Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Távmunka projektismertető

 

Távmunka és Teleházak a Dél-alföldön – egy esély a fejlődésre

  

Helyszín

 

Magyarország, Dél-alföldi Régió, Regionális Teleház Forrásközpont, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

Teleház Dél-alföld (Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Jászszentlászló, Kondoros, és még sok kis település)

 

Teleházak

Telekunyhók

FVM Fehér foltok program Teleházai

TelePostaHázak

Megszűnt Teleházak

eMagyarország pontok

   

 

A Dél-alföldi Régió az ország legnagyobb kiterjedésű régiója. Délen Szerbia-Montenegróval határos, keleten pedig Romániával. Területe: 18 339 km2 – az ország összterületének 19,7%-a. Tájjellegét az Alföld határozza meg. Területének 70%-a mezőgazdasági terület. A Dél-alföldi régió népsűrűsége 73 fő/km2. A régióban pl. Csongrád megye a legfrissebb KSH adatok alapján a GDP növekedési mértéke szerint a 6 stagnáló megye között a legutolsó helyet foglalja el. A megyébe a rendszerváltás óta egyetlen nagy beruházás nem érkezett. A régió helyzete kritikussá vált.

 


Összefoglalás

 

A fejlesztés célja

A projekt általános célja, a Dél-alföldi régióban a vidék helyi társadalmának fejlesztése, a térségben a munkaerőpiacon hátrányban lévő nők és pályakezdő munkanélküliek helyzetének javítása, a távmunka magyarországi elterjedésének segítése munkaadók és munkavállalók körében. Konkrét célja elsősorban a Teleházak távmunkához kapcsolódó ismereteinek növelése, a Teleházaknak a távmunka végzése terén a versenyképességének javítása, megfelelő, távmunka végzésére alkalmas munkaerő képzése és elhelyezkedésének segítése.

 

A megcélzott réteg

Dél Alföldi Teleházak és eMagyarország pontok menedzsmentje, Dél-alföldi, Teleházzal rendelkező települések lakossága, Teleházakban munkát kapók, elsősorban pályakezdők és nők, a régió kistelepülésein működő civil szervezetek, a régió vállalkozói.

 

 

A program főbb tevékenységei

A megcélzott réteg távmunka (30 fő), eMagyarország pontok Teleház menedzser képzése (15 fő), Mentor szolgáltatás, Workshopok szervezése 3 helyszínen (120 fő), esettanulmányok és honlap fejlesztés.

 

Célkitűzések

 

A projekt általános célja, a Dél-alföldi Régióban a vidék helyi társadalmának fejlesztése, a térségben a munkaerőpiacon hátrányban lévő nők és pályakezdő munkanélküliek helyzetének javítása, a távmunka magyarországi elterjedésének segítése munkaadók és munkavállalók körében.

Konkrét célja elsősorban a Teleházak távmunkához kapcsolódó ismereteinek növelése, a Teleházaknak a távmunka végzése terén a versenyképességének javítása, megfelelő, távmunka végzésére alkalmas munkaerő képzése és elhelyezkedésének segítése. Utóbbi a helyi vállalkozások működésének gazdaságosságát, ezáltal versenyképességét javítja. A távmunka képzések segítségével egyrészt a Teleházak professzionális módon, a gazdaság más szereplőihez viszonyítva megfelelő versenyképességgel tudják a Teleházban végzett távmunkát menedzselni, ezzel munka- és bevételi lehetőséget teremtve a települések lakóinak. Másrészt a képzésekkel felkészítjük a potenciális munkavállalókat és munkaadókat is arra, mi a távmunka, hogyan lehet gazdaságosan bevezetni illetve milyen háttérismeretek szükségesek ahhoz, hogy valaki távmunkában dolgozzon. A kiképzett távmunkások gyakorlati idejük alatt a helyi civil szervezeteket segítik munkájukkal. A projekt célja tehát áttételesen az is, hogy a helyi civil szektor erősödjön, kapcsolatai bővüljenek, pályázatai sikeresek legyenek, ezáltal több forráshoz jussanak, tevékenységük végzéséhez.

A projekt során lehetővé tesszük azt is, hogy a régióban működő eMagyarország pontok is csatlakozzanak a Teleház hálózathoz és professzionális szolgáltatásukkal később egyben a távmunka helyszínévé is válhassanak. Az eMagyarország pontok által delegált munkatársak Teleház menedzser képzésben részesülnek, megismerkedhetnek a Teleház minimum feltételrendszerével, és működésük fokozatos kibővítésével a helyi igények kielégítését egyre szélesebb körben képesek lesznek ellátni.

 

A tervezett tevékenységek részletes leírása

 

Projektindító értekezlet (Regionális Teleház Forrásközpont)

 

 

Tevékenység:

Indító műhelymegbeszélés a regionális partnerséggel. Az első megbeszélésen kerül sor a projekt meglévő erőforrásainak, a projekt eddigi eredményeinek ismertetésére a feladatok és a feladatok elosztásának a projekt szakasz ütemtervének, a beszámoltatás, formátumok, ellenőrzés, minőségbiztosítás és kommunikáció módjának ismertetésére.

Résztvevők: A projekt munkatársai

Felelős: Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, SEED Alapítvány

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

Időtartam: 2004. szeptember eleje

Eredmény: Projekt részletes munkaterve kialakul a résztvevők aktív részvételével.

 

 

Oktatástechnikai eszközök beszerzése a DTE számára

 

Tevékenység: A képzési és tanácsadási program során a meglévő eszközparkunkhoz illeszkedve az alábbi táblázatban felsorolt berendezésekkel tovább kívánjuk fejleszteni oktatástechnikai felszereltségünket.

 

DB

Megnevezés

Kód

Nettó Ár Ft/Euro

Származási orsz.

1

DATAROLLY 4 projektor állvány

S43B/958 646

57 760/231,18

Németország

1

Plakát prospektus állvány

S43B/320 86

74 190/296,94

Németország

1

Design Falitábla

S43B/828 68

17 990/72,00

Németország

1

Kindermann Famulus reflex T írásvetítő táskával együtt

S43B/648 02

149 990/600,32

Németország

 

Összesen:

 

299 930/1201

 

 

Felelős: Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének (DTE) munkatársai

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

Időtartam: 2004. szeptember

Eredmény: kezelési útmutató alapján összeszerelt, használatba vett eszközök (falitábla feliratozás)

 

 

Távmunkaképzés működő Teleházak számára

Tevékenység

A képzés célja:

  • segítséget nyújtani a Teleház menedzsereknek abban, hogy a Teleházban a távmunka végzéséhez lehetőséget teremtsenek
  • amennyiben ez a lehetőség realitássá válik, ezt ki tudják használni
  • segíteni abban, hogy a Teleház menedzserek ki tudják választani a jövendő távmunkásokat,
  • egy adott távmunka projektet be tudjanak indítani és sikeresen menedzselni.

Alkalmazott módszerek: ismeret közlés, prezentáció, elméleti feldolgozás, személyes profil, kérdőív , teszt, szituációs helyzet gyakorlat, esetfeldolgozás

A képzés tartalma:

A képzés az átadott ismereteket három témakör köré kívánja csoportosítani. Ezek a következők:

·          ismeretek a távmunka menedzserek részére

·          ismeretek távmunka beindításához egy adott szervezetben, gazdasági egységben

·          ismeretek távmunkát végzők számára.

A képzés abból indul ki, hogy a Teleház menedzserek távmunka menedzserekként, és távmunka végzőkként is  működni fognak.

Megcélzott réteg: 15 +15 fő

     ·           Dél-alföldi Teleházak menedzsmentje a munkanélküliséggel legjobban sújtott hátrányos helyzetű településekről

     ·          Teleházakban munkát kapók, elsősorban pályakezdők és nők.

(A távmunka képzés résztvevői nem csak a Teleházak menedzserei, hanem a Teleházas településekről is érkeznek. Számukra önfoglalkoztatással kapcsolatos ismereteket, pályázatírási és vidékfejlesztési ismereteket tartalmazó modult is tartalmaz a képzés, valamint gyakorlatra a saját településük Teleházába mennek dolgozni.)

Felelős: SEED Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézmény és oktatói kara (képzésszervezés, képzés), Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa (helyi szervezés, szállás, étkezés)

Helyszín: Bács-Kiskun megye: Jászszentlászlói Teleház Horgász tanya

Időtartam: 2004. szeptember-október-november (2*7nap+vizsga)

Eredmény: 15 képzett Teleház munkatárs távmunka menedzser + 15 fő képzett távmunkás

 

 

Teleház menedzser képzés eMagyarország pontok számára

 

Megcélzott réteg: A régió 28 eMagyarország pontja között meghirdetett 15 fő számára megtartott képzés

      ·          Az eMagyarország pontok menedzsmentje

Felelős: DTE akkreditált felnőttképzési intézmény és oktatói kara (képzés szervezés, képzés)

Helyszín: Békés megye: Kondorosi Teleház; Kondorosi Faluszépítő Baráti Társaság

Időtartam: 2004. október- november (7 nap+vizsga)

Eredmény: 15 fő képzett munkatárs, a Magyar Teleház Szövetség kb. 10 új taggal bővül

 

Gyakorlat a Teleházakban – mentor szolgálat

 

Tevékenység:

A kiképzett távmunkások gyakorlati idejük alatt a helyi civil szervezeteket, Teleházakat segítik munkájukkal. A projekt célja tehát áttételesen az is, hogy a helyi civil szektor erősödjön, kapcsolatai bővüljenek, pályázatai sikeresek legyenek, ezáltal több forráshoz jussanak, tevékenységük végzéséhez. A projekt része, hogy a „távmunka gyakornokok” bemutatkoznak a település önkormányzatánál, és valamennyi civil szervezetet a Teleházban egy megbeszélésen értesítik arról, hogy milyen típusú munkát lehet nekik mostantól egy hónapig adni, amíg a Teleházban dolgoznak.

Megcélzott réteg:

    ·          Dél-alföldi Teleházak menedzsmentje a munkanélküliséggel legjobban sújtott hátrányos helyzetű településekről

      ·          Teleházakban munkát kapók, elsősorban pályakezdők és nők

Felelős: SEED Alapítvány (mentorszolgáltatás), DTE

Helyszín: A projektben résztvevő Teleházak

Időtartam: 1 hónap (2004. november-december-2005. január)

Eredmény: A távmunkások a gyakorlatban megismerhetik a Teleházak munkáját. A Teleházak aktív és kreatív részeseivé válnak a munkahely-teremtés, foglalkoztatás, esélyteremtés világának.

 

 

Támunka műhelybeszélgetések a három megyében

Tevékenység:

A régió munkaadóinak 3 távmunka workshopot szervezünk a három megyeszékhelyen.

 

Tervezett program:

 

·          Bevezetés - tudnivalók a távmunkáról

·          Hol tartunk Magyarországon?

·          A távmunka bevezetésének lépései

·          Gazdaságossági szempontok a távmunka bevezetésekor

·          Távmunka menedzserek tudnivalói

·          Mindenkiből lehet távmunkás? – Távmunkások tudnivalói

·          Ahol a távmunka már működik – esettanulmányok bemutatása

Megcélzott réteg:

Vállalkozók (mikrok, kicsik, közepesek, multik), területfejlesztési szakemberek, vállalkozásfejlesztési szakemberek, önkormányzatok, Teleházak, munkaügyi központok, civil szervezetek, egyéb intézmények munkatársai

Felelős: DTE, SEED Alapítvány,

Helyszín:

Bács-Kiskun megye: Kecskeméti Teleház 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.

Békés megye: Szlovák Kultúra Háza; 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.;

Csongrád megye: Regionális Teleház Forrásközpont; 6721 Szeged, Kálvária sgt. 14.

Időtartam: 2005. április

Eredmény: Nagyobb lesz az esély, hogy megismerve a távmunka előnyeit, a vállalkozók úgy döntenek, hogyilyen típusú munkavégzést is bevezetnek a cégükben.

 

Esettanulmány

 

Tevékenység:

A SEED Alapítvány jól működő távmunka modelleket keres a régió Teleházaiban és ezekről esettanulmányokat készít.

Megcélzott réteg: Teleházak, távmunkások, piaci szervezetek, oktatási, vállalkozás-fejlesztési intézmények

Felelős: SEED Alapítvány

Időtartam: 2005. február-március

Eredmény: Esettanulmányok elektronikus változata a honlapon

 

Web felület kialakítása

 

Tevékenység: DTE honlapján (www.telehaz-del-alfold.hu) a programról szóló és régió specifikus távmunka információk megjelenítése: rendezvények, hírek, állás ajánlatok, esettanulmányok, távoktatási információk

Megcélzott réteg: Vállalkozók (mikrok, kicsik, közepesek, multik), területfejlesztési szakemberek, vállalkozásfejlesztési szakemberek, önkormányzatok, Teleházak, munkaügyi központok, egyéb intézmények munkatársai

Felelős: DTE, SEED

Helyszín: www.telehaz-del-alfold.hu

Időtartam: 2005. március, április

Eredmény: honlap felület a régió távmunka iránt érdeklődő szakemberei számára

 

Értékelő megbeszélés: RTF

 

Tevékenység: a program továbbfejlesztési lehetőségei, az eredmények átadása a Teleház régiók számára, milyen eredmények születtek, mit lehetett volna jobban csinálni, ezekre a kérdésekre keressük és adjuk meg a választ a rendezvényen.

Megcélzott réteg: a programban résztvevő szervezetek, MTSZ Teleház régiók, „Teleház Kht.

Felelős: DTE, SEED, „Teleház Kht.

Helyszín: Regionális Teleház Forrásközpont; 6721 Szeged, Kálvária sgt. 14.

Időtartam: 2005. április

Eredmény: multiplikátor hatás

 

(a)    A projekt végrehajtásban közreműködő munkatársak (feladatkörök szerint, nem szükséges az egyes személyek nevének megadása)

 

 

Név

Szervezet

Végzettség

Szerepkör

1.

Nagyné Takács Ág-nes

DTE

városgazdasági mér-nök,

rendszerszervező

Projektmenedzser,

Képzési beruházások szervezése

Képzés, konferencia-szervezés,

tanácsadás

2.

Czene Gábor

DTE

érettségi, Teleház-menedzserképzés

Menedzser asszisz-tens

3.

Raffai Hajnalka

DTE

művelődésszervező

Menedzser asszisz-tens

4.

Rauscher Roland

DTE

informatikus

Menedzser asszisz-tens

4.

Pálvölgyi Péter

"Teleház Kht"

ügyvezető igazgató

Országos koordiná-ció, multiplikátor hatás biztosítása

5

Oktatói kar

DTE

 

Teleház menedzser képzés

6.

Battancs Hajnalka

IVY Kft.

Programtervező ma-tematikus

Honlapfejlesztés

7.

Antal Attila

RITEK RT.

Programtervező ma-tematikus

Rendszeradminisztrátor

8.

Csernai Árpád

Mártélyi Teleház

Hangmérnök

Hírügynökségi tevé-kenység

9.

Teleházak

 

 

Képzési helyszín biz-tosítása, helyi szerve-zési feladatok

11.

Dr. Soltész Anikó

Dr. Lackó Zsuzsanna

Lányi Pál

 

SEED

 

Képzés, konferencia-szervezés

Projektmenedzser,

tanácsadó

12.

Oktatók

SEED

 

Távmunkaképzés

13.

Tanácsadók

SEED

 

Mentorszolgáltatás

14.

Forrai Sándorné

SEED

 

Adminisztratív tevé-kenység

 

1.9      Időtartam és ütemterv

 
Megjegyzés: A projekt legkevesebb 4, legfeljebb 12 hónapig tarthat. Az irányadó ütemterv ne tartalmazzon konkrét dátumokat, hanem a következőképpen tüntesse fel a hónapokat: „1. hónap”, „2. hónap”, stb. Ajánlott, hogy a pályázók biztonsági ráhagyással készítsék el az ütemterv javaslatot. Az ütemtervnek nem kell tartalmaznia a tevékenységek részletes leírását, hanem csak az elnevezéseiket (kérjük, figyeljenek oda, hogy ezek megegyezzenek az 1.7 pontban felsorolt elnevezésekkel). Az ütemtervnek tartalmaznia kell azon hónapokat is, amelyekben nem folyt tevékenység.

 

A végrehajtás első évéről szóló ütemtervnek megfelelően részletezettnek kell lennie, hogy áttekintést nyújtson minden tevékenység előkészítéséről és végrehajtásáról. Az ütemtervnek minden rákövetkező évet illetően (a tevékenység időtartamától függően) általánosabbnak kell lennie és csak a többi év előrelátható tevékenységeit kell tartalmaznia.[1] Az ütemtervet az alábbi formának megfelelően kell benyújtani:

 

1. év

 

                   1. félév

             2. félév

 

Tevékenység

1. hónap

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Végrehajtó szerv

Példa

példa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példa

Szerződéskötés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, SEED

Projektindító értekezlet elők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, SEED

Projekt indító értekezlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, SEED

Eszközbeszerzés elők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE

Eszközbeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE

Teleházmenedzser -képzés elők.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE

Teleházmenedzser-képzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE

Távmunkaépzés elők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED, Jászszentlászlói Teleház

Távmunkaképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED

Kondorosi Teleház

Távmunka men-torszolgálat elők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED

Távmunka mentor szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED

Esettanulmány előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED

Esettanulmány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED

Honlapfejlesztés elők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, SEED, YVI Kft., rendszergazda

Honlapfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, YVI Kft., rendszergazda

Workshopok elők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED, DTE,

Kecskeméti Th.

Szlovák ház

Workshopok megrendezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED, DTE,

Kecskeméti Th.

Szlovák ház

Értékelő megbe-szélés előkészí-tése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, SEED

Értékelő megbe-szélés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, SEED

Beszámoló ké-szítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE, SEED

                             

 

Várható eredmények

 

A célcsoportokra gyakorolt hatás

 

(a)     hogyan javítja a projekt a célcsoportok helyzetét,

 

Ez a pályázat is távmunkában készült.

 

Pályakezdők és nők

Az önfoglalkoztatóvá válási lehetőségek terén a nagyvárosokban élők és a kistelepülések lakói között. Magyarországon csökken a távolság. Javul a pályakezdő fiatalok és nők helyzete a munkaerőpiacon.

Ismertebbé válnak a különböző atipikus munkavégzési  formák (részmunkaidő, munkavégzés részleges, mobil vagy teljes távmunkában, otthon vagy teleházban).Az USA-beli és EU-s tapasztalatok ismeretében nem illúziókat kergetünk. A távmunka nem csodaszer, nem oldja meg tömegesen a hátrányos helyzetűek, kistelepülésekekn élök munkaerőpiaci gondjait, különösen nem a képzetlen csoportokét. De a távmunka mint munakvégzési módszer megismerése, terjedése a munkaadók körében, a számukra  távmunkában rejlő gazdasági és társadalmi előnyök kihasználása lehetőséget teremt erre elkalmas illetve képzésekkel alkalmassá tett munkavállalói csoportok számára speciális élethelyzetükből adódó munkaerőpiaci hátrányaik leküzdősére. Az otthon vagy telecenterekben, Teleházakban végzett távmunka megfelelő felkészítés után alkalmas az ebben résztvevők számára a családi kötelezettségek és a munkavégzés összehangolására, a szakmai fejlődésre, tartósan önálló jövedelem szerzésére, a kistelepülésen élés hátrányainak csökkentésére.

 

Teleház menedzsment, eMagyarország pontok

Magyarországon jelentős kormánytámogatásnak köszönhetően több, mint 500 teleház működik az ország területén. A Dél-Alföldön, célcsoportunk lakóhelyén különösen sűrűn  szövik át a teleházas települések a térképet. A Teleházban végzett távmunka mégis igen ritka, sem a bevezetéséhez, sem működtetéséhez nincs elég tapasztalat. A Teleházak menedzsereit megfelelően felkészítve a teleházat mint intézményi és infrastrukturális hátteret használva lehetőség nyílhat célcsoportjaink számára távmunkahelyeket teremteni. A Teleházban végzett távmunka bevételt jelent a szűkös működési költséggel üzemelő, fontos közösségfejlesztő és egyéb feladatot ellátó Teleházak számára is.

 

Helyi civil szervezetek

2003-2004-ben a rágió teleházaiban végzett kutatásaink azt mutatták, hogy a kistelepüléseken igen erős az önszerveződés és a különböző csoportok igyekeznek megfelelő érdekérvényesítést végezni. Ugyanakkor ezek a helyi civilek nagyon minimális pénzből gazdálkodnak, vezetőik menedzsment ismeretei minimálisak, pályázatírási potenciáljuk szinte nulla. Networkingjük erősebb, de szintén elmarad a lehetőségektől. A helyi Teleházak egyik legsikeresebb tevékenységi területe éppen a civilek segítése, de lehetőségeik nekik is végesek. A fent felsorolt területeken a teleházakon keresztül további segítség nyújtásával a helyi civileknek nyújtott segítség igen komoly előrelépést jelent annak különbségnek a csökkentésében, ami most a nagyvárosi, elősorban budapesti és a falusi civil szervezetek között fennáll.

 

(b)     hogyan javítja a projekt a célcsoport(ok) vagy a partner(ek) (ahol releváns) menedzsment- és technikai kapacitásait.

 

A pályázat eredményeként

·          a közvetlen célcsoport, a képzéseken résztvevő Teleház menedzserek tudása, menedzsment és vállalkozási ismeretei, távmunka végzéssel kapcsolatos lehetőségei nőnek

·          a kistelepülések Teleházainak bevétele a távmunka végzés eredményeképpen nő, fenntarthatóságuk javul

·          a képzésen résztvevő, a Teleházas településeken élő munkanélküliek, elsősorban nők és fiatalok munka erőpiaci lehetőségei javulnak, távmunka végzésére képessé válnak, de egyéb, munka erőpiacon értéket jelentő tudásuk és ismereteik is bővülnek, pl. ügyfélszolgálati ismeretek

·          a településeken működő civil szervezetek menedzsment kapacitása nő, pályázatokon sikeresebben tudnak részt venni, a saját célcsoportjaik érdekeit jobban tudják képviselni, speciális projekteket megvalósítani

·          a régió vállalkozásai megismerkednek a távmunka mint munkavégzési forma által nyújtott lehetőségekkel, Alkalmazása esetén versenyképességük nő

·          a DTE oktatástechnikai eszközparkja gyarapodik, fenntarthatósági, foglalkoztatási lehetőségei nőnek, közhasznú tevékenysége kiszélesedik.

 

Publikációk/Kiadványok és egyéb eredmények

 

 


1.         A képzések tematikáját tréneri útmutatóval, módszertani ajánlásokkal és saját tapasztalataink bemutatásával közrebocsátjuk.

2.        A projekt tapasztalatai alapján 4 esettanulmány készül, amely olyan Teleházakat mutat be, ahol a távmunka végzése elindult. Az esettanulmányok bemutatják a buktatókat, a problémák kezelésének módszereit és a siker elemeit.

3.        DTE honlapján (www.telehaz-del-alfold.hu) a programról szóló és régió specifikus távmunka információk megjelenítése: rendezvények, hírek, állás ajánlatok, esettanulmányok, távoktatási információk. WEB oldal, amely a projekt megvalósításnak elemeit és a tapasztalatokat összegzi.  Ugyancsak ez a WEB oldal segít abban, hogy a Dél-alföldi régióban távmunkában végezhető tevékenységet kereső Teleházak és önfoglalkoztatók a megyében bemutatkozhassanak és megbízásokat kapjanak. A WEB oldalon helyezzük el a munkaadók, vállalkozások feladatok elvégzésére ill. munkavállalók keresésére vonatkozó ajánlatait. Ezzel segítjük a kereslet és kínálat egymásra találását.

 

Multiplikátor hatások

 


A projekt számára speciálisan adaptált távmunka tréningeket más régiókban is tudjuk alkalmazni. A közzétett módszertani anyag segíti ebben a követést. A projekt eredményeit a Magyar Teleház Szövetség honlapján közzé tesszük, ennek eredményeképpen is terjed a módszer. A távmunka bevezetésével kapcsolatos vállalkozói tapasztalatokat esettanulmányok formájában feldolgozva más vállalkozások számára különböző távmunka honlapokon hozzáférhetővé tesszük, így a magyarországi vállalkozások körében országosan is tovább nőhet a távmunkát mint munkavégzési módszert alkalmazók aránya

 

Rövid és hosszú távú hatások

 


(a)     pénzügyi szempont (Hogyan fogják a tevékenységet finanszírozni az EU támogatásának befejeződése után?)

 

A pályázó és partner szervezet egyaránt akkreditált felnőttképzési intézmény, a képzési program K+F továbbfejlesztése, majd akkreditációja lehetővé teszi, hogy állami források is támogassák a program folytatását, kiterjesztését. A HEOP célkitűzési is egybeesnek törekvéseinkkel, célcsoportjaink, a   kis településeken élő fiatalok és nők munkaerő piaci reintegrációja kiemelten támogatott tevékenységként szerepel benne. Az ESZA felhasználásával további hasonló tevékenységeket tudunk finanszírozni. A Teleházak maguk is egyre jobban elsajátítják a pályázat készítéshez és a piacorientált tevékenységhez szükséges ismereteket, tehát a projekt tevékenységét maguk is folytatni tudják.  

 

 

 

 

  

(b)     intézményi szint ( A tervezett projekt befejezésekor rendelkezésre áll-e a folytatáshoz szükséges szervezeti háttér? A projekt eredményei, a projekt befejezése után is a célcsoportot szolgálják-e, valamint a projekt által létrehozott értékeket magukénak vallják-e?)

 

A Teleházak hálózata 1994. óta működik országos, és 2000. óta regionális (statisztikai régiók) és az EUTA révén 2004. óta EU szinten. A régióban folyamatosan új Teleházak alakulnak, viszont a négy esztendő alatt a Teleházak 6%-a zárta csak be kapuit.

A Teleházak közössége, hatalmas központi tudástárat, szakirodalmi bázist hozott létre 10 esztendős fennállása alatt.

Az intelligens, univerzális összekapcsolódás tényét igazolja a www.telehaz.lap.hu hyperlink gyűjtemény igazolja.

Sokan emlegetik, ha minden otthonban lesz majd számítógép a Teleházak elvesztik küldetésük értelmét, mi úgy gondoljuk, hogy a Teleházak a technika fejlődésével együtt haladva, integrált gazdasági szektorokkal együttműködve mindig tudnak olyan előremutató szolgáltatást nyújtani, amely a telekommunikációs kultúra terjesztésével és tanácsadással ötvözve a helyi igényekhez alkalmazkodva hozzájárulhatnak a vidéki esélyegyenlőség biztosításához és kapu szerepét tölthetik be a helyi és globális kapcsolódáshoz. A Teleházakban végzett távmunka létjogosultságát nem csak a háztartások számítógép és Internet ellátottságának hiánya teremti meg, hanem a folyamatos szakmai háttértámogatás, a közösségi igények megléte a munkavégzők oldaláról, stb.  ?

 

(c)      stratégiai szint (Mi lesz a projekt intézményi hatása – pl. a jogrendszer fejlődésére, viselkedési normákra, eljárásokra, stb. nézve?)

.

A régió és helyi gazdaság fejlődésnek indul, új alapvető, termelő és szolgáltató ágazatok telepednek le, a meglévő vállalkozások hatékonysága nő, új vállalkozások alakulnak.

A Teleházak a Telekommunikációs kultúra terjesztőivé válnak.

Az ICT technológiával kapcsolatos joganyagok, elektronikus aláírás, stb. terjesztési lehetőségei bővülnek. A térségben a munkaerőpiacon hátrányban lévők (nők, fiatalok) helyzetének javítása egy új modellel (távmunka) bővül. A projekt segíti a távmunka magyarországi elterjedését segítése munkaadók és munkavállalók körében egyaránt. A térségben a női esélyegyenlőséggel, mint problémával kapcsolatos tudatosság erősödik. A Teleház mozgalom erősödik, a Teleházak munkaerő piaci szerepvállalása javul. A közösségi hozzáférési pontok civil kontrollja erősödik. A térségben a civil szervezetek tudása, ismeretei, networking tevékenysége erősödik.