Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Tagfelvétel

A BELÉPÉS MÓDJA

Tagság

Magyar Teleház Szövetség Közhasznú Egyesület

Az erre vonatkozó információkat megtalálja a www.telehaz.hu Internet címen.

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete

 • alapító tag

Egyesület alapító tagjai azok a cselekvőképes természetes személyek akik az 1999. december 2. napján megtartott alakuló közgyűlésen elhatározták az Egyesület létrehozását.

 • rendes tag

Az Egyesület rendes tagja lehet minden, a működési területen a jogszabályban előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, teleházat vagy telekunyhót létrehozó vagy azt működtető és tényleges működést végző szervezet, amely a Magyar Teleház Szövetség Egyesület rendes tagja és az évi rendes tagdíjat ott fizeti, tagdíj fizetés nélkül nyilatkozat aláírásával és egyéb civil szervezet, amely 2001. augusztus 14-i közgyűlés dátumáig belépési nyilatkozatot tett és egyetért az Egyesület célkitűzéseivel és magára nézve kötelezőnek fogadja el az Alapszabályt valamint a közgyűlés és az általa választott testületi szervek által hozott belső szabályzatokat, továbbá jog-, valamint alapszabályszerűen meghozott határozatait.

 • pártoló tag

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes vagy jogi személy és önkormányzat, aki (amely) ugyan nem kíván az Egyesület rendes tagja lenni, de egyetért annak célkitűzéseivel és hajlandó az Egyesületet erkölcsi, szakmai illetve anyagi támogatásban részesíteni.

Éves tagdíj mértéke

Magyar Teleház Szövetség Közhasznú Egyesület

Az erre vonatkozó információkat megtalálja a www.telehaz.hu Internet címen.

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete

Magánszemély  1 000 Ft/év alapító tag
0   pártoló tag
Civil szervezet 1 500 Ft/év pártoló tag
Teleház szervezet 0 Ft/év rendes tag
Önkormányzat, közalapítvány, köztestület, kht. 10 000 Ft/év pártoló tag
Piaci szervezet    
Kis vállalkozás 10 000 Ft/év pártoló tag
Közép vállalkozás 20 000 Ft/év pártoló tag
Nagy vállalkozás 30 000 Ft/év pártoló tag

Belépés módja

Magyar Teleház Szövetség

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete

Rendes

Rendes

Pártoló

 • Alapszabály megismerése, elfogadása

 • Belépési nyilatkozat és adatalap letöltése a www.telehaz.hu honlapról

 • Kitöltött belepési nyilatkozat megküldése Teleház Partnerszolgálat 1087 Budapest, Százados utca 15-17/d II./5.

 • Tel/Fax:(1) 373 0465

 • Tel: (1) 373 0466

 • Rendes tagok esetében a regionális szervezet elő monitorozás után javaslatot tesz a Magyar Teleház Szövetség Elnöksége felé és az dönt a tagfelvételről

 • A partnerszolgálat készpénz átutalási megbízást küld Bankszámlaszám: 11100104-18483589-45000009

 • A Partnerszolgálata a pénz beérkezése után számlát küld a pénzügyi teljesítésről

 • Alapszabály megismerése, elfogadása

 • Belépési nyilatkozat és adatalap letöltése a www.telehaz-del-alfold.hu honlapról

 • Belépési nyilatkozat kitöltése, megküldése (Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete; 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

 • Az Egyesüket ellenőrzi, hogy a Magyar Teleház Szövetség számlájára az aktuális évi tagdíj kiegyenlítésre került-e.

 • Az elnökség dönt a tagfelvételről

 • Alapszabály megismerése, elfogadása

 • Belépési nyilatkozat és adatalap letöltése a www.telehaz-del-alfold.hu honlapról

 • Belépési nyilatkozat kitöltése, megküldése (Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete; 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

 • Az Egyesület a megküldött belépési nyilatkozat alapján pártoló tagok felé számlát állít ki és postázza a megadott címre

 • A tagdíj átutalása a számlán megjelölt időpontig és a későbbiekben minden év január 31-ig. (Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary NyRt. Szeged: 11998006-06101099-10000001)