Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Teleház asszisztens

A képzés célja:

A Teleház asszisztens képzés célja, a Teleházat üzemeltetõk felkészítése az új intézmény létrehozására és mûködtetésére, miközben a Teleház mozgalom stratégiai céljait követve az alábbiaknak megfelelve végzik munkájukat:

 • A kistelepüléseken, kisközösségekben élõ emberek helyi életminõségének, esélyegyenlõségének, közösségi önigazgató és önfejlesztõ képességének javítása a legkorszerûbb ICT, hálózati szolgáltatások közösségi elérése és a felhasználás sokoldalú segítése, a „digitális írástudás” terjesztése révén.
 • a Teleházak regionális, megyei szervezetek partnerségével végpontként mûködhessenek mind a munkahelyteremtés, távmunka, képzés, távoktatás, szociális gondoskodás, közhasznú információ-szolgáltatás, távügyintézés, stb. területén.

 

Az itt felsorolt célok egybeesnek a Megyei Munkaügyi Központok céljaival is, a Teleházak a távügyintézéssel és a foglalkoztatási információk szolgáltatásával kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködést alakíthatnak ki a Munkaügyi Központokkal, kirendeltségekkel és civil szervezetekkel.

Az itt végzett hallgatók a Teleházban bekapcsolódhatnak a távoktatás és távmunka elõkészítésébe, szervezésébe. 

A képzés az Információs Társadalomhoz kötõdõ új szakma(ák) kialakulásának alapját is szolgálja. 

2. A képzés szintje:

      Felnõtt képzés – szakmai továbbképzés 

3. Célcsoport

A szakképzés célközönsége azokból a bármely korosztályból származó emberekbõl áll, akik a információs központokat, Teleházakat létrehozzák, kiszolgálják és külsõ közremûködõként felhasználásukkal szolgáltatásokat szerveznek. Az eddigi tapasztalatok szerint a következõ fõ csoportokból kerülnek ki: 

 • népmûvelõk
 • mûvelõdési és felnõttképzési asszisztensek
 • mûvelõdésszervezõk
 • kulturális asszisztensek
 • kulturális szervezõk
 • szabadidõ szervezõk

 

 • könyvtárosok, könyvtár informatikusok
 • pedagógusok
 • közszolgálati média szerkesztõk
 • gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek

 

 • munkanélküliek
 • önkéntesek
 • teleház vezetõk és munkatársak
 • eMagyarországpont vezetõk és munkatársak
 • telepostaház vezetõk és munkatársak
 • terület és településfejlesztési asszisztensek
 • vidékfejlesztési asszisztensek
 • kistérségi asszisztensek
 • városgazdasági mérnökök
 • marketing és reklámszervezõk
 • informatikai szakemberek
 • ifjúsági referensek
 • tanyagondnokok
 • falugondnokok
 • szociális munkások

 

Szükséges elõképzettség:

Fõiskola vagy egyetem, de min. érettségi

Egyéb feltétel: alapfokú számítógép kezelõi ismeretek, 

Hallgatói létszám:

      15-20 fõ 

4. Tematika öt témakörben: 
 

7 óra (elõadás 1 oktatóval)

 1. Információs társadalom, globalizáció és Teleház
 1. Globalizáció. Lokalitás, hálózati társadalom
 1. A Teleház helye és szerepe a helyi gazdaság fejlesztésében és szervezésében
 1. A Teleház helye és szerepe a közszférában
 1. A Teleház helye és szerepe a civil szférában
 2. Helyi információs és tudásgazdaság

 

14 óra (tréning 2 oktatóval)

 1. Teleház fejlesztés és szervezés
 2. Teleház stratégia
 3. Teleház szervezeti viszonyok kialakítása optimalizálása
 4. Szervezeti kultúra, arculat
 5. Település marketing, Teleház marketing, PR
 6. Szolgáltatások rendszere, nyújtása, szolgáltatás szervezés, fejlesztés

 

14 óra (elõadás 1 oktatóval)

 1. Üzleti tervezés
 2. Forrásteremtés
 3. Operatív gazdálkodás, pénzügyi adminisztráció

 

7 óra (elõadás 1 oktatóval)

 1. Személyzet, foglalkoztatás, munkaügyek
 2. Munkafeltételek, biztonság ergonómia
 3. Szabályozás
 4. Teleház ügyvitel, adminisztráció

 

7 óra (elõadás 1 oktatóval)

 1. Minõségbiztosítás

 

4 óra Konzultáció 

7 óra Tanulmányút egy mûködõ Teleházba 

Vizsga 
 

5. A képzés óraszáma:

60 óra; 9 nap, naponként 7+7+7+7+7+7+7+4+ 7/óra   

6. A képzés díja:

Térítésmentes (támogató)

7. A képzést nyújtó:

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete DTE – AL 0670; OKÉV 06-0008-03

Székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 

8. A tanfolyam trénerei:

Speciális felkészültségû, több éves gyakorlattal, fejlesztési tapasztalattal rendelkezõ szakemberek. 

9. A tanfolyamot elvégzõk tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány kiállításának feltétele: 

A képzés 90 %-án való részvétel. 

Az elméleti és gyakorlati vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részbõl áll, amely az elméleti és gyakorlati képzés után kerül megrendezésre, amely elõtt a felkészülési idõszakban egy konzultációs napot biztosítunk. Megfelelt és nem megfelelt teljesítményeket értékelünk. A kérdéseket az elõadók állítják össze. Az írásbeli vizsga témakörönként 5-5 kérdést tartalmaz, a szóbelin a hallgatók 40 kérdés közül kettõt választanak. A hallgatók a Teleházban végzett munkáról beszámolót készítenek az írásbeli és szóbeli vizsgán 60%-os teljesítmény szükséges.

A vizsgabizottság egy fõ MTSZ oktatóból és egy meghívott partnerszervezet képviselõjébõl (elnök) A képzési program során két vizsgaidõpontot biztosítunk, a második egyben a pótvizsga idõpontja. További vizsgázásra és pótvizsgára csak különösen indokolt esetben van lehetõség, melynek megítélése a program szervezõinek jogköre. 

10. Alapítási és indítási engedély száma:

Alapítási engedély száma: NKÖM A/95/60/206/2005.(X.22.)

Indítási engedély száma: NKÖM In/117/60/207/2005.(X.22.)

FAT Program akkreditációs lajstromszám: PLM-95 

11. Jelentkezés:

Folyamatos, min. 12 fõ részvétele esetén indítjuk a tanfolyamot.

Legalább 12 fõ együttes jelentkezése esetén igény szerint tetszõleges helyszínen és idõpontban is van lehetõség a képzés megszervezésére. 
 

Szeged, ………………….. 

                                                                 …………………………………………………

                                                                            Nagyné Takács Ágnes, elnök sk.