Nagyné Takács Ágnes, Pleskonics András

-        A távoli Települések résztvevőinek fogadása, köszöntő 4 csoport kialakítása: Nyomtatott sajtó, Rádió, TV, Weblapkészítés

-        Esti program részeként a résztvevők bemutatkozása, a csoportok összeszoktatása és a mikrofonláz leküzdése játékos formában

1. nap: 2004. július 12. – Csernai Árpád, Hegedűs Anita, Pleskonics András

-        Elméleti képzés: Újságírás, Rádió és TV műsorok készítése, multimédiás weboldalak elméleti ismertetése

-        A Dél-alföldi Regionális Portál, a Teleház Magazin, a Háló Média és a Civilhaló Internetes oldalak bemutatása

-        A technológia és a gyártásvezetés ismertetése

-        A csoportok megtervezik külön-külön tábor végére elkészítendő újság, weboldal, rádióműsor, rövidfilm tartalmát.

2. nap: 2004. július 13. Hegedüs Anita, Csernai Árpád, Pleskonics András

-        A családról és a Teleházról szóló rövidfilm illetve egy rádióműsor szinopszisának, forgatókönyvének kidolgozása, rádióműsor készítése, weboldal készítése újság készítése

-        A film, újság, weboldal illetve a rádióműsor utómunkáinak elkezdése

3. nap: 2004. július 14. – Pleskonics András

-        Az utómunkák befejezése

-        A műsorok felrakása a Web – oldalra (www.telehazmagazin.hu/tabor)

-        A kész műsorok megtekintése, meghallgatása

-        Zárás, összefoglaló

2004. augusztus 28-29. záró találkozó

Helyszín: Mártélyi Teleház és Camping

A projekt eredménye: A program során a projekt számára honlap készült (www.telehaz-del-alfold.hu), ahol a szakmai műhely eredményei elérhetőek minden érdeklődő számára. A programról felvétel készült, a kazetta a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének „Területfejlesztési Gyűjteményében” hozzáférhetővé vált.

A szervezet szerepe: Főpályázó, partner: Mártélyi Teleház

A projekt költsége: 310 eFt

Támogató: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium


 

2004. július 1. - 2004. december 31. - Információközvetítő szociális hálózat kiépítése a partnerség jegyében Teleházakkal

 

Projekt célja: Gyorsan, pontosan, hatékonyan, folyamatosan információhoz jussanak az információs technológia segítségével a Teleházakon keresztül a hátrányos helyzetű csoportokat segítő helyi civil szervezetek, továbbá ezen csoportok igényei is eljussanak a Szeged MJV civil szervezeteihez és ezzel a hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek javuljanak, erősítve ezáltal a helyi szociális védőhálót.

Támogató: Szeged Megyei Jogú Város - Szociális, Gyermek és Családvédelmi Alap

Partnerek: Esélyek Háza, a kistérség Teleházai

A projekt költsége: 130 eFt


 

2003. november 1. - 2004. május 31.  „Fehér Foltok”

 

Projekt célja: A Teleházak szolgáltatásainak, működésének megismertetése a kistérség azon a településein, ahol nem működnek Teleházak. Ugyanitt bemutattuk a Települési Egészségterv programot, annak létrehozását és szerepét a helyi közösségfejlesztésben.

A megcélzott réteg: Művelődési házak, eMagyarország Pontok, polgármesteri hivatalok munkatársai

A program főbb tevékenységei:

Műhelybeszélgetéseket szerveztünk, ahol a Teleházak és az Egészségtervek képviselői bemutatták a kistérség településein működő sikeres programjaikat (bővebb információ a www.telehaz-del-alfold.hu, www.telehaz.hu és a www.nexus.hu/dezso oldalon érhető el) a helyi érdeklődők, civil szervezetek és aktivisták számára.

A program egy záró találkozóval fejeződik be a Regionális Teleház Forrásközpontban. Műhelybeszélgetést szervezünk a kistérség településeinek képviselői a Teleházak, Egészségtervet megvalósító civil szervezetek és a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Kistérségi Társulás vezetése (kistérségi menedzser, vidékfejlesztési menedzser) részvételével. Célunk az, hogy a kistérség minden településén megindulhasson a korszerű technikára, Teleházakra alapozott információáramlás, mely a szociális és életminőség javító programjaink, így az egészségterv készítésnek is kiindulópontja.

Helyszín: A helyi műhelybeszélgetés programot 3 alkalommal a következő településeken terveztük: Forráskút, Kübekháza, Dóc,

A projekt eredménye:

Helyi szinten

Mindazon településeken, ahol nem működnek Teleházak és nem készültek eddig egészségtervek, elindul egy helyi cselekvési program ezek létrehozására. A pályázatban résztvevő települések között kialakult kapcsolatok a személyes tapasztalatok átadása útján segítik ezt a folyamatot.

Kistérségi szinten

Javul az információ áramlása a települések között, az életszínvonal és életminőség javulásához szükséges információk (munkahely, szociális juttatások, Internet használat) elérhetővé válnak a lakosság számára. Az egészségtervek, mint komplex közösségfejlesztő programok elősegítik a demokratikusabb, nyitott társadalom létrejöttét.

A szervezet szerepe: Főpályázó: Röszke Község Egészségvédő Egyesület, partner: DTE, Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány

A projekt költsége: 300 eFt

Támogató: MEH A civil szervezetek közötti kistérségi szintű partnerség (együttműködés) elősegítésére


 

2003.06.-2004.03 - „Együtt könnyebb" "KAPOCS": Regionális partnerséggel a helyi  közösségek szolgáltatásának kialakítása érdekében - IHM-ITEM K+F – 303

 

Projekt célja: épüljön ki a hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszere, amely képes országos és regionális szinten információkkal és szolgáltatásokkal kiszolgálni a Teleházakat, miközben a Teleházak is e minőségi hálózati szolgáltatások részévé válhatnak fenntarthatósági törekvéseik mellett.

Helyszín: Dél-alföldi Régió

A projekt eredménye:

1. A meglévő struktúra analízise és esettanulmányok a Interneten a Dél-alföldi régióról (www.telehaz.hu, („Kapocs” tanulmány)

2. Ismeretterjesztő film készítése a Teleház Régióról - "Egy egész erdő" címmel

3. 13 módszertani anyag, tananyag a DTE honlapján

4. Záró konferencia, a projekt eredményeinek bemutatása Teleházaknak, partnereknek a felsőoktatás képviselőinek

A szervezet szerepe: Főpályázó 60%, partnerek: SEED, MONA, „Teleház” Kht.

A projekt költsége: 10 000 000 Ft

Támogató: IHM; 1077 Budapest. Dob u. 75-81.; IT Információs Társadalom Kht.; 1410 Budapest, Pf.: 114.; E-mail: gabriella.borovszki@ihm.gov.hu


 

2003. 07.-11.  - „Virtuális Praktikák – Patikák” – GYISM IFJ-ER-03-A – 54

 

Projekt célja: Összegyűjtöttük és Interneten hozzáférhetővé tettük a Teleházak már megvalósult, sikeres, ifjúság számára nyújtott programjait és szolgáltatásait, amelyben az IT korszerű eszközei is szerepet játszottak és hasznosíthatóak más Teleházak ifjúsági közösségei számára is. Közzé kívántuk tenni azokat az igényeket és ötleteket is, amelyek még nem valósultak meg, de fontos szerepet játszhatnak az IT-mal kapcsolatos etikai rendszer kialakulásában, terjesztésében, a globalizáció és a nemzeti identitás helyes összhangjának megvalósulásában, a szellemi környezetszennyezés veszélyének elhárításában, az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításában, a helyi közösségi és távtevékenységek végzésében, a személyi képességek fejlesztését célzó programok szervezett fejlesztésében, szabadidős programok szervezésében, az élhető környezet kialakításában.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, CORA Áruház, Szeged, Vaskút, Szeghalom, Öttömös

A projekt eredménye: Projekt honlap a jó megoldásokról, amely tartalmazza az alábbiakat:

Interneten elérhető beszámoló a műhelybeszélgetésekről, az ifjúság szolgáltatási igényeiről, 7 db ifjúság számára hasznosítható programötlet vagy szolgáltatás leírása, videó felvétel a honlapon a projekt eredményeiről, konferencia

A szervezet szerepe: Főpályázó, alvállalkozók: Mindszenti, Öttömösi, Szeghalmi és a Vaskúti Teleház

A projekt költsége: 350 000 Ft

Támogató: GYISM MOBILITÁS 1145 Budapest, Amerikai út 96. Tel.: 1/ 460-1070, CORA Áruház


 

2002.-2004. március 30. - „Tele Esély” - Hu0008-03-02-0005

 

Projekt célja: A Dél-alföldi régió kis településein élő 18-25 éves halmozottan hátrányos helyzetű tartósan munkanélküli fiatalok foglalkoztatását célozza. A kiválasztott 15 fő számítógép kezelői (OKJ-s) képzésével Teleház szolgáltatás szervezők foglalkoztatási informátor felkészítéssel, a célcsoport sajátosságaihoz igazított képzési formával, ahhoz illeszkedő szociálpszichológiai fejlesztéssel kiegészítő szolgáltatásokkal, gyakorlati felkészítéssel, kiegészítő szolgáltatásokkal, gyakorlati felkészítéssel. A képzést követően a 10 fő községi Teleházakban dolgozik (12 hónap), majd utána foglalkoztatásuk ugyanitt történik (6 hónap)

Helyszín: Dél-alföldi régió

A projekt eredménye:

10 fő képzett Teleház munkatárs elhelyezése Teleházakban, a Teleházak a munkaügyi központok végpontjaként foglalkoztatási információt közvetítenek. Ehhez hasonló programokat OFA támogatással is végrehajtottunk, így összesen 35 fő részesült képzésben és Teleházban elhelyezésre.

A szervezet szerepe: partner (a projektben a Teleház szolgáltatás szervezői tanfolyam megrendezésben és a mentor szolgáltatásban vettünk részt, főpályázó: Munkáért Alapítvány

A projekt költsége: Teljes projekt költség: 35 000 000 Ft. Ebből a DTE-re jutó költség 1 850 000 Ft

Támogató: PHARE és Munkaerőpiaci Alap; ESZA KHT 1146 Budapest, Hermina út 17.


 

2003.04. - Regionális Távmunka szeminárium

 

Projekt célja:

Mi is tulajdonképpen a távmunka? Miért érdemes távmunkásokat alkalmazni egy vállalkozásnak? Hogyan tudja segíteni a távmunka bevezetését egy vállalkozásfejlesztési intézmény vagy tanácsadó, Teleház szervezet? Hogyan lehet gazdaságosan bevezetni a távmunkát? Ezekre és más, távmunkával kapcsolatos aktuális kérdésekre is választ kaphatott, az aki részt vett a TÁVMUNKA műhelybeszélgetésen és konferencián

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont

A projekt eredménye:

Az első ilyen rendezvény volt a régióban a civil, az állami, és a munkaadói szféra képviseltette magát, megismerhettük a jelenlegi állapotokat, megfogalmaztuk a jövő lehetőségeit, a rendezvényen 25-30 résztvevő volt jelen.

A szervezet szerepe: alvállalkozó, megbízók: MONA, SEED Flex Work projekt keretében

A projekt költsége: önkéntes munka

Támogató: szakmai támogató: MONA, SEED


 

2002- szept.-nov. - Regionális Távoktatási konferencia

 

Projekt célja: A távoktatás módszertanának és a régió távoktatási kínálatának megismertetése Teleházakkal és a partnerséggel, esettanulmányok

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont

A projekt eredménye:

75 távoktatásban tájékozott résztvevő Teleház és partner

A szervezet szerepe: főrendező

A projekt költsége: 230 000 Ft

Támogató: DARFT Kht., Vivendi Telecom Hungary, PICK Szeged Rt., Polygon Kft., Minolta Magyarország Kft., Postabank Rt., Bénédict School, IVY Magyarország, KIT, IKOK, Trendex Szeged Kft., Profi-Média Kft., OFFI


 

2002.04.12.-2003.04.30.- Teleházak és szolgáltatások fejlesztése - 1999-27

 

Projekt célja: A vidéki lakosság egyenlő esélyeinek megteremtése Teleház szolgáltatások fejlesztése

1. Szemináriumok és képzések

   Mentor képzés – teleház és szolgáltatás fejlesztésben jártas Teleházak hálózatának kialakítása

   Monitor – teleházak monitorozásában jártas független szakértők képzése

   Foglalkoztatási informátor – teleházak felkészítése foglalkoztatási szolgáltatások nyújtására

   Teleház fejlesztési pályázatírás oktatása

2. A munka és képzési feltételek megteremtése az RTF-ben, eszközbeszerzés

   A Teleház ügyviteli és regionális információs rendszer adaptálása, szakértői adatbázis létrehozása

Helyszín: Dél-alföldi régió – RTF, Szatymaz, Kamut, Szeged, Röszke, Bordány

A projekt eredménye: A Teleház régió 7 fő képzett mentorral és oktatóval rendelkezik, a partnerszervezetek 35 fő kapcsolattartót jelöltek ki. A projekt időszaka alatt 41 Teleház kapott tanácsadói segítséget. 6 Teleházban agrárinformációs végpont, 12-ben FVM végpont jött létre, 10-ben foglalkoztatási információt nyújtanak. A Teleházak száma 44-ről 73-ra növekedett.

A szervezet szerepe: Főpályázó, partner: Munkáért Alapítvány

A projekt költsége: 6 396 EUR – 5 756 EUR

Támogató: PHARE ACCESS I. Program Költségvetési forrás: B7-500;1999 


 

2002.03. – „A gazdaságos kommunikáció kora”

 

A projekt célja: Egy régióközpontokban megszervezett rendezvénysorozat, amelynek célja, hogy a térség Önkormányzatai valamint a hozzájuk kapcsolódó intézmények kommunikációs igényeit feltárja, valamint alternatívákat javasoljon egy teljesítményében skálázható, költségkímélő kommunikációs rendszer kialakítására.

Helyszín: POLYGON székház Szeged, Alsómocsolád, Jászszentlászló

Támogató: Avaya kft., Polygon Kft.

Felelős: DTE, Újszentiváni Teleház, Teleház régiók: Dél-alföldi, Közép-magyarországi, Dél-dunántúli

A projekt eredménye: 3*35 fő tájékoztatón részt vett polgármester, Teleház vezető, 200 példány ismertető CD

A szervezet szerepe: Projekt koordinátor

A projekt költségvetése: 2 000 eFt


 

2001.05. - 2002.02. - Dél-alföldi Teleház Forrásközpont kapcsolatépítő projektje a Dél-alföldi Régióban - 114/2000/B

 

Projekt célja:

A tervezett projekt elsősorban a regionális Egyesület, a Dél-alföldi Teleházak és telekommunikációs szolgáltatók közötti együttműködés elmélyítését célozza, a teleházak létrehozása és szolgáltatásainak fejlesztése és fenntartása terén, elősegítve a telekommunikációs kultúra és ICT terjesztését.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont, Teleházak: Császártöltés, Tótkomlós, Csorvás, Ruzsa, Kelebia, Röszke

A projekt eredménye:

Regionális Teleház Forrásközpont eszközállományának továbbfejlesztése

6 (ICT) Információs Technológia, Telekommunikáció konferencia szervezése a régió Teleházaiban:

stratégiák, szolgáltatások, operatív programok, EU információforrások, az ICT Magyarországi és EU jogi szabályozása, információs rendszerek. A konferenciákon összesen kb. 200 fő vett részt.

A szervezet szerepe: Főpályázó, 100 %

A projekt költsége: 3 000 000 Ft

Támogató: MEH IKB (ma IHM) 1077 Bp. Dob u. 75-81. Vivendi Telecom Hungary


 

2000.05.-2000.12.  „Tele-munka-ügy” - 8210-3/2000-3008

Projekt célja: A Teleházak és Munkaügyi központok együtt működésének erősítése a Dél-alföldi Régióban

Helyszín: Dél-alföldi régió, konferenciák helyszíne: Jászszentlászló, Kötegyán, Nagymágocs

A projekt eredménye:

Az Egyesület honlapja, szóróanyaga elkészült, felmérés és statisztika készült a régió Teleházairól a Munkaügyi központok számára, a három megyében konferenciákat szerveztünk egymás munkájának megismertetése céljából, az első együttműködési tervek felvázolásra kerültek.

A szervezet szerepe: Főpályázó, 100 %

A projekt költsége: 400 000 Ft

Támogató: Szociális és Családügyi Minisztérium, ma ESZCSM 1054 Budapest, Akadémia utca 3., Tel.: 331-1394, E-mail: ugyfelszolgalat@eszcsm.hu

 

CsatolmányMéret
DTE_tevekenysegbemutato_2016_01_19.pdf827.42 KB