Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Telementor (2001)

 Telementor (2001) alternatív program tartós munkanélküliek reintegrálására Csongrád megyében

A program célja:

10 fõ tartós munkanélküli vagy közhasznú munkából kikerülõ személy felkészítése kistelepülések teleházaiban végzendõ szolgáltatás szervezõ feladatkörre képzéssel, gyakornoki foglalkoztatással, állásba helyezésük és utógondozásuk.


A program finanszírozása:

A.program forrásai: az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 7.692 eFt a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ támogatása 2.000 eFt a MUNKÁÉRT ALAPÍTVÁNY hozzájárulása 1.702 eFt


A program ismertetése


kiválasztottunk 10 teleházat ezek:

Ásotthalom, Balástya, Csanádpalota, Csengele, Mártély, Röszke, RTF Szeged,
Újszentiván, Zákányszék,

b. A teleházak kiválasztották és a programba delegálták leendõ munkatársaiakat.

a 10 fõbõl 6 fõ tartós munkanélküli volt, 4 fõ közhasznú munkából került ki. 9 nõ, 1 férfi, 1 fõ felsõfokú végzettségû, a többiek középfokú végzettségüek, többségük gimnnáziumi érettségivel rendelkezik, 2 fõ 40-50 év közötti, 1 fõ 30-40 év közötti, a többiek 20-30 év közöttiek.

c. Május 1-tõl augusztus 31-ig az alábbi képzések valósultak meg:


- a tanulásra felkészítõ tréning,
- a számítógép kezelõ OKJ (CIT, ECDL) képzés,
- a teleház szolgáltatás szervezõ és foglalkoztatási informátor képzés,

A teleházas és foglalkoztatási ismereteket elsajátították. A képzésben nagy hangsúlyt helyeztünk a gyakorlati foglalkozásokra, így a Röszkei és az Újszentiváni Teleházban kihelyezett tanórák voltak. Foglalkoztak projekt módszertannal, pályázatírási ismeretekkel, térségfejlesztési ismeretekkel, és mindazokkal a szabályokkal, törvényekkel, amelyek a munkanélkülieket érintik. Látogatást tettek a CsM Munkaügyi Központban, a Foglalkozási Információs Tanácsadóban (FIT), a Nemzeti Pályainformációs Központban valamint a PROGRESS Alapítványnál.


d. Szeptember 1-december 31-ig tartott 4 hónapos gyakornoki foglalkoztatásuk a teleházakban, A gyakornoki programban az irodai berendezések használatának begyakorlása, a teleház mindennapjainak
megismerése mellett a teleház kapcsolatainak kiépítése, az állásinformációs rendszer mûködtetésének elindítása, a helyi adatbázisok kialakítása vagy bõvítése is szerepelt. A hallgatók látogatást tettek az Újszentiváni, a Röszkei és a Mártélyi Teleházban. A munkahelyi beilleszkedés segítését fontos feladatnak tekintettük. Munkajogi és mentális tanácsadónk rendszeresen látogatta és segítette a teleházakban dolgozó gyakornokokat és a vezetõkkel is kapcsolatot tartottunk.


e. jelenleg a program az utolsó, az után követési szakaszban van. Nagy örömünkre a program minden résztvevõje dolgozik. Közülük négyen három hónapos, ketten hat hónapos, hárman egy éves, egy fõ 2,5 éves határozott idejûszerzõdést kötött. A munkatársak és a teleházak túlnyomórészt elégedettek egymással.

A program eredményei

A projekt tervezésekor azt a célt tûztük ki, hogy ebbõl minden résztvevõ gazdagabban kerüljön ki. A teleházaknak szakképzett felkészült, gyakorlattal is rendelkezõ munkatársat, kapcsolatrendszerük épülését, erõsödését és egy új szolgáltatás bevezetésének lehetõségét kínáltuk. A projektrésztvevõknek szakképzettséget, korszerû ismereteket, szakmai gyakorlat megszerzését ,4 havi gyakorlati foglalkoztatást , mindvégig anyagi juttatást (képzési támogatás, majd munkabér) , a projekt végeztével pedig munkahelyet. Ezek a projekt közvetlen eredményei amelyek hiánytalanul megvalósultak.


Közvetetten ugyanakkor a megyei munkaügyi központ javította eszközhatékonyságát, mert olyan képzéseket támogatott, amelyek foglalkoztatáshoz vezettek. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány egy sikeres és innovatív projektet támogatott. Alapítványunk megvalósította céljait, munkanélküli embereket juttatott munkához, a Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete a szervezet megerõsödésén, humán erõforrásainak fejlesztése mellett egy új terület szolgáltatásaival gyarapodott, de a legnagyobb pozitívum számunkra, hogy ezzel a projekttel megteremtettük egy olyan hálózat kiépítésének alapjait, amely a kis településeken élõ emberekhez helybe viszi a munkavállalással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és állásinformációkat.


Így aztán reményünk szerint: FOLYT. KÖV.!!

Szeged 2002. február 5. Dr Dobóczky Károlyné
projektmenedzser