Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Műhelybeszélgetés előadásai

 

Biopetrol - Foglalkoztatási távmunka
BMIK - Távmunka Programiroda és Távmunka Pályázatok
Mobilitás - Ifjúság és távmunka
SEED - Távmunka - workshop

 

Biopetrol - Foglalkoztatási távmunka
Foglalkoztatás távmunka keretében
Cserkúti Zoltán

 

Teljesítmény a célok tükrében
     Célok: új, munkahelyek teremtése a foglalkoztatási módozatok bővítésével
–    szolgáltató háttér növelése
–    költségtakarékos erőforrás gazdálkodás

  Tényleges: 10 fő foglalkoztatása távmunka keretében

          –  munkaerő ütemezett felvétele

          –  informatikai rendszer fejlődése

          –  szervezeti kultúrában szemléletváltás

          –  költséghatékonyabb foglalkoztatás

 

 

Teljesítmény a határidők tükrében
       Terv: 10 fő távmunkás felvétele 2003.június 30-ig
       Informatikai háttér megteremtése
       Foglalkoztatási forma egyéb feltételeinek megteremtése 2003.01.01-ig (munkajogi,  
 adózási, szervezeti)
 Munkavállalók informatikai felkészítése

        Tényleges: kiválasztott munkavállalók felvétele 3 ütemben - az előírt határidőig

      Foglalkoztatási feltételek kiépítése 2003.január 31-ig

     Munkavállalók speciális informatikai felkészítése: nem került igénybevételre

 

 
Teljesítmény a minőség tükrében
     Minőségi cél:
–    A  Társaság szolgáltatás színvonalának növelése: versenyképes szolgáltatás - versenyképes áron
–    Az egy munkahelyre eső fajlagos költség 20 %-os csökkenése
–    Lépéstartás az informatika fejlődésével
–    Hatékonyabb munkavégzés

    Tényleges: 

 –  Csökkent a munkahelyenkénti fajlagos fenntartási költség 40%!  (iroda fenntartási költségei, bejárási    költségek, papír-, fénymásoló-, nyomtató használat, gépjármű használat)

          –  Kedvezőbb árakat tudtunk kialakítani

          –  Csökkent a reakcióidőnk, így nőtt a versenyképességünk

          –  „Látszattevékenység” csökkenése

 

 
Eredmények a kiindulási célok szellemében

 

- Várakozásoknak megfelelő munkavégzés  
- Szervezeti problémák áthidalása (kontroll, beszámolási és értékelési szempontok kialakítása)
- A felvett munkatársak megtartása
- Tudás és készségtartalék kiaknázása
- Munkaidő kihasználtsága és beosztása
- Folyamatos eseményérzékenység fenntartása
- Az e-alkalmazások intenzívebb használata
 
Projekttervezés
A tervezés folyamata
     Elhatározás a létszámbővítésre
Pályázati kiírás
Fejlesztési szempontok és pályázati kiírás közötti koherencia megteremtése
Stratégiai célok, határidők kitűzése
Megvalósítási lehetőségek körvonalazása (a szükséges személyi-, tárgyi-, műszaki  eszközök összeállítása
Pályázat elkészítése
 
Projekttervezés
Megfelelő volt a terv?
 A projekt végrehajtása után értékelés:
–    Az új foglalkoztatási forma előnyeinek, hátrányainak áttekintése
–    Gazdaságossági szempontok
–    Műszaki terület fejlődése- problémák áthidalása (egyfajta - előrehozott - fejlesztési kényszert indukált, adatvédelem fejlesztése)
–    Munkaerő gazdálkodás flexibilisebbé vált: kötetlenebb viszonyok, hierarchia szint csökkenése (BIZALOM!)
A pályázatban leírt feltételek teljes mértékben teljesültek, s a munkatársak /munkakörök/ azóta is jól együttműködnek
A továbbfejlesztés főbb területei:
–    Szervezetünk kb. 10%-át távmunka keretében foglalkoztatjuk, s ezt a tendenciát középtávon szeretnénk 15%-os mértékre növelni
Projektmenedzsment
A távmunka beépülése a Szervezetbe
Értekezletek: havonta, szükség esetén sűrűbb kommunikáció: megbeszélések.
Kapcsolattartás: az e-alkalmazások által naprakész, folyamatos kapcsolat: mobil telefon, e-kommunikáció nyújtotta lehetőségek
–    Látványos hatékonyság növekedés ( munkavállalói motiváció erősödése, saját döntési és felelősségi kör, eredményorientáltság)
Változások: ellenőrzés szempontjai, módszerei megváltoztak, autokratizmus csökkenése
–    A vezetés szemléletének változása magával hozta a távmunka elfogadását, s az együttműködés elmélyült (kezdeti nehézségek: ha nem látom - nem dolgozik)
–    az elektronikus adatforgalom robbanásszerű növekedése
Jelentések, a munkakör hozzáadott értéke: elektronikus üzenetek, ütemtervek, adatbázisok, jelentések stb.
Tanulság
Jó ötlet volt-e?
Mi működik jól?
Csökkent a kommunikációs hézag
Nőtt a mobilitás
Nőtt a hatékonyság
Fejlődött a szervezeti kultúra (dinamikusabb, demokratikusabb lett)
Nyomtatványok, eljárások, jelentések stb. szétosztása egyszerűbbé és biztosabbá vált
Munkahelyek átlagos fenntartási költsége csökkent
Földrajzi kötöttség nélkül létrehozható szakértői hálózat
 
Mi nem tökéletes?
A nagyfokú egyéni munkavégzés miatt a team-munka végzése nem támogatott
Elidegenedés érzése- munkahelyi közösség hiánya
A kontroll hiánya miatt kiszolgáltatottabb lehet a Munkaadó (BIZALMI elv!)
A közösen megoldandó feladatok ellátása (folyamatos, állandó együttgondolkodás) nehézkesebb.
Csapatszellem hiánya miatt inkább az individuumot követelő munkaterületek vannak preferálva

Alkalmazási területe
Jelenleg alkalmazott távmunkások
Ø    Értékesítés
Ø    Gazdasági egység
Ø    Pályázati terület
Ø    Logisztika
Ø    Minőségügy
 
Fejlesztendő terület
Ø    Képviseleti Iroda
 
Távmunka elterjedése
Szükség van-e állami beavatkozásra a távmunka terjedése érdekében?
Igen

Mert a Munkaadók idegenkednek tőle
Mert a szervezetek kockázatuk minimalizálásukra törekszenek (új foglalkoztatás - új út, de kockázat is, így a bevezető időszakban elengedhetetlen az ösztönzés)
Jól kiírt, jól teljesíthető és jól teljesítő pályázatok (Kiíró és célszervezet)

 


BMIK - Távmunka Programiroda és Távmunka Pályázatok

 

                             Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ

 

TÁVMUNKAPROGRAMIRODA
Képes János irodavezető

 

                             A Távmunka Programiroda megalakítása:

 

•      A BMIK (~história ~)
•      A Bp-i Regionális Képző Központ és a Phare
•      ILO
•      Life on learning kívánalma – óhaja
•      ‘segíts magadon és az Isten is megsegít…’
•      Az atipikus foglalkoztatás nyugati áramlata, mint ‘jó lehetőség’ 1. fázis
•      Megalakul a távmunka programiroda
•      Kormány foglalkoztatás-politikai céljai
 

A Távmunka Tanács és Szakértői Testület megalakítása

 

•      Megalakul az FMM Távmunka Tanácsa
•      A TT létrehívja a prominens személyekből álló Távmunka Tanács Szakértői
     Testületét.
•      Mindhárom szervezet számára a BMIK biztosítja a működéshez szükséges
     infrastruktúrát és gazdálkodási hátteret.
 
                               A Távmunka Programiroda megalakítása

 

     Az FMM az atipikus foglalkoztatás céljainak megvalósítására 2002. október 1-én, a BMIK keretében létrehozta a Távmunka Programirodát.
     Az Iroda feladatai:
•      FMM pályázatainak kezelése
•      Minisztériumok, Intézmények távmunka koordinációja
•      Pályázók operatív segítése
•      Ellenőrzések, monitoring
•      Adatok, információk kezelése ‘e’ foglalkoztatásról
•      Távmunka, e-munka népszerűsítése
•      A munkaerő-piaci segítő beavatkozás fejleszthető lehetőségei, ahogyan látom.
•      A pusztán képzés - átképzés korlátai (spontán piaci ismérvek: van valahol, valaki(k)
     működteti, kínál, keres. Esélyünk van-e befolyásra szert tenni a piacon, vagy csak az 
     diktál nekünk? Hol állunk magyarok?)
•      A gazdasági diagnosztika szükségszerűsége a munkaerő kínálat és kereslet
     függvényében
•      A munkaerő „mobilitás” faktorai
•      A cégvezetés individuuma, motivációi a gazdaságban
•      Vállalati struktúrák, kultúrák, kudarc, siker.
 
•      Az FMM fontos meggondolásokat hoz ezrek számára, miközben sorozatos múlti és
     hazai leépítéssel küzd. IBM, DAM, Fletronics, Máv, GM, AUDI,etc.
•      Az atipikus foglalkoztatás hazai áramlata, mint ‘jó lehetőség’ 2. fázis
•      Körbe nézés, tapasztalatszerzés, és ami mögötte van; emberek, vállalati emberek, a
     gazdaság emberei, az állam emberei…
•      Félre értések, amivel nem számoltunk a távmunka (e-munka) fogalmában.
 
                               Első Távmunka pályázat (IHM-FMM-1)

 

•      Célja a foglalkoztatás elősegítése, különösen:
- a hátrányos térségben élő,
- a gyermekét vagy idős szülőjét egyedül gondozó,
- a roma származású,
- a 45 éven felüli,
- a fogyatékkal élők tekintetében.

 

                   Első Távmunka Pályázat (IHM-FMM-1): Naturáliák
 
•      Pályázott 603 munkaadó, 3200 munkahelyre
•      Nyert 324 munkaadó 1372 munkahelyet
•      Bértámogatást kért 294 munkaadó 1219 főre
•      Az IHM és az FMM közel 1 millió forinttal támogatta a pályázót munkahelyenként.
    (Eszköz, bér és járulékai, informatikai és speciális képzés + utazási költség)
•      Megvalósított 248 munkaadó 948 munkahelyet
•     Továbbfoglalkoztatott létszám 1001 fő. /2004.12.06./

 
               Első Távmunka Pályázat (IHM-FMM-1): Tapasztalatok

 

•      Átgondolandó a munkavállalók alkalmazási feltételei
•      Szigorúan figyelni szükséges a szerződési fegyelem betartását
•      Segíteni kell a munkaadókat a gazdasági, szervezési, megvalósítási folyamatban
•      Képezni kell a munkavállalókat és munkaadókat e feladat ellátására
•      A képzésnek fő elemei: munka és adó-jogi, gazdasági, szervezési, humán, igazgatási
    és piaci ismereteket kell taglalnia, túl a szakmai ismereteken.
•      A képzéseknek strukturáltaknak kell lenniük, igazodva a vállalat méretéhez, a
    képzendők hierarchiájához.
•      Az e-típusú foglalkoztatás számos elemében eltér és foglalkoztatás
    alapértelmezésében megfelel a Mt. szerintieknek.
•      Kecsegtető lehetőségek és hozadékok tárházát nyújtja a résztvevők számára
•      Nem veszélytelen egyik fél számára sem
•      Munkaadók számára és össztársadalmi szempontból is mindenképpen előnyös:
     (Utazási, iroda fenntartási, általános költségcsökkentés érhető el, stb. A korábbi,
     megállapított bér költségen több ok miatt sem célszerű spórolni!!)
•      Tartható, vagy növelhető a korábbi teljesítményű piaci szegmens.
       
             Második Távmunka Pályázat (FMM-TFP-2004)
 
•      2004. május 01-i hatállyal, a Munka Törvénykönyve módosításra került. (2004. évi
     XXVIII. Tv., mérföldkő!)
•      Az előző pályázatból visszamaradó és plusz forrásból, a megfelelő szakmai
     tapasztalatok felhasználásával indította útjára az FMM újabb távmunka pályázatát
     2004. július 14-én.
•      A teljes bonyolítás a BMIK Távmunka programiroda feladata
        
     90 pályázó kap lehetőséget 782 új távmunkahely létrehozásához állami finanszírozott
     bértámogatással.
 

 
Mobilitás - Ifjúság és távmunka

                                                  

Ifjúság és távmunka

2005. április
 

                                                ELŐADÓ: VAJDA ÁRPÁD

MOBILITÁS DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS

IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ IRODA

 

 

Kik is a célcsoportok?

• Az ifjúsági korosztály (gyermek 0-14, fiatal 14-29, készülő Ifjúsági törvény)

 

• Ágazatok között (oktatás, kultúra, sport, szociális, családügy, esélyegyenlőség… most ICSZEM)

 

• Ifjúsági stratégiák Európában
Probléma → erőforrás

 

Ifjúság kutatások tapasztalatai I.

• Népesség öregedése az EU-ban

• Eltartottakból eltartók → társadalmi kohézió, szolidaritás

• Fiatalkor tovább tart
            Formális tanulási időszak
            Munkába lépés
            Családalapítás

• Nem lineáris életutak

• Az életutak egyre individuálisabbak (a hagyományos közösségi modellek teret vesztenek)

 

Ifjúság kutatások tapasztalatai II.

• Ifjúsági korszakváltás – Nyugat… Kelet → EU

 

• Amatőr ifjúsági státusz → professzionális ifjúsági státusz

 

• Kommunikációs státusz

 

• Fogyasztó – kiemelt célcsoport – kiadások átértékelődése

 

• Sebezhető ifjúság → munkaerőpiac

 

• Tudatosan vállalt gyermektelenség

 

• Fogyasztás, szórakozás, Info-, Edu-, Enter-tainment

• Közéleti érdektelenség

 

Távmunka és ifjúság I.

• Információs társadalom

 

• Új kommunikációs kód, eltérő szocializáció

 

• A munkavégzés hatékonysága megnő sokszorosa az információ, könnyebben megszerezhető, gyakorlatok átvehetők – ez is egy jártasság

 

• Hálózatosodás, mást jelent ma, (virtuális hálózatok), kapcsolati tőke

 

Távmunka és ifjúság II.

Mi szól mellette?

Mi szól ellene?

A szabad egyetemi légkörből
Nem egyből esik egy erős írott, és íratlan normákkal és elvárásokkal teli munkavilágba, ezzel sok konfliktustól mentesül. Nagyon fontos a gyakornoki rendszer. Emelkedő források erre (ROP, a gazdaságilag gyengébben fejlett régiókban).

Az informatikai kompetenciák
A kommunikációs eszközök integrált használata, a fiatalok jelentős részének erősségei. Az információs társadalommal kapcsolódik össze alapvetően.

Nyelvtudás

Mobilitás nagyobb fokú, nem jelent akkora problémát.

Egzisztenciakisebb az igény a stabilitásra, még nem prioritás.

KipróbálniAz újtól való félelem kisebb, a kipróbálás vágya erős.

 

 

A nagyobb céltudatosságot, önálló munkavégzést, ezt elősegítő kompetenciákat, hozzáállást feltételez. Ez nem erőssége az iskolarendszerből kikerülő fiataloknak.

 

Hol tehetnek szert ezekre a képességekre a pályakezdő fiatalok?

 

Nem-formális pedagógia

 

 

 

 

 

 

Távmunka és ifjúság III.

 

A fiatalok, mint távmunkások, ki alkalmas rá?


• Nagy elvárások, kevés kézzel fogható eredmény

 

• Sok hír – kevés információ

 

• Speciális csoportok, fogyatékosok

 

• Integráció – szegregáció, szociális szükségletek – impulzusok

 

• A „munkavitamin” nem megy át a kábelen

 

• Adminisztratív munka → magas hozzáadott értékű munka

 

Emberi erőforrások fejlesztése

 

• Képessé tétel – kompetenciafejlesztés

 

• Iskolarendszeren belül

 

• Iskolarendszeren kívül - Nem formális pedagógia
• Kompetenciák

Egyéni, társas,
Nyelv, kommunikáció
ICL-Interkulturális tanulás,
Projekt menedzsment, tervezés, forrás-allokáció képessége
Információs társadalom kihívásai….

 

Ki menedzseli az ifjúságot, mint erőforrást?

 

• Ifjúság probléma → erőforrás

• Ágazatok külön → együtt

 

• Nem taktikai elem → stratégiai

  

Hely – ember – tudás- tartalom – fenntarthatóság

 

• HELY → ifjúsági közösségi terek (Teleházak, Iskolák, Faluházak, Művelődési házak)

 

• EMBER → HR menedzserek; ifjúságsegítők, ifjúsági referensek, teleház vezetők, munkatársak, tanárok, szakemberek…

 

• TUDÁS → ASK (Attitude, Skills, Knowledge), képessé tétel, multiplikálás

 

• TARTALOM/SZOLGÁLTATÁS → információ, tanácsadás (Európai információs Charta)

 

• FENNTARTHATÓSÁG → hálózatok, források (kis pályázatok szerepe, YOUTH 2000-2006, komplex pályázatok)

 

Ki menedzseli a menedzsereket?

 

„Például mondok egy példát” (Anti bácsi)


A Mobilitás és regionális hálózata, mint emberi erőforrás fejlesztő módszertani központok.

 

HELY → ????? forrás, szakmai segítség…. ????

 

EMBER → ???? BM-GYISM pályázat, ifjúsági törvény ???

 

TUDÁS → képzés, tréning, műhely, források

 

TARTALOM/SZOLGÁLTATÁS → információ, Eurodesk, multiplikálás

 

FENNTARTHATÓSÁG – partnerség (teleházak, ifjúsági irodák…), hálózat fejlesztés, tudás menedzsment, DARIT, YOUTH 2000-2006

 

 

Adatok a Régióról?

 

• A régiót Bács–Kiskun, Békés és Csongrád megye közigazgatási területe alkotja, 25 statisztikai kistérséggel, 254 településsel, melyből 43 város.

 

• A legtöbb település Bács–Kiskun megyében található, a régiónk lakosságának nagyobb része Bács–Kiskun és Csongrád megyékben él. Összlakosság 1.360.214 fő.

 

• Népességének korösszetétele az országos átlaghoz közelít.

 

• A Dél–Alföldön 210.000 fővel több fiatal él, mint idős (65 év feletti). A 29 év alatti korosztályt 506.723 fiatal képviseli.


Összegzés 

                                                               

Átgondolt tervezés. Alapos – különösen az ifjúságot figyelembe vevő, széleskörű együttműködésen alapuló, stratégia, és hosszú távú gondolkodást igénylő tervezés szükséges,

 

Ahhoz hogy a távmunka elterjedése

 

A szegregáció helyett→ az integrációt segítse.

 

A fiatalok kapcsolatrendszere ne beszűküljön → hanem bővüljön és erősödjön.

 

A gyökértelenség, identitás hiány erősítése helyett → helyi közéleti aktivitás, részvétel, a kisközösséggel való azonosulás, és a közösségért érzett felelősség erősödjön.

 

Összegzés II.

 

A meglévő esély különbségek konzerválása, vagy erősítése helyett → az esélyegyenlőség erősödjön

 

a távmunka veszélyből → lehetőség legyen

 

*    *    *

 

A távmunka számos szempont alapján az ifjúsági korosztály számára különösen előnyös.
A fiatalság egyik nyertese lehet a távmunka elterjedésének irányába ható, munkaerő-piaci változásnak.

 

    Ebben a teleházasoknak, foglalkoztatási-, vidékfejlesztési-, ifjúsági szakembereknek együtt
                                        és külön-külön is van felelőssége!

 

Az alábbi elérhetőségen kereshet minket:

 

Cím: 6720 Szeged, Dózsa György u. 2.

Telefon: (06–62) 540–788

Fax: (06–62) 540–789

E–mail: \n dariszi@mobilitas.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

                                  Honlap: www.mobilitas.hu, www.dariszi.del-alfold.hu
 

 
SEED - Távmunka - workshop
                                                   Távmunka és Teleházak
                                                             a Dél-Alföldön

                                       Phare Access 2002/000-315.02.04-03


Mi a távmunka?

 

•              A megbízótól, munkaadótól TÁVOL
•              RENDSZERESEN
•              SZÁMÍTÓGÉPen
•              ELEKTRONIKUS kapcsolat tartás segítségével
 
végzett munka.
 
                                          Távmunka a Munka Törvénykönyve
                                                                    szerint:

 

A munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel végző és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló.

                                                   Távmunka a PWC szerint:

 

A távmunka egy speciális munkaszervezési mód. A munkavégzésnek azt a formáját nevezik így, amelyben a munkaadó lehetőséget ad a munkavállalónak, hogy munkáját az irodától távol, más helyszínen végezhesse el. A távmunka a munkavégzés módját változtatja meg, a munkaviszonyra, az elvégzendő munka tartalmára, a felelősségi körökre nincs hatással.

 

                                                         A távmunka típusai – I.

 

            Távmunka önfoglalkoztatói formában               Távmunka alkalmazottként

 

                                                         A távmunka típusai – II.
             

            Otthoni távmunka                    Távmunka telecenterben                 Mobil távmunka

 

     A távmunka térhódítása a 15 EU tagállamban

 

 

1999 %

2002 %

Otthoni távmunka – az otthon töltött idő több, mint heti egy nap

 

2.0

2.1

Otthoni távmunka – az otthon töltött idő kevesebb, mint heti egy nap (kiegészítő távmunka)

 

2.0

5.3

Mobil távmunka

 

1.6

4.0

Önfoglalkoztatók

 

0.9

3.4

Összesen

 

6.1

13

 

 

                                 Távmunka országos elterjedését befolyásoló
                                                                  tényezők

 

•               Gazdasági fejlettség (GDP mértéke)
•               Távközlési infrastruktúra fejlettsége (sávszélesség, tarifák)
•               Internet penetráció, háztartások PC ellátottsága
•               Szolgáltatási szektorban „tudásiparban” dolgozók aránya
•               IT ipar fejlettsége, részaránya, IT eszközállomány, mennyit költenek az informatikára
•               Munkaerő minősége (képzettség, IT tudás)
•               Munkaerőpiac sajátosságai (átlagfizetések, mentalitás, kultúra, mobilitás)
•               Cég kultúra, cégvezetők szemlélete (vezetési stílus)
•               Földrajzi sajátosságok, úthálózat, városok tömegközlekedése
•               Lakóterek átlagos mérete
                             
                                  
                                                  Fontos honlapok:

                                                  www.flexwork.eu.com
                                                  www.tavmunkainfo.hu
                                                  www.tavmunkapiac.hu
                                                    www.tavmunkas.hu
                                                         www.bmik.hu

 

                                                 A távmunka pozitív hatása

 

Ügyfél

• Gyors válasz az ügyfél igényeire - a legmegfelelőbb munkatárs által.

 

• Kiterjesztett elérhetőség – éjszaka, hétvégén, stb.

 

• A munkatársak fokozott felelősség érzete.

• Az összes szükséges információ folyamatosan a helytől és időtől függetlenül rendelkezésre áll.

 

Költség

• A központi irodai munkahelyek fenntartási költsége csökken.

• Az irodai munkahelyek száma csökken.

 

• Nincs szükség áthelyezésre, költözésre.

 

Idő

• Az átfutási idő csökken.

 

• Egyszerűbb, gyorsabb egyeztetés és döntéshozatal.

 

• Megnövekedett termelékenység.

 

Rugalmasság

• Lehetőség az egyenetlen pl. szezonálisan ingadozó megrendelések teljesítésére.

 

• Földrajzi korlátok nélkül igénybe vehető munkaerő, szakemberek.

 

• Egyszerűbb elérni új piacokat új földrajzi területeken.

 

 

 

 

Munkatársak

• Egyensúly a munka és a magánélet között.

 

• A munkavégzés ideje és a bioritmus összeegyeztetése.

 

• Növekszik a munkatársak elégedettség.

 

• Csökken a betegségek okozta hiányzás.

 

Előnyök a kisvállalkozások szempontjából

 

A mikro- és kisvállalkozások a távmunka segítségével akkor is versenyképesek lehetnek a nagy, fővárosi cégekkel, ha a fővárostól távol, vidéken, rosszul megközelíthető, rosszabb gazdasági helyzetű térségben működnek.

 

 

A távmunka bevezetése lehetővé teszi, hogy az ügyfelekkel, vevőkkel, beszállítókkal és munkatársakkal idő- és térbeli korlátokat átlépve lehessen dolgozni.

 

                                   Hátrányok a munkaadó szempontjából I.
 
•            A távmunkások kiképzése jelentős költségekkel jár.
•            A távmunkahelyek kialakítása drága (ha ez a munkaadót terheli, de sok esetben a  munkavállaló alakítja ki magának a távmunkahelyet).
•            A távmunkahelyek fenntartása drága - a kommunikáció a távmunkásokkal plusz költséget jelent.
•            Nem tisztázottak a munkajogi és adózási kérdések.

 

                                   Hátrányok a munkaadó szempontjából II.

 

•             Az adatvédelem bizonytalan.
•             A távmunkások elkötelezettsége a cég iránt gyengülhet.
•             Más, új típusú vezetési stílusra, hosszabb távú tervezésre, más teljesítmény értékelő rendszerek kialakítására van szükség – a megszokottól eltérő vezetési módszerek feszültséget okozhatnak a vállalaton belül.

 

                                                     A távmunka mellett
                    
általános gazdasági, szociális és társadalmi érvek I.

 

•             Munkahelyteremtés egyik lehetséges eszköze – csökken a munkanélküliség.
•        rnyezetvédelmi szempontok – csökken a munkába járók által okozott környezetszennyezés.
•             Csökken a tömegközlekedés zsúfoltsága.
•              Hátrányos helyzetű régiók, térségek felzárkóztatásának egyik eszköze.
•           Hátrányos helyzetű csoportok hátrányai csökkentésének eszköze (kisgyerekes nők, mozgássérültek, 40 év felettiek stb.).

 

                                                    A távmunka mellett
                    
általános gazdasági, szociális és társadalmi érvek II.

 

•              A távmunka bizonyos formái új típusú, magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást eredményeznek.
•              A hazai magasan kvalifikált munkaerő versenyképessé válik külföldön is.
•              Új típusú készségek, képességek elsajátítása nagyobb arányban a munkavállalók körében.
•              Bizonyos szolgáltatásokból eddig ettől elzárt lakossági csoportok is részesülhetnek – teleházak esetleges közhasznú szolgáltatásai.
•              A rugalmasabb munkavégzési formák a társadalom jövedelemszerző tagjai számára stressz mentesebb, kellemesebb életet biztosítanak – kevesebb orvosi költség, stb.
 
                                    Mitől függ a távmunka bevezetésére
                                                           való hajlam?

 

•              Infokommunikációs technológiák elterjedtsége.
•              Az atipikus munkavégzési formák előfordulása.
•              Vezetői stílus.
•              Felügyelet jellege.
•              A feladatok szerkezete.
•              A munkaadó attitűdje.
•              Földrajzi adottságok.
•              Általános kultúra.

 

                       Milyen munkaterületeken alkalmazható a távmunka?
  
Programozás, szoftverfejlesztés, weblap- tervezés, újságírás, marketing, értékesítés, telefonügyelet, telefonon keresztüli adatgyűjtés, adatrögzítés, ügyfél-adminisztráció, grafika, digitalizálás, képfeldolgozás design, kiadványszerkesztés, könyvelés, pályázatfigyelés, fordítás, tanácsadás, logisztika stb.        
     
                                                              Felkészülés
 
- információk összegyűjtése (adózás, munkajog, stb.)
- a vezetés bevonása
- megegyezésre jutás minden érdekelt részéről
- felelős/projekt team megalakítása
- távmunka végzésre alkalmas munka kiválasztása
- munkáltatás feltételeinek meghatározása
- a vállalati struktúra átalakítása a feladatok újszerű elvégzésére
- a távmunka menedzselésének megszervezése
- az érintettek felkészítése
- a műszaki feltételek biztosítása
 
                                          A leggyakrabban elkövetett hibák
 
•               Nem megfelelő kiválasztás.
•               A távmunkások nincsenek felkészítve a távmunkavégzésre.
•               A távmunkások magukra hagyása.
•               A belső munkatársak felkészítése nem megfelelő.
•               A menedzsment nincs felkészítve.
•               A távmunkások aránya a cégen belül túl alacsony.
•               A biztonság és az adatvédelem nincs megoldva.
•               A távmunkával kapcsolatos költségek nincsenek megfelelően ellenőrizve – a távmunka nem eredményez megtakarítást.
 
Egy kis munkajog

 

 Munka törvénykönyve Új:
-               Tartalmazza a távmunka definícióját
-               Kötelező tartalmi elemek a munkaszerződésben:
-            A munkavállaló távmunkában történő foglalkoztatása
-          A munkavégzéshez, valamint a munkaadó és a távmunkát végző munkavállaló közötti kapcsolattartás feltételei  
-           szükséges eszközök biztosításának módja (ha másként nem állapodnak meg, a munkáltató biztosítja)
-           A kapcsolattartással összefüggő, a távmunkát végző munkavállalónál jelentkező indokolt költségek megállapításának, elszámolásának módja, határideje
Eltérő megállapodás híján a távmunkát végző a munkaideje beosztását, felhasználást maga jogosult meghatározni.

 

                                 Miről szólt a távmunka a teleházban tréning?

 

Célcsoport:
            - teleházak vezetői és munkatársai    
            - civil szervezetek munkatársai
            - munkanélküliek, akik távmunkában végezhető munkát  
              keresnek
Tartalom:
I. Általános távmunkával kapcsolatos ismeretek                
II. Vállalkozási ismeretek – üzleti tervezés
Módszer:
            - elmélet
          - kiscsoportos feladatok       
            - esettanulmányok
 
 
                                                    Köszönöm a figyelmet
Laczkó Zsuzsa
\n zslaczko@seed.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

                                                               www.seed.hu