Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Távmunka esettanulmányok

 

 
 
Esettanulmány I. (készítette: Árgyelán György)

Távmunka esettanulmány

Készítette: Árgyelán György,

Eleki Kistérségi Teleház Igazgatója, a Dél-Alföldi Teleházak Közhasznú Egyesülete….

 

Lektorálta: Laczkó Zsuzsa, SEED Alapítvány

2004. dec. – 2005. május

 

                                                            Kistérségi Teleház

Magyarország, Dél-alföldi Régió

 

A szervezet létrejötte, tevékenysége és gazdasági helyzete:

 

Az eleki Teleházat 2003-ban hozta létre a Városi Művelődési Központot 1999-től, a kultúra területén szerződéses feladatátvállalási szerződéssel működtető vállalkozó. Az első időszakban a hagyományos formák és művelődési keretek mentén szervezték a napi teendőket. Azt tartották a legfőbb feladatnak, hogy a helyi civil társadalmat próbálják meg az önkormányzat segítségével integrálni, segíteni.  Természetesen mindenféle pályázati lehetőséget figyeltek, és így találkoztak 2002 őszén az IHM pályázati kiírásával.

 

A Művelődési központ 6 db modern Pentium 4-es számítógépet nyert, ami alapja lett az információs központ létrehozásának. Egy év alatt színes nyomtatót, fénymásolót, lézernyomtatót és a helyi kábel tv segítségével folyamatos Internet-elérést sikerült biztosítani. Így már megfeleltek a teleházi minimumnak.

 

Akkor még csak azt látták a teleházban, hogy olyan eszközt adhatnak a civil szervezetek és a lakosság kezébe, amellyel a földrajzi távolságokat áthidalva, az információkhoz könnyebben hozzájuthatnak. 2003. októberében indult a Kistérségi Teleház. A rezsiköltséget és a dolgozók bérét azóta is az azt működtető vállalkozó fizeti.

 

A teleház alaptevékenysége az Internet-szolgáltatás, különböző irodatechnikai szolgáltatások, pályázatfigyelés és pályázatírás. Általában ezek azok a tevékenységek, amelyeket a teleházak máshol is végeznek. Pl.: különböző számítógépes munkák, faxküldés, lakossági tanácsadás, információk átadása.

 

A vállalkozás a teleház projektet első körben, mint kiegészítő szolgáltatást indította, majd később meglátta benne a jövedelemszerzés és munkahely-teremtés lehetőségét is.  

 

A cég munkaerő politikája

A vállalkozás családi alapon működik három főállású alkalmazottal, illetve a három kisegítő családtag közreműködésével.

A teleház vezetője a vállalkozás vezetője, öt éve dolgozik az intézményben. Alkalmazásban áll egy rendszergazda is, és az adott helyzettől, az elnyert pályázatoktól függően vesznek fel főállású dolgozókat.

 

A távmunka lehetősége a teleházban

Mivel a teleház rendelkezik a modern információs és kommunikációs eszközökkel, magától értetődőnek tűnt, hogy a teleház bizonyos tevékenységeket távmunkában vállaljon.

 1. A teleház olyan területen keresett munkát, ahol hiánypótló tevékenységet végezhetnek: az önkormányzatoknak pályázatfigyelés, írás, monitorozás. Ugyanez a tevékenység működik most már két szomszédos önkormányzat megbízásából is. Emellett felmerült vállalkozók-kiskereskedők számára HACCP anyag összeállítása, rendszerbe foglalása az MTSZ/Magyar Teleház Szövetségnek mentorálás, stb.
 2. A teleház délelőtti szabad kapacitásának (a nagyközönség számára 12-20 óráig van nyitva) lekötésére távmunkásokat terveznek fogadni. Az elképzelés arra a feltételezésre épül, hogy a kistérségben vannak alkalmas emberek távmunkára, de nem mindenki rendelkezik számítógéppel.

 

 

A távmunkások kiválasztása, felkészítése

A jelenlegi teleház távmunkát a vállalkozó végzi családtagja bevonásával. Végzettségét tekintve terület- és település-fejlesztési menedzser. A családtag a rendszergazda. A közeljövőben tervezik 1 fővel bővíteni ezt a szolgáltatást, mivel az igények megnőttek. (az önkormányzatok is egyre több pályázat megírására adnak megbízást)

 

A meglévő szabad kapacitásra a munkaügyi központtal és a térségi önkormányzatokkal folyik az egyeztetés. A tervek szerint először egy 15-20 fős munkanélküli csoportból válogatnak ki 10-12 főt, akiknek az önkormányzat anyagi segítségével a teleház egyhetes távmunka képzést szervez. Induláskor a távmunkások a teleháztól kapnak munkaállomást, aminek óradíját az első távmunka fizetésből kell majd leróni. A teleház ingyenes szakmai segítséget nyújt.  

Természetesen ebben az „inkubátorban” addig maradhatnak, ameddig jól érzik magukat, illetve ameddig az otthoni munkához nincsenek meg a feltételeik.

A távmunkások utánpótlásáról a teleház az önkormányzatokkal és a munkaügyi központtal karöltve hirdetéssel, képzéssel gondoskodik.

 

A távmunka menedzselése

A teleház vezetője szervezi a munkákat. Kapcsolatait mozgósítva próbál munkát, megbízásokat szerezni. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzatokkal és a munkaügyi központtal.

 

A távmunkával kapcsolatos tapasztalatok

A teleház távmunka centerként üzemel. Az egyediséget a megrendelő földrajzi távolléte jelenti. A kommunikáció nem jelent problémát. Az állandó, és biztos Internet elérés biztosított. Kulcsszerepe van a határidők betartásának. A távmunka elterjedése megszünteti az elmaradott térségek elszigeteltségét. Ennek a módszernek az elterjesztése nem csak a teleháznak érdeke, hanem a partnerként felkért önkormányzatnak és a munkaügyi szervezetnek is.

 

A teleház piacai közül legígéretesebb az informatikai oktatás, a közösségépítő és szolgáltató tevékenység. A cél az, hogy minél több ember megismerje s számítógép használatát és képes legyen –ha kedve és lehetősége van- távmunka végzésére.

 

A teleház a helyi civil szervezeteknek pályázati tanácsadást tart. Megkezdődött a pályázatírási tréning távoktatási moduljainak kidolgozása. Elsősorban az információkhoz való hozzájutás esélyének megteremtését tartják fontosnak. Az ilyen típusú partnerség (teleház – távmunkás) bizalmi alapon működik és kicsi a kockázat mindkét fél számára.

 

Szeretnének távmunka pályázaton indulni, a teleházban dolgozó távmunkások létszámát növelni, a meglévő gépparkot fejleszteni.

 

 

A távmunka jövőjének értékelése

A teleház minden olyan feladatot fel tud vállalni távmunkában, ami a mai igényeket kielégíti. A jövő kulcsa, hogy az együttműködésre szorított partnerek (távmunkás, önkormányzat, munkaügyi központ) igénybe veszik-e a teleházak ilyen irányú szolgáltatásait és mennyit hajlandók és képesek fizetni érte.

 

Az esettanulmány tanulságai

Jelen tanulmány jó példa arra, hogy egy telecentrum – teleház, hogyan segíthet a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásában. A fentiekben leírtak tökéletes működtetéséhez még hosszú az út, de a jól kommunikáló, karizmatikus vezető, akinek a környéken és távolabb is igen jók az emberi és szakmai kapcsolatai, biztosíték arra, hogy a terv megvalósul. Ebben a teleház számíthat a közeljövő távmunka és egyéb pályázataira is.

 

Tipikus erősségek:

-           a kisközösség megtartó ereje, amennyiben kellő sikerélményt nyújt a tevékenység

-           az alapító karizmatikus személyisége – a jelentkező problémák kreatív kezelése

-           együttműködési lehetőségek más szervezetekkel

-           a kezdő távmunkás a teleházban inkubátorházi védelmet kap

-           viszonylag laza közösség tagja marad, bármikor kiválhat belőle

-           a vállalkozó jóvoltából a távmunkás saját erő nélkül is elkezdheti a munkát

 

Előnyök a kisvállalkozás szempontjából:

-          a mikrovállalkozások a távmunka segítségével akkor is versenyképesek lehetnek, ha a fővárostól távol, rosszul megközelíthető, rosszabb gazdasági helyzetű térségben működnek

-          a távmunka bevezetése lehetővé teszi, hogy az ügyfelekkel, vevőkkel, munkatársakkal idő-és térbeli korlátokat átlépve lehessen dolgozni.

-        úgy tud távmunkahelyet létesíteni, hogy a meglévő infrastruktúra szabad kapacitását használja

-        saját távmunkájának bevételeit kiegészítheti a távmunka állomások szolgáltatási bevételeivel.

 


 

Esettanulmány II. (készítette: Feketéné Kővágó Erzsébet)

TÁVMUNKA ESETTANULMÁNY MOZGÁSSÉRÜLT  ALKALMAZÁSÁRÓL

Készítette: Feketéné Kővágó Erzsébet, lektorálta: Laczkó Zsuzsa

Fülöpjakab, Budapest, 2004-2005

 

 

Babar Imréné 45 éves, két gyermek anyja. 1999-óta a mozgáskorlátozottak helyi csoportjának a vezetője Fülöpjakabon. Iskolai végzettsége gimnázium és kereskedelmi érettségi, később elvégzett egy számítógép kezelői tanfolyamot is. Jelen feladata ellátása érdekében mentori képzésen vett részt. Többféle pályázatot készített a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete helyi csoportja számára.

 

Babar Imréné veleszületett mozgásszervi betegségben szenved, mozgásában erősen korlátozva van.  Így magától értetődő volt, hogy olyan munkát kell végeznie, ami nem jár megterhelő utazással, mozgással. A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete által támogatott, mentori (személyes segítő) állásokat hozott létre.  Ebben a programban a munkatársak  távmunkában dolgoznak, többségük, mint Babarné is, személyesen érintett.  Babar Imréné is teljesen át tudja érezni azokat a gondokat, problémákat, amelyekkel a mentoráltjai körében találkozik, tudja, ki milyen betegséggel mire képes.

 

A projekt hatalmas  pályázati előkészítő munkával kezdődött.

Babar Imrénét és a többi új mentort is nagy körültekintéssel, személyes beszélgetést követően,  pszichológiai tesztek elvégzése után választották ki. Ezután 160 órás felkészítő képzésen vett részt mindenki, akit kiválasztottak. A képzések nem fejeződtek be, a munkatársak évente részt vesznek továbbképzéseken és lelki védelmük érdekében,  félévente szakmai napot tartanak részükre.

 

A munkavégzéshez szükség van számítógépre, telefonra, nyomtatóra és  Internet hozzáférésre. Természetesen a munka része a  mentoráltakkal a személyes kapcsolat is.

 

A projekt  2003. január 1- től 2005. június 30-ig tart. Babarné, a szerződésében meghatározottak szerint mentorként látogatja a településeket. Együttműködik az önkormányzatokkal. Ingyenes tanácsadást végez.    A legtöbb  ember a csapatban maga is megváltozott munkaképességű, így Babarné is. Számukra az az előnyös, ha 6 órás a munkaidejük, hiszen a túl nagy terhelést nem bírják és orvoshoz is gyakrabban járnak, gyógykezeléseket is gyakrabban vesznek igénybe az átlag munkavállalóhoz képest. Babarné is 6 órában dolgozik.  Gyakran kell orvoshoz járnia, de mivel munkaidejét távmunkásként maga osztja be, határidőcsúszás nem fordul elő, a feladatokat mindig el tudja végezni.

 

Ügyfelei: a tartós munkanélküliek, a gyesen gyeden levő kismamák, a megváltozott munkaképességűek. Elsődleges feladata, hogy az elhelyezkedésben segítse őket, de minden más problémában igyekszik segíteni. Tapasztalatai szerint, aki dolgozni akar, előbb vagy utóbb el tud helyezkedni. Akik a mentorok segítségével elhelyezkedtek, többségükben - 2/3-uk -  a mai napig dolgoznak, a munkaadók nagyon elégedettek velük. Általános tapasztalat, hogy a megváltozott munkaképességűek megbízhatóbbak, kitartóbbak, mint az egészségesek. Babar Imrénének szigorú kritériumokat kell munkájában teljesítenie, negyedévente 10 fő elhelyezését kell biztosítania 1 hónapos munkaszerződéssel. Nyilván kell tartania tevékenységét, a látogatásokat, a tanácsadást. Havi beszámolót kell készítenie a munkáltatójának, az Egyesületnek,  és negyedévente a munkaügyi központnak. Mindehhez informatikai infrastruktúrát használ (ld. fent), ezért működhet távmunkásként. Munkáját félévente ellenőrzik.

 

Babar Imréné a munkával nagyon elégedett, örül, hogy hasznos munkát végez, segíthet másokon.
 

 
 

Esettanulmány III. (készítette: Lányi Pál)

                                                              ESETTANULMÁNY

      - egy sikeres vállalkozás, amely a 2002-ben kiírt IHM FMM pályázat egyik nyertese volt -

 

A BIOPETROL KÖRNYEZETTECHNIKAI Kft.

Készítette: Lányi Pál

SEED Alapítvány

2005. február - május

 

 

 

Előzmények, cégbemutatás:

Az összlétszámát tekintve 2003. végén 78 fővel működő (2005. tavaszán már 90 fősre bővített) középvállalkozás kiterjedt környezetvédelmi tevékenységet folytat elsősorban olajmentesítés, veszélyes hulladékok szállítása és talajvíz-mentesítés területén. A vállalkozásrendszert győri, pécsi, budapesti, kisteleki és két tatabányai telephely alkotja, a szegedi központban 20 fő tulajdonképpen projektmenedzsment szemléletben a felsorolt öt telephelyen folyó munkák megszerzését és elvégzését irányítja.

 

A cég ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítványokkal rendelkezik, továbbá akkreditált mintavételezést, helyszíni mérést vállalhat (erre jogosítja a NAT 501/0939. számú engedélyokirata).

 

A cégprofil legfontosabb elemei a következők:

 

 • Környezetvédelmi állapotfelmérések, felülvizsgálatok, vízkár elhárítási tervek;
 • IPPC szerinti környezethasználati engedélyeztetési dokumentációk;
 • Szénhidrogén szennyezések, veszélyes hulladékok, szennyvíziszapok rakodása, szállítása, ártalmatlanítása;
 • Talajmechanikai fúrások, monitoring kutak tervezése, engedélyeztetése;
 • Helyszíni talaj- és talajvíztisztítás saját technológiával;
 • Fővállalkozás hulladéklerakók tervezése, építése, üzemeltetése terén;
 • Építménybontás, beton- és aszfalttörés;
 • Vízépítési, mélyépítési és földmunka kivitelezés;
 • Földfeletti és földalatti tartályok, olajfogók vizsgálata és tisztítása;
 • Transzformátor alállomások, kármentők és medencék műszaki védelemmel történő ellátása.

 

A cég minden munkavállalását közbeszerzés útján nyeri el, a jelenlegi szerződésállomány szerint kb. 2 milliárd forint az éves árbevételük. Legnagyobb visszatérő megbízójuk a MOL Rt. számos üzeme, a MÁV Rt. több főnöksége, a DÉMÁSZ Rt. és a General Electric Lighting Rt.

 

Először a cég gazdasági vezetője figyelt fel az IHM – FMM I. számú, 2002. végén kiírt távmunka pályázatra. Konzultálva a humán erőforrás vezetővel – aki korábban a Csongrád megyei Munkaügyi Központ dolgozója volt több éven át –úgy döntöttek, a pályázat jó lehetőséget nyújt a szervezet számára. Ez a foglalkoztatási forma még teljesen újnak számított társaságuknál, de mivel mindenképpen szándékukban állt a létszámbővítés, szerették volna kipróbálni a távmunkát, szakmailag komoly kihívást érzékeltek benne. A kiírás alapján tanulmányozták a távmunkát, megismerkedtek a pályázat jó néhány előnyével, elsősorban az eszköztámogatási és bértámogatási lehetőségekkel, amelyek 10 távmunkás alkalmazásánál már tetemes tehertől mentesítették a fejlesztésre mindenképpen eltökélt céget. A pályázati kiírás segített eloszlatni kételyeiket.


A megvalósítás tapasztalatai:

 

A távmunkában foglalkoztatott szakembereket a különböző telephelyeken építésvezetői, környezetvédelmi mérnöki, számviteli-pénzügyi illetve szállításszervezői asszisztensi munkakörökben alkalmazzák. Bérezésük magasabb a minimálbérnél: az alapbér mértéke 85.000 – 120.000,-Ft között szóródik. Kiegészítő juttatás az étkezési hozzájárulás (ez igény szerint hideg-, vagy melegételre járó norma szerinti). Az alkalmazott távmunkások közül ketten a 45 év feletti preferált körből kerültek ki.

 

A megvalósítás kapcsán olyan nehézség merült fel, hogy a szokásos munkáltatói kontroll lazult. Kezdetben az is nehezen tudatosult, hogy mi is az a távmunka. Ez csak olyan munkatárssal engedhető meg, aki élvezi a teljes bizalmat. Megoldásként ezért nagy hangsúlyt fektettek a jelöltek kiválasztására. A munkavállalók önállósága és kreativitása jobban kihasználható, mint a hagyományos foglalkoztatásban.

 

Gondot okozott a pályázati támogatás, mivel az utófinanszírozású volt az eszközökre és túl hosszú volt ennek az átfutási ideje. Emellett probléma volt a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező távmunkás jelöltek korlátozott száma és sokáig tartó keresése. Nem kérték a Munkaügyi Központ segítségét, a náluk összegyűjtött önéletrajzokból válogattak. A jelentkezőket behívták és részletesen elbeszélgettek velük. Így került kiválasztásra 10 fő. A tapasztalatok, sikerek alapján, tudva, hogy ez a jövő útja, középtávon a munkatársaik 15 %-át távmunkában szeretnék foglalkoztatni. Ha újabb pályázati kiírás jelenne meg, szívesen pályáznának.

 

A tevékenység tartalmával összefüggésben mindenképpen több kitűzött cél teljesült: új munkahelyek létesültek, méghozzá szélesítve a foglalkoztatási módozatokat, egyúttal növekedett a szolgáltatási háttér és költségtakarékosabbá vált az erőforrás-gazdálkodás. Versenyképesebbé váltak kínált szolgáltatásaik, kedvezőbb árakat tudnak kimunkálni, sőt rövidült a reakcióidejük és az egy munkahelyre eső fajlagos költség összességében 40%-kal csökkent. (Ez jelentős részben iroda fenntartási, bejárási-közlekedési, papír-fénymásoló-nyomtató használati megtakarításoknak köszönhető.) A hozadékok közt lehet értékelni azt is, hogy a cég egésze könnyebben tart lépést az informatika fejlődésével.

 

A munkatársakat szakaszosan vették fel, a hardver háttér megteremtése ezzel párhuzamosan haladt.  Ráadásul a vezetés szemléletének megváltozása - rugalmasabb vezetési megközelítés - stabilizálta a távmunka elfogadását, a munkavállalói döntési és felelősségi motiváció erősödött, az eredményorientáltság dominánssá vált.  Fontos tapasztalat, hogy a távmunkában alkalmazott munkatársak körében egyértelműen bevált ez a foglalkoztatási forma. Egy munkatárs esetében, aki a többieknél idősebb, és ezért erősen kötődött a hagyományos munkavégzési stílushoz, nagyobb odafigyelést kíván a távmunkában történő munkavégzés, rendszeresebb a kommunikáció, több a személyes megjelenés a központban, stb. Egy fő távozott a felvettek közül, mert jobb ajánlatot kapott, őt pótolták.

 

Belépéskor az új munkatársak belső képzésen vettek részt.A távmunkások Interneten tartják a kapcsolatot a cégközponttal, továbbá cég által vásárolt és fenntartott mobil telefonokkal rendelkeznek, minden hét pénteki napján pedig összegyűlnek és beszámolnak végzett munkájukról, felmerülő problémáikról a központban. A munkavállalók megkedvelték a távmunkát, további kollégák szeretnének ebben a rendszerben dolgozni. Mindenképpen kötetlenebb, ezért kevesebb a súrlódási pont. Viszont szokatlanul nagy a bizalom szerepe. A teljesítményt nem mérik, nincsenek a kollégák összehasonlítva.


Az infokommunikációs eszközök és a távmunkások

 

Az eszköztámogatásra támaszkodó beszerzés során mind a tíz távmunkást IBM-laptopokkal látták el, Windows xp operációs rendszerrel, Office 2000 programcsomaggal, HP nyomtatókkal. Egyikük számára digitális fényképezőgépet vásároltak terepen történő képrögzítéshez, másikuknak (az építésvezetői feladatokhoz) beszereztek egy szkennert. Támogatták az Axelero Internet szolgáltatás elérését (e költségek átvállalásával). Modemes szélessávú ADSL, illetve ISDN vonalakat béreltek. Kiegészítő biztosítást kötöttek az új eszközökre úgy, hogy a kockázatviselés helye a távmunkás lakása, viszont a munkáltató a kedvezményezett.

 

 

A távmunkásaik önállósága és informatikai felkészültsége szükségtelenné tette a pályázat által felkínált alapképzés és a speciális képzés igénybe vételét.

 

Összefoglalás
A cég jól kihasználja a távmunka előnyeit, a nagyon szétszórt, távoli telephelyeken egységes projektmenedzsment elveket érvényesít a piacok megdolgozásában és a vállalt környezetvédelmi feladatok minőségi teljesítésében. Elsősorban az építésvezetői és a környezetvédelmi mérnöki munkakörökben nagyon jól kihasználható távmunkában a munkavállalók önállósága, kreativitása. A távmunka pályázat felgyorsította a távmunka bevezetését, de valószínűleg később a cég magától is rátért volna erre az útra, csak lassabban, fokozatosabban.
 

 
Esettanulmány IV. (készítették: Szandainé Farkas Aranka és Takács Eszter)

                                                                 Távmunka

 

 

Esettanulmány

 

Készítette: Szandainé Farkas Aranka, Takács Eszter – teleház, Szatymaz

Lektorálta: Laczkó Zsuzsa, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

 

 

Előzmény:

Gábor nyomdászként dolgozott munkahelyének 2001-es felszámolásáig. Emiatt azon munkák egy része, amelyeket éppen egy megbízónak végzett, félben maradt. Ezeket valamilyen módon jó lett volna befejezni. A korábbi főnöke egy budapesti könyvkiadóval állt kapcsolatban, akikkel gyors egyeztetés, bemutatkozás után - mely magában foglalta egy komplett számítógép program ismertetését, illetve a program felhasználásának profi szinten való kezelését – úgy döntöttek, hogy Gábort mindenféleképpen tovább foglalkoztatják, most már saját munkatársként, valamint magát az említett programot is megveszik. Mivel a könyvkiadó Budapesten működik, így Gábor foglalkoztatásának gyakorlati kérdései kerültek előtérbe. Több verzió is felmerült, azonban egyik sem a távmunkára épült. A távmunka lehetősége a könyvkiadó „fejében” született meg, miután a foglalkoztatásra nem sikerült ésszerű megoldást találni. A könyvkiadónál ugyanilyen munkakört töltenek be a budapesti munkatársak, így Gábor foglalkoztatása is meghatározott volt, csupán annyi a különbség, hogy ő 200 km-rel távolabb végzi el a munkáját.

 

Kapcsolattartás:

A kapcsolattartás a kiadóval teljesen alkalomszerűen, avagy feladattól függően történik. Ekkor a kiadó állja a Budapestre és visszautazás költségeit. Eleinte mindennap feljárt, amíg nem volt otthon számítógépe. Rövid időn belül a könyvkiadó ellátta számítógéppel, azóta a budapesti utak sűrűsége drasztikusan lecsökkent. Alkalmanként kell csak a központba mennie, ilyenkor többnyire egy napról van szó, bár előfordul, hogy több napig van otthonról távol.

 

Időtényező:

A feladatokat postán keresztül kapja meg. Miután Gábor munkája teljesen speciális, illetve egyedi, kiadványok nyomdai előkészítését végzi, általában nincs megszabott határidő. Egy könyv elkészítésének határideje a megjelenésének időpontja, azon belül Gábor szabadon gazdálkodik az időtényezővel, figyelembe véve a további gyártási folyamatokat. Ez nagy buktatót rejt magában, hiszen a nyomdai munkálatokhoz is elég sok idő szükséges.

Munkáját rugalmas időbeosztással végzi, igyekszik a munkaidejét minél kevésbé szétdarabolni. A napi nyolc órát a munkaszerződésében is rögzítették, de Gábor elmondása szerint sűrűn előfordul, hogy ennél jóval többet dolgozik és az is, hogy hétvégeken is le kell ülnie a számítógép elé.

 

Dolgozószoba:

Otthonában a munkahely kialakítása nem tervezetten történt. Gábor figyelt arra, hogy napos, jól szellőző helységben dolgozzon. Munkaanyagait elkülönített helyen és szekrényben tartja.

Dolgozószobáját mostanában tervezi kialakítani, miután hosszútávon számít erre az állásra.

 

Emberi tényezők:

A munkával kapcsolatosan emberileg terhelőnek tartja, hogy a munkáltatóval való kapcsolattartás csak feladat-, illetve probléma orientált. Ugyanakkor fontos tényezőként értékeli, hogy a régi munkahelyén is egyedül kellett feladatait megoldania, így az új helyzetben már nem volt újdonság számára a gyors és határozott döntéshozatal képessége iránti igény. Az, hogy képes helytállni, büszkévé teszi.

Gábor számára jelen helyzet ideálisabb, mint a munkahelyen végzett munkavégzés, hiszen az idő beosztása nem jelentett számára megoldhatatlan problémát, bár nyomatékosan kiemelte, hogy ez teljesen személyfüggő, hiszen az ilyen fokú önálló munkavégzés az embert elbizonytalaníthatja, és magányossá teheti. Ő maga is sokszor érzi magányosnak, izoláltnak magát.

 

Önellenőrzés:

Ezt Gábor úgy oldotta meg, hogy önmagának készített egy munkavégzéssel kapcsolatos dokumentációs, információs táblázatot, melyből a munkájának hatékonyságát is figyelemmel kísérheti. Maga a munkaadó semmi ilyesmit nem várt el tőle, illetve nem bocsátott a rendelkezésére. Ugyanakkor enélkül az anyag nélkül Gábor elveszettnek érezné magát, a napi illetve hosszabb távú teljesítményét nem tudná semmihez sem mérni.

 

Munkaszerződés:

Gábor munkaszerződésében nem távmunkásként szerepel, így az semmiben sem különbözik a többi dolgozó munkaszerződésétől.

 

Fizetés:

Fizetését konkrét fix fizetésként, átutalással kapja minden hónapban ugyanazon a napon pontosan.

 

A munka mennyisége:

A munka mennyisége általában állandó, nem nő és nem csökken, lazább napok azért néha akadnak.

     

Összefoglalás, az esettanulmány tanulságai:

 

Jelen esetben a távmunka nem előre tervezetten, hanem a körülmények hatására alakult ki. Sem a munkaadó, sem a munkavállaló nem rendelkezett korábbról távmunka tapasztalatokkal, az adott helyzet hatására alakították ki a megoldásokat. Jellemző, hogy például a munkaszerződésből ki sem derül, hogy távmunkáról van szó. A munkaadó nem érzi saját felelősségének, hogy Gábor izoláltságát oldja, elegendőnek találják a munka adta szakmai találkozási lehetőségeket. Valószínűleg nem is merül fel a munkaadókban, hogy esetleg más irányú igényeket is ki lehetne, ki kellene elégíteniük. Az, hogy a dolgok ilyen zökkenőmentesen folynak, nagyon erősen Gáboron múlik, azon az elkötelezettségén, hogy mindenképpen magas színvonalon, munkaadói és saját megelégedésére kíván dolgozni. A belső motiváción kívül nyilvánvalóan sokat számít az is, hogy Gábor egy kis faluban élve semmilyen más munkalehetőségre nem számíthat, nemhogy a szakmájában, de egyébként sem.
 

 
 
Esettanulmány V. (készítette: Sípos Gábor)

Esettanulmány

Készítette: Sípos Gábor, Dunaszentbenedek, 2005

 

(Az alábbi esettanulmány elkészítését megelőző interjú teljes szövege az esettanulmány után olvasható)

 

A távmunkás szakmai bemutatása:

 

Az általam vizsgált távmunkás jelenleg a pécsi egyetem építőmérnöki szakának másod éves hallgatója. 2000-ben érettségizett a szegedi építőipari szakközépiskolában, és itt szerezte a magasépítő technikusi szakképesítését is. Első éves technikus tanulóként, gyerekkori barátja ajánlásával kezdett dolgozni egy budapesti mérnökirodában, ahol jelenleg is dolgozik. Az iroda kezdettől fogva bejelentett alkalmazottként foglalkoztatta. Eddigi tanulmányait a gyakorlatban is megtanulta alkalmazni.

 

Kezdetek:

 

Családi körülményei a saját bevallása alapján meglehetősen változatosan alakultak.  Szülei válása után édesanyja egy keresetből tartotta el a családot, ezért keresett munkát a fiatalember. Eleinte csak éppen felmerülő szükségleteinek kielégítése, később egyetemi tanulmányai finanszírozása miatt kellett ez a fajta jövedelem kiegészítés.

A cég tanulmányi szerződést kötött vele. Támogatják az egyetemi évei alatt, és a diploma megszerzése után is náluk fog dolgozni. Az öt napos munkahétből 2 – 3 napot tölt az egyetemen (ez idő alatt távmunkás), a többi napon a cég irodájában dolgozik. A munkavégzés ideje a feladatoktól és az iskolai teendőktől függően változhat. A vizsgaidőszakban 2 – 3 hetet is távol lehet a cégtől, ez alatt is kapja a központtól a megbízásokat.

 

A munka és a munkahely:

 

Távmunkában és irodai munkában is 3D-s CAD-es acélszerkezet tervező programmal modellezi az épületek acélszerkezeteit. Tulajdonképpen a mai kornak megfelelően, a hazai viszonylatban is magas szinten végzett, összetett szerkesztői munkát végez. Elkészíti a 3D-s modellt, a szükséges anyaglistát, a gyártási rajzokat és az összeállítási terveket. Az általa készített rajzok alapján gyártják és állítják össze az épületek acélvázait. A rajzok és a modellek elkészülte után azokat az Interneten keresztül elküldi a cég irodájába, ott mindenféle szempontból ellenőrzik a tervezők, értem ez alatt, azt hogy megfelel-e a megrendelők igényeinek és a hatályban lévő előírásoknak, szabványoknak. E lépések után lehet a terveket gyártásba adni.

A távmunkával kapcsolatos előzetes felkészítésen, oktatáson nem kellett részt vennie, mert már a cégnél eltöltött idő alatt volt ideje begyakorolni a munkafolyamatokat, és hozzá szokott a munkafolyamatok tervezéséhez és betartásához. Tisztában volt mind a két fél azzal, hogy távol az irodától milyen eszközbeli és tudásbeli szükségletei vannak az akadálytalan munkavégzésnek.

Számára az otthon végzett, és az irodában végzett munkának vannak előnyei és hátrányai is: az irodai munka egyszerűsíti a munkafolyamatokat, mivel helyben vannak a tervezők (vagyis a főnökei), másrészt az otthoni munka serkenti a munkakedvét, mivel otthon van.

A távmunka a cégnek is előnyös, mert a munkák mennyisége és határideje megköveteli, hogy az iskolába járó kollégák is folyamatosan tudjanak dolgozni, és ne essenek ki a cég vérkeringéséből.

 

A technikai háttér:

 

Az egyetem és a munkahely között 200 km van, amit a mai információs technológiával hidalnak át. Az irodában céges gépeken dolgozik, de amikor az egyetemen van, akkor a cég által biztosított asztali számítógépet és a munkához szükséges programokat használja, amit a munka specifikussága követel meg. Rendelkezik saját note-book-kal is, hogy akkor is tudjon dolgozni, amikor nem ezen a két helyszínen tartózkodik. A cég biztosít neki mobiltelefont és digitalizált faxot is, ezen kívül hozzájárul a saját Internet hozzáférés költségeihez is.

 

Kapcsolattartás és a személyes kapcsolatok:

 

A kapcsolatot a már említett telefonon, faxon, és Interneten keresztül tartják. Ezeken az eszközökön keresztül kapja a feladatokat és küldi el a kész anyagokat. A távmunka folyamatos kommunikációt igényel, mert az irodában dolgozó tervezőkkel együtt kell dolgoznia, de a megrendelőkkel is folyamatosan tartania kell a kapcsolatot, mert csak így tudja az igényeiket kielégíteni. Az irodában dolgozva ezek a kommunikációs csatornák kimaradnak, mert ott csak megkérdezi a tervezőket, így a kommunikáció felgyorsul, de a munkavégzés tempója lelassulhat, a távmunkával ez a kettő megfordul.

A kapcsolattartásnak köszönhetően tudja a cég a munkákat elvállalni, mert csak annyi munkát adnak ki a távmunkásoknak, amennyit azok el is tudnak végezni. Így garantálják a minőségi munkát határidőn belül. A vezetők mindig megkérdezik a távmunkásokat, hogy mennyi idő alatt tudják majd az adott feladatot elvégezni, és ennek megfelelően ütemezik a feladatokat. A tervezhetőség miatt a távmunkások ki tudnak dolgozni olyan saját időbeosztást, amit be is tudnak tartani.

A hónapok, évek során baráti viszony alakult ki a munkatársakkal és a főnökökkel is. Ez a kölcsönös bizalomnak, az alkalmazottak megbízhatóságának és az egymás tudása iránti feltétlen tiszteletnek is köszönhető.  

A cég rendszeresen tart saját rendezvényeket, amikre az összes munkatársát meghívja, ezeken általában mindegyikük részt vesz, így építve a céges kapcsolatokat.  

 

A munka bérezése

 

Az elvégzett munka után a távmunkás a cégnek számlázza a munkabért. Az így keresett anyagiakat kielégítőnek tartja, juttatásokat külön nem kap, de a mobiltelefon számlájához teljes mértékben és az Internet előfizetés költségeihez részben járul hozzá a cég.

A motiváció számára a pénz, amivel fedezheti a szükségleteit és az igényeit az egyetem mellett. A fizetéséből a családját is tudja támogatni, de megengedheti azt is magának, hogy évente legalább kétszer el tud utazni külföldre, pihenni.

A cégnél dolgozók munkakedvét az is erősíti, hogy a főnökök és a beosztottak között nem a tipikus alá és fölérendeltségi viszony van, hanem baráti kapcsolat. Az alkalmazottak a magánügyeikben is segítségeket kérhetnek a vezetőiktől.

 

Jövőkép

 

Az interjú alanyt a céghez jelenleg tanulmányi szerződés köti, de amint végez az egyetemen, mind fizetésben, mind pozícióban lehetősége van előrelépésre. Jelenleg számára ez a munkavégzési forma elfogadható, hiszen jól jön neki az iskola mellett ez a fajta jövedelem-kiegészítés, és mivel tanulmányi szerződése van a céggel, így egyúttal a jövője is biztosítva van. Ez egy olyan fajta kölcsönös bizalom alapköve, ami biztonságot nyújt a cégnek és neki egyaránt.

 

A cégről

 

Az irodát három, nagy gyakorlattal rendelkező építészmérnök alapította egy nagy cégből kiválva 2000-ben. Tervezéssel és minden hozzá tartozó tevékenységgel foglalkoznak. Az első évek nehézségei és buktatóit átvészelve kemény munkával lassú, de biztos fejlődésnek indult. Az évek folyamán a kezdeti kis létszámú iroda mára már a kétszeresére nőtte ki magát. Kezdetben minden munkafolyamatot a cég vezetői végeztek, de a fejlődés és a több munka megkövetelte az alkalmazottak felvételét. Így a munkafolyamatokat fel tudták osztani egymás közt, és így nem kell szétforgácsolni az erőiket, ezáltal mindenki azt a munkafolyamatot végzi, amiben a legjobban kamatoztatni tudja a megszerzett tudását. Az irodai munkákat is külön személy végzi. Az iroda állandó létszáma kilenc fő a főnökökkel együtt, emellett négy – öt távmunkást foglalkoztatnak körülbelül két éve. Az iroda méretei és dolgozói létszáma alapján a szakmában kicsinek mondható, a meglévő ügyfélkör által biztosított munkák elvégzésének tekintetében szintén inkább a kisebbek közé tartozik. Az elvégezhető munka volumenét tudták rugalmasan megnövelni a távmunkások bevonásával. A részfeladatokat kiadják olyan dolgozóknak, akik azt az otthonukban is el tudják végezni. Azok a kollégák kerültek ki távmunkába, akik előtte már dolgoztak bent az irodában, ezáltal a cég vezetése fel tudta mérni az adott munkatárs munkavégzési képességeit és tempóját, ami számukra is garancia volt arra, hogy a kiadott feladat megfelelő határidőre, megfelelő minőségben kész lesz.

Az interjú alany a céggel, a munkával, a személyes kapcsolatokkal és az egész rendszerrel meg van elégedve. „Kérnek, és nem követelnek, éreztetik, hogy megbecsülnek, és hogy lehet rájuk számítani, persze ezek oda–vissza működnek. Vagyis valamit valamiért.”

 

Az esettanulmány tanulságai

 

A cég csak két éve foglalkoztat távmunkásokat, de úgy látszik, mind a két félnek bevált ez a foglalkoztatási forma. Jó a munkáltatónak, mert több megbízást tudnak elvállalni, így gyarapodik az ügyfélkör, nő a cég presztízse és persze nem utolsó sorban a bevételeik. A cég ezáltal állami támogatásokra is pályázhat. Jó a távmunka a munkavállalóknak, mert így a munka mellett tanulni, tovább képezni is tudják magukat, és a megszerzett tudásukat is fel tudják használni a munkájukban.

Egyaránt jó mind a két félnek az is, hogy a dolgozókkal tanulmányi szerződésben állnak:

-           A cég részéről:

 

·          Egyfajta garancia ez számukra, hogy az általuk kiképezett munkaerő náluk fog majd dolgozni a jövőben, és nem megy át a konkurenciához.

·          Biztonságot és előnyt nyújt számukra a konkurenciával szemben, hogy nekik magasan szakképzett alkalmazottaik vannak.

·          Garanciát jelent a vállalkozás számára, hogy a jövőben is megfelelően képzett, megfelelő tapasztalattal rendelkező munkatársuk lesz.

·          Bizonyos támogatásokat is igénybe vehetnek.

-           A munkavállaló részéről:

·          Biztosítva van a jövője, mert ha kikerül az egyetemről, akkor rögtön lesz munkahelye és nem, mint munkanélküli kezdi az életét.

·          A cég támogatja a tanulmányait és az iskolába történő utazásait.

·          Tanulmányai alatt is tud dolgozni, és pénzt keresni.

 

Minden jel szerint az idők folyamán kialakult rendszer eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

 

Az esettanulmányhoz tartozó kérdések és válaszok:

 

 • Magadról valamit, saját magad bemutatása röviden (végzettséged, tanulmányaid, szakmai bemutatkozásod)? Körülményeidről valamit (nem fontos válaszolnod rá csak a következő kérdés miatt lenne jó)?

 

Jelenleg 2. éves építőmérnök egyetemista hallgató vagyok Pécsen. Az érettségit egy szegedi építőipari szakközépiskolában szereztem 2000-ben, majd ugyanitt megszereztem 2 éves nappali tagozatos képzés útján a Magasépítő technikusi szakképesítést (2002). A technikusminősítő oklevél megszerzése után – és az iskola 2. éve alatt is már – kezdtem el dolgozni, majd egy év alkalmazottként bejelentett munkaviszony után, szakmai tapasztalatokkal és a korábban megszerzett tudásom birtokában jelentkeztem az egyetemre, ahova felvételt nyertem. Családi körülményeink meglehetősen változatosan alakultak a szüleim válása után, egyszerűen fogalmazva: romlott az anyagi helyzetünk.

 

 • Miért választottad ezt a munkát? Milyen indíttatásból? (iskola mellett kiegészítés, … stb.)

 

Dolgozni saját magam körülményeinek javítására kezdtem el, és a család terheinek csökkentése érdekében, hogy önellátóbb legyek, mint azelőtt. Fiatal felnőttként az ember igényei eljutnak egy bizonyos szintre, és ha van rá lehetősége, próbálja megteremteni az ahhoz szükséges anyagi hátteret. Így a szórakozáshoz, és a mindennapi élethez egyaránt, ami az egyetem elkezdése után persze átfordult iskola melletti jövedelem-kiegészítéssé.

 

 • Hogyan választottad ezt a munkát? Hirdetés útján… stb.

 

A munka szinte magától talált rám, de természetesen inkább szerencsének lehet nevezni. Az 1. technikusi év eltelte után egész nyáron munkát kerestem, és nem találtam, majd egy gyerekkori barátomon keresztül –az ő ajánlásával- kerültem ebbe a körbe, mivel pontosan olyan végzettséggel kerestek munkaerőt, amilyen nekem lett később a tanfolyam elvégzése után.

 

 • Milyen munkát végzel a cégnél?

 

3D-s CAD-es acélszerkezet tervező programmal modellezek („rajzolok”) acélszerkezeteket. Tulajdonképpen összetettebb szerkesztői munka a mai kornak megfelelően, és hazai viszonylatban is igen magas szinten.

 

 • Hány napot dolgozol távmunkában és az irodában?

 

Általában munkától függ, és persze az iskolában kötelezően eltöltendő időtől, de általában 2-3 nap távmunka, és 2 nap irodai munka.

 

 • Milyen formában dolgozol, mint alkalmazott, vagy mint számlás (tehát vállalkozásban dolgozol be a céghez)?  

 

A cégnél jelenleg tanulmányi szerződéssel rendelkezem, ezen felül a munkákért számlázok a saját cégem nevére.

 

 • Hol végzed a munkát (otthon, telecenterben, bárhol)? Hogyan jutsz az anyaghoz? A cég telephelyétől milyen messze dolgozol?

 

Ha az irodától távol eső helyen dolgozom, minden esetben saját, vagy az iroda által biztosított számítógépen végzem a munkát. Nem is lenne lehetőség másfajta megoldásra az ehhez a munkához szükséges programok (3D-s CAD) specifikussága miatt. Az adatszolgáltatást Interneten és digitalizált faxon keresztül kapom és küldöm. Általában 200km-re vagyok magától az irodától.

 

 • Technikai háttér? Céges vagy saját: a számítógép, az Internet elérés, a mobil… stb.

 

Vegyes, de általában cég által biztosított eszközökről van szó. A programokat tehát a munkához szükséges hivatalos, jogtiszta programokat minden esetben a cég biztosítja, az Internet elérés és a mobil az saját…vagy saját céges.

 

 • Min keresztül tartjátok a kapcsolatot a munkáltatóval?

 

Szintén a munka fajtája követeli meg a munkavégzés közbeni folyamatos elérhetőséget, tehát általában telefonon, faxon, és Interneten egyszerre.

 

 • Milyen gyakran jársz be a céghez, és ha bent, vagy akkor is ugyanazt a munkát végzed, mint távmunkában?

 

Mivel a távmunkát az iskola mellett végzem, így mindig, amikor haza megyek az irodába vezet az utam, ez általában heti rendszerességű, de akár 2 vagy 3 hét is lehet.

 

 • A céges rendezvényeken részt veszel-e?

 

Minden céges rendezvényre kapok meghívást, és az esetek nagy többségében meg is jelenek azokon.

 

 • Milyen a kapcsolatod a többiekkel, a főnököddel… stb.?

 

A hónapok, évek során baráti viszony alakult ki a munkatársakkal és a főnökökkel is egyaránt, ez a kölcsönös bizalomnak, az alkalmazottak megbízhatóságának és az egymás tudása iránti feltétlen tiszteletnek is köszönhető egyaránt.

 

 • Milyen lépései vannak a távmunkádnak: tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, véleményezés.

 

Adatszolgáltatás (anyagok) feldolgozása, folyamatos egyeztetés a megbízóval az esetleges változások és pontosítások modellre történő rávezetése miatt, és folyamatos kapcsolattartás a főnökeimmel, akik magát a tervezési feladatot végzik. Ezek és az évek során megszerzett szakmai tapasztalatom segítségével tudom elvégezni a szerkesztői feladatomat, amibe beletartozik a 3D-s modell elkészítése, anyaglisták, gyártási rajzok és összeállítási tervek elkészítése is. „Magyarul” az általam elkészített rajzok alapján le kell, hogy tudják gyártani a szerkezetet, és a munkaterületre szállítva össze is kell tudniuk állítani azt, szintén az én általam elkészített rajzokból.

 

 • Hogyan ellenőriznek téged? Mi alapján mérik a munkádat? Vagyis mi alapján kapod a fizetésed? (elvégzett munkánként, órabérben, … stb.)

 

A rajzok és a modell elkészülte után mind a rajzokat, mind a modellt Interneten keresztül továbbítom a céghez, azt tüzetesen átvizsgálják, hogy minden a kéréseknek (megrendelő, adatszolgáltatás) és követelményeknek (ide vonatkozó szabványok) megfelelő-e, és ha mindent rendben találtak, akkor kapok visszajelzést, hogy lehet e gyártásba adni.

 

 • A fizetéseddel meg vagy-e elégedve (kevés, reális, több is lehetne)? Milyen juttatásokat kapsz (ruhapénz, étkezési hozzájárulás, … stb.)?

 

A fizetés megfelelő, teljesen elégedett vagyok. Juttatást külön nem kapok, de az Internet számlám egy részét és a munkavégzéssel járó többlet-telefonköltségemet minden esetben belekalkulálják a munkáért kapott pénzbe.

 

 • Az otthoni munkával hatékonyabb, vagy mint a bentlévő munkánál, vagyis mennyire vonja el a figyelmedet az, ha bent dolgozol?

 

Esetemben ez nem egészen így van, szerintem mindkettőnek van előnye és hátránya is … Azaz, az irodai munka egyszerűsíti a munkát… Mivel helyben van a tervező, másrészt az otthoni munka serkentheti a munkakedvet, mivel otthon vagy. A távmunka szükséges, gyakran a munkák mennyisége és határideje miatt.

 

 • Felkészítettek-e előre erre a munkára, vagyis kellet-e külön oktatáson részt venned? Vagy a végzettséged miatt erre nem volt szükség.

 

Talán a cégnél korábban eltöltött idő miatt nem volt szükség külön felkészítésre, tisztában voltunk vele mindannyian hogy mi kell ahhoz, hogy akadálymentesen tudjam a munkámat végezni távol az irodától is.

 

 • A feladatok határideje mennyire betartható? Gyakran kapsz olyan munkákat, ami sürgős?

 

A feladatok határideje megfelelőnek mondható, általában rövid, de egy bizonyos idő eltelte után az ember képes lesz a korábbi tapasztalatai okulva olyan időbeosztást kitalálni és alkalmazni, ami minden esetben lehetővé teszi a határidő teljesítését; ehhez nagyban hozzá járul a főnökök azon szerepe, hogy egyeztetnek velünk szerkesztőkkel, hogy mi az adott munka reális határideje.

 

 • Időbeosztásod menyire tudod emiatt betervezni, és tartani magad ehhez?  

 

A távmunkából kifolyólag soha nem volt időbeosztás miatti problémám. Tervezhető és teljes mértékben betartható.

 

 • Mivel motiválnak téged a jobb teljesítményre? Előre lépésre van-e lehetőséged?

 

A fizetés, tehát a pénz a motiváló erő, a munkakedvet emeli az is, hogy a főnökeimre, nemcsak mint főnökökre lehet számítani, ezért említettem korábban, hogy baráti viszony van főnök és beosztott között a cégnél. Vagyis nem érződik az irodában egy tipikus irodai hangulat. Előre lépésre természetesen van lehetőség, fizetés tekintetében és megfelelő végzettség megszerzése esetén betöltött pozíció tekintetében is.

 

 • Milyennek látod a cégnél a jelenedet és a jövődet?  

 

A jelenem elfogadható, hiszen jól jön az iskola mellett ez a fajta jövedelem-kiegészítés, és mivel tanulmányi szerződésem van a céggel, tulajdonképpen a jövőm is biztosított. Ez egy olyan fajta kölcsönös bizalom alapköve, ami biztonságot nyújt a cégnek is és nekem is egyaránt, plusz a diploma megszerzése után előrelépéssel kecsegtet.

 

A Cégről

 

 • Mivel foglalkozik a cég (rövid bemutatása, mikor és hogyan kezdte, egészen napjainkig írd már le a fejlődését, állapotát)?

 

Mivel mérnökirodáról van szó tervezéssel foglalkozik, és mindennel, ami ehhez tartozhat. 2-3 nagy gyakorlattal rendelkező tervező alapította a céget egy nagyobb vállalatból kiválva, ha jól emlékszem 2000-ben. Az első évek szokásos buktatóit és nehézségeit átvészelve kemény munkával lassú de biztos fejlődésnek indult, és a kezdeti kis létszám, így az iroda által foglalkoztatottak száma és maga az iroda is mára a kétszeresére nőtt. Kezdetben a szerkesztői feladatokat a tervezők is végezték, mára ezt a munkák mennyisége nem teszi lehetővé.

 

 • Hányan dolgoztok a cégnél, ebből hány a távmunkás?

 

A tervezőkkel (főnökökkel) együtt 9 az iroda állandó létszáma, és általában 4-5 távmunkást (külsőst) foglalkoztatnak.

 

 • Mióta foglalkoztat távmunkásokat?

 

Körülbelül két éve.

 

 • Mekkora irodával rendelkezik a cég? És mért alkalmaz távmunkásokat?  

 

Közepes méretűnek mondható az iroda mind létszám mind tényleges méretei tekintetében. A kapacitás oldaláról nézve ehhez képest nagy és a „megszokott”/meglévő megrendelők kiszolgálása és az általuk hozott munkák mennyiségének növekedése miatt foglalkoztat távmunkásokat.

 

 • Miben vagy megelégedve a céggel és mikben változtatnál rajta?

 

Az alkalmazottakhoz való hozzáállással és tulajdonképpen az egész munkához és rendszerhez való hozzáállással elégedett vagyok. Kérnek és nem követelnek, éreztetik hogy megbecsülnek és hogy lehet rájuk számítani, persze ezek oda-vissza működnek. „Valamit valamiért.” Egyelőre igazából nem tudok rosszat vagy változtatni valót mondani, úgy néz ki, hogy az idők folyamán kialakult rendszer megállta és megállja a helyét továbbra is.
 

 
Esettanulmány VI. (Hungary.Network Rt.)

Hungary.Network Rt

Interjúalany: Dr. Radnai Tamás ügyvezető elnök-vezérigazgató

 

A cég rövid története, tevékenysége

 

A Hungary.Network Rt. 1995-ben alakult, internetalapú szolgáltatások végzésére. Fő tevékenységként internetalapú technológia-fejlesztést és alkalmazói szoftverfejlesztéseket végeznek.

 

A cég 3 fővel indult, jelenleg 24 főt foglalkoztat, ebből 11 főállású munkatárs, 13 pedig alvállalkozóként működik közre. A munkatársak egy része adott feladatra szerződik, megbízási szerződéssel vagy felhasználói szerződéssel.

 

A cég Bt formában alakult, a fő tulajdonos amerikai állampolgár. 5 évvel ezelőtt Kft-vé, majd 2 évvel ezelőtt részvénytársasággá alakultak.

 

A cég munkaerő-politikája, a távmunka melletti döntés

 

Internetes cégről lévén szó, a távmunka mint lehetséges munkavégzési forma a megalakulástól kezdve magától értetődő volt.

 

A tevékenység eleve nincs irodához kötve. Tulajdonképpen kezdetben az is döntés kérdése volt, hogy kell-e egyáltalán központi iroda. Hiszen egy telefon és egy fax elég lehet iroda címén, és ez a világon akárhol, akár Amerikában is lehet -  gondolták az alakuláskor. A tapasztalatok azt mutatták, hogy egy működő, hagyományos iroda mindenképpen kell, és kell egy nem túl nagy apparátus is, akik ezt működtetik. Itt folyik az adminisztráció egy része, de főleg azért van erre szükség, mert a közvetlenül az ügyfélkapcsolatokkal összefüggő  tevékenység az irodából kell, hogy történjen. Ennek az az oka, hogy ezek bonyolult, több munkatársat igénybe vevő tevékenységek, a munkatársaknak egymással gyakran személyes kapcsolatba lépve kell kommunikálniuk egymással és az ügyféllel.

 

Amikor egy embert felvesznek a céghez, az új munkatárs a legtöbb területen maga választhatja meg, milyen konstrukcióban – önállóként, alkalmazottként, megbízással – és milyen helyszínen kíván dolgozni. Ez utóbbi lehet az iroda, vagy a munkatárs otthona.

 

A távmunka-végzés lehetőségének határai olyan feladatok ellátásánál jelennek meg, amikor ténylegesen és azonnal elvégzendő papírmunka is jelentkezik, pl. szerződést kell kötni, aláírni és/vagy amihez egy-kettőnél több ember kell. Ugyancsak fontos, hogy az irodában dolgozók, akik többféle feladatot látnak el, és sokszor maguk választották az irodai jelenlétet, ú.n. háttér emberek is egyben, akik sürgős munkáknál azonnal kéznél vannak, lehet velük személyesen kommunikálni, egyeztetni, stb. Ez tehát azt jelenti, hogy egy megfelelő arányra van mindig szükség a távmunkások és az irodában jelenlevők között. A cég tapasztalata azt mutatja, hogy a munkatársaknak legfeljebb kb. 50%-a alkalmazható távmunka formában.

 

A távmunkára vonatkozó döntéseknek volt tudatosan átgondolt és előkészített része, néhány esetben „magától” alakult így a helyzet.

 

A távmunkások alkalmazásával irodahelyet takarítanak meg. Az iroda bérlete, rezsije nagyon drága. Ráadásul az irodában egy dinamikusan működő cégnél időről időre felmerül a hely problémája: el kell helyezni egy-egy új íróasztalt az új munkatársnak, és számítógéppel, internetkapcsolattal kell ellátni. Ezt mind meg lehet takarítani a távmunkások alkalmazásával, mivel általában olyan emberek jelentkeznek munkára, akiknek mindez már rendelkezésére áll a saját otthonában.

 

A távmunkásoknak nem kötelező bejárniuk, de bizonyos esetekben – céges események vagy ügyféltalálkozók során –rendelkezésre kell állniuk személyesen. Vannak olyan értekezletek is, amelyekre mindenkinek be kell jönnie az irodába.

 

A dolgozók kiválasztása, felvétele, képzése

 

Amikor munkatársat keresnek, eleve csak az Interneten hirdetnek és ezzel már első körben is megszűrik a jelentkezőket. Mivel a felvett munkatárs, ha az ellátandó feladat azt megengedi, maga választhatja a távmunkát, az önkéntesség mindig érvényesül. Természetesen a felvételi beszélgetéseken, a kiválasztásnál azt is vizsgálják az ebben döntő vezetők, hogy alkalmas lesz-e az új munkatárs a távmunkához szükséges önálló munkavégzésre és képes-e megfelelően kommunikálni a többiekkel, főképpen e-mailen.

 

 Jelenleg a létszám 1/3-a, 8 fő dolgozik távmunkában. A munkatársak nagy része fiatal férfi. A kiválasztásnál a vezérigazgató szerint nem szempont a nem, a jelentkező nőktől nem kérdezi családi állapotukat, a magánéletükre vonatkozó információkat nem kér, pusztán a szakmai tudás alapján döntenek. Habár jelenleg 2 fő női távmunkásuk van, egyikük tolószékes, nem jellemző, hogy az informatika területén nők jelentkezzenek munkára.

 

A jelentkezőket külön nem képezték ki távmunka végzésre, mert természetes, hogy az adott feladatot otthoni munkában el lehet végezni és a válogatásnál komoly szempont, hogy a munkatárs erre készen álljon. Természetesen megfelelő szakmai tudás alapkritérium, és olyan informatikai tudással érkezik az emberek többsége, ami mellett nem probléma egy szoftverinstallálás, kisebb javítás. Általánosságban elmondható, hogy háttértámogatást is kapnak a központi emberektől, de az esetek többségében nincs is rá szükség.

 

Lehetőség szerint olyan embereket alkalmaznak, akiknek ki van építve a megfelelő informatikai és kommunikációs hátterük a munkavégzéshez. A munkatársak egy részének, ha szükséges, a cég vásárolja meg az eszközöket, illetve az internetes hozzáférési lehetőséget, pl. ADSL-t.  

 

A Hungary.Networkben az a tapasztalat, hogy akik rendszeresen az irodában dolgoznak, jobban kötődnek a céghez. Ennek ahhoz is köze van, hogy a fiatal informatikusok még „válogatnak” a munkahelyek között.

 

Habár a távmunka-végzési forma automatikusan vált a cég működésének részévé, az is igaz, hogy sok szervezési kérdést kellett menet közben megoldani, és sok menedzsment feladatot kellett az adott helyzethez alakítani. Meg kellett szervezni az irodában tartózkodó és a távmunkás dolgozók kommunikációjának formáit, valamint a speciális projekt menedzsmentet. Ez a munka kiadását, a folyamatok közben a minőségellenőrzést, a kész munka átadásának módját jelentette olyan formában, hogy a távmunka végzés ne okozzon fennakadást a működésben, a határidők betartásában. A cég büszke arra, hogy jónéhány speciális távmunka-megoldást, kommunikációs és munkairányító szoftveralkalmazást is kifejlesztettek, amelyek egy részét újabban termékként is kívánnak értékesíteni.

 

Az első időszakban sok probléma volt, a kommunikáció akadozott. Több év kellett, mire kialakult az a módszer, ami bevált. Tapasztalat, hogy a fiatal, sokszor első munkahelyes és többségükben férfi informatikusok sokszor nagyon rosszul kommunikálnak, különösen, ha problémák jelentkeznek a munkavégzés során. Ezért nagyon fontos a menet közbeni kapcsolattartás, a feladatoknak a szokásosnál is kisebb részekre bontása, a részfeladatok ellenőrzése, tesztelése. A kommunikáció jelentősen javítható tréningelemekkel, gyakoribb összejöveteleken keresztül is. Ezért alakították ki a rendszeres találkozókat, amelyek egy része szakmai célt szolgál, másik része baráti összejövetelnek tekinthető, olykor családtagok részvételével is.

 

A másik megoldandó probléma a biztonság kérdése volt. Ez azt jelentette, hogy figyelni kell arra, hogy folyamatban lévő munkákról ne jusson ki információ, senki ne élhessen vissza a jelszavával, ne törjenek be a számítógépekre, ne férhessenek hozzá a nyilvános szerverekhez külsők, de akinek kell,  az igen, stb. Egy informatikai cégnél sokszor egy ötlet nagyon sokat ér, az, hogy ki valósítja meg először, nagy előnyt jelent. A cégtől már az ötletek sem kerülhetnek ki. A hálózati biztonság kialakítása sok időbe telt. Nem volt könnyű megtalálni azt a megoldást, hogy a hálózati hozzáférést a munkatársaknak korlátozottan adják ki, ami azonban konfliktust okozhat a munkában. Újra kellett gondolni a munkafolyamatokat, optimális megoldásokat kellett kidolgozni.

 

A kommunikációs, beszámolással és teljesítményekkel kapcsolatos kérdéseket a munkatársak heti beszámoltatásával oldják meg. Ez e-mailben történik, és mindenkinek minden alkalommal részletesen fel kell sorolnia az elvégzett munkát, a projektek állását, stb. Ez azt jelenti, hogy a távmunkások szigorúan vannak ellenőrizve, mert a vezetők mindig egy kicsit jobban gyanakodnak esetükben, hogy a munka intenzitása és hatékonysága lazul, mint azoknál a munkatársaknál, akik „kéznél vannak”.

 

Összefoglalva: a Hungary.Network Rt. érzékeli a távmunkával kapcsolatban leggyakrabban említett előnyöket, azt, hogy megtakarítást jelent az irodai költségekben, hogy nagyobb körből jobban lehet megfelelő szakembereket választani, és könnyebben lehet a munkatársakat adott feladatokra mozgósítani. Ugyanakkor jövedelem, fizetések szempontjából a távmunkások az irodában dolgozókkal azonos módon vannak kezelve.  

 

A legújabb távmunkás

 

A Hungary.Network RT. megpályázta a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Informatikai és hírközlési Minisztérium által 2002 végén kiírt pályázatot távmunkahely létesítésére, és egy fő távmunkás részére meg is kapta. 2003 januárjától már dolgozik a cégnél a mozgássérült, tolókocsihoz kötött fiatal munkatársnő. Nagy műveltségű, diplomás, több nyelvvizsgával rendelkezik, jelenleg is egy főiskola levelező hallgatójaként bővíti tovább informatikai tudását.  Mivel ő az első mozgáskorlátozott alkalmazott a Hungary.Networkben, felvételét alapos felkészülés és kölcsönös ismerkedés előzte meg. AZ E-mail váltások után a cég vezetője kiment a felvenni kívánt új munkatárs lakására, megbeszélték, hogy hogyan alakítsák ki a munkahelyet, milyen feladatok elvégzését, milyen időbeosztással kell elvégezni. Az új munkatársnő az informális beszélgetés során sok információt kapott a vállalkozásról, tevékenységéről, leendő munkatársairól, jobban fel tudta mérni, hová kerül, mint ha mindezt csak E-mailen keresztül vitatják meg. Feladatai összetettek, számítógépes anyagok feldolgozásától programozási és kreatív feladatok elvégzéséig, ahogyan a helyzet megkívánja. Távmunkásként jól alkalmazkodik ahhoz, hogy a terhelés egyenetlen, van, amikor hét végén is vannak feladatok, máskor kevesebbet kell teljesíteni.  

 

A cég korábbi irodája a második emeleten volt, a lifthez egy lépcső vezetett, de ez nem volt akadálya annak, hogy a stáb megbeszéléseken átlagosan kéthetente az új munkatársnő is megjelenjen. Az irodában dolgozók segítettek a tolókocsit felvinni. A cég jelenleg egy modern, akadálymentesített irodaházban működik, de a tolókocsis munkatársnak így is segítségre van szüksége ahhoz, hogy eljusson a megbeszélésekre. Fontos, hogy a mozgássérült munkatárs személyes kapcsolatokat is kialakíthat a kollégáival, nincs elszigetelve. Munkáját elkötelezetten és magas színvonalon végzi. A cégben dolgozó fiatal munkatársak számára emberileg nagyon sokat jelent egy teljesen új, számukra eddig idegen világ –egy mozgássérült életének – megismerése.

 

A mozgássérült munkatársnő minden céges rendezvényre meghívást kap, és ha szükséges, az elnök-vezérigazgató szállítja a helyszínre. Évente egy céges vidéki belső képzés van, ez általában 3 napos. A helyszínt –szálloda, programok, étterem –úgy választják ki, hogy tolókocsival elérhető legyen. Ez néha komoly nehézségekbe ütközik, pl. csak drágább szállások jöhetnek szóba!
 

 
Esettanulmány VII.

                                                               Távmunka

 

Néhány évvel ezelőtt az én fejemben is sztereotípiák, előítéletek éltek evvel a fogalommal kapcsolatban.

Tolókocsis létemre tanulmányaimat végig normál iskolákban végeztem. Utolsó éves voltam a főiskolán, amikor édesanyám akkori munkahelyén (Marketing Centrum) Internethez értő új munkatársat kerestek. Logikus volt, hogy rám esett a választás, amúgy is sokat voltam az irodában és értettem az Internethez. Ideális megoldásnak tűnt – lakóhelyemhez és iskolámhoz is közel lévő, földszintes iroda, képességeimnek és elvárásaimnak is megfelelő munka. Mi mást várhatna az ember, 23 éves fejjel, félkész diplomával, tolókocsisként?   

Egy év után azonban véget ért a tündérmese – a céget átszervezték, leépítések voltak, az iroda elköltözött, harmadik emelet, lift van ugyan, csak épp sose működik.

Ekkor én még optimista voltam. Úgy gondoltam, fiatal vagyok, tehetséges, fogok én másik munkahelyet találni. Aztán múltak a hetek és a hónapok, az álláshirdetések között egyre kevesebb olyan céget találtam, amelyiknek még ne írtam volna. Az esetek többségében a „tolókocsis” szó elég volt ahhoz, hogy számításba se vegyenek, mint lehetséges munkaerőt. Ahol nem ilyen merev elutasításba ütköztem, ott más probléma akadt. Ha kinyitottam egy esetleges munkaadótól érkező levelet, már vártam a „Sajnos, jelenleg nem áll módunkban alkalmazni Önt” formulát. Így végül arra az elhatározásra jutottam, hogy nem is akarok én dolgozni – inkább tanulok. Ez volt életemben az első ilyen táv-dolog: a hagen-i egyetem távoktatása (Fernuniversität Hagen), informatika szak. A havi átlag egy konzultációt és persze a vizsgákat leszámítva a kapcsolattartás a tanárokkal és a csoporttársakkal itt is az Internetre korlátozódik. Ezzel együtt a dolog nagyon is élő, valósnak tűnő.

Nem sokkal ezután kerültem kapcsolatba a Hungary.Networkkel. Az iskolával kapcsolatos pozitív tapasztalataim erősen befolyásoltak abban, hogy végül távmunkásként kezdtem dolgozni. Mostanra úgy gondolom, jó döntés volt.

A feladataim változatosak, és az elvégzett munkámmal kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kaptam. Azokat az embereket, akikkel e-mailben tartom a kapcsolatot, láttam a valós életben is, nem arc nélküli fantomok a cybertérben, és az iroda is tudom, milyen, nem csak elképzelem. (Ezt, a legalább minimális szintű valós kapcsolatot rendkívül fontosnak tartom, az Internet kapcsolattartásra tökéletes eszköz, de kell, hogy legyen az ember fejében hang és képminta ahhoz, hogy ne legyen személytelen az egész. Az iskolai és a munkahelyi tapasztalataim is ezt támasztják alá.)

Az én helyzetem azonban, más mozgássérültekhez képest sok szempontból speciális. Nekem megadatott az, ami sorstársaim többségének nem: normál iskolába jártam, átlagos közösségbe. Nem voltam négy fal közé zárva, iskolába jártam, mellette dolgoztam, utaztam, barátkoztam. Közhelyesen úgy is fogalmazhatnék, hogy aktív életet éltem. Talán ezért élem meg pozitívumként a távmunkával járó bizonytalanságot: hogy nem egyenletes a munka eloszlása, nem szigorúan 8-tól 5-ig végzem a munkámat, aztán fogom magam és hazamegyek, hanem adott esetben péntek este hatkor érkezik a gyorsan elvégzendő feladat. Legalább van most is egy kis izgalom az életemben. (Mindig is az egyhangúságot viseltem rosszul, ezért ez számomra előny.) Eddig szerencsére még nem kerültem olyan helyzetbe, amikor a munka és valami más tevékenység között kellett volna választanom, sikerült jól beosztanom a munkára, a tanulásra és az egyéb elfoglaltságaimra szánt időt. Sok ember talán épp ezért választja a távmunkát: így maga oszthatja be az idejét, nem felülről mondják meg neki, hogy mikor mit mennyi ideig csináljon.

Van azonban a távmunkának egy másik oldala is. Tapasztalataim szerint a mozgássérültek többsége nagyon beszűkült életet él, még a rendelkezésére álló lehetőségeket se használja ki, szinte saját magát zárja ki egy lehetséges, teljesebb életből. Vagy azért, mert így nőtt fel, magántanulóként vagy speciális iskolában, elkülönítve – vagy később vált mozgássérültté, és ez törést jelentett az életében. Ha rendes, bejárós munkát keres, ha egyáltalán mer keresni, óhatatlanul falakba – vagy inkább küszöbökbe és lépcsőkbe – fog ütközni. A távmunka átmenetet jelenthet – kapcsolatot a külvilággal, azt az érzést, hogy tud hasznos dolgot végezni, nem csupán eltartandó teher a társadalom (vagy a családja) számára. Ebből szerintem erőt és önbizalmat meríthet ahhoz, hogy „kimerészkedjen” a világba – legalább addig, ameddig el tud jutni.

Itt szeretném megemlíteni egy külföldi élményemet. Három évvel ezelőtt részt vettem egy, a Bordeaux-i Egyetem ill. az ELTE mozgássérült hallgatói számára szervezett csereúton. Franciaországban alkalmam volt megismerni az EU integrációs politikáját, és a francia mozgássérültek helyzetét.  Ott az ellátás – ami nálunk ma a fogyatékossági támogatás – havi 6000 Frank volt. Csillagászati összegnek tűnt. Ezzel együtt elégedetlenek voltak. A céljuk az volt, hogy munkaalkalmat teremtsenek. Rájöttek ugyanis arra, hogy csupán a pénznél sokkal fontosabb az, hogy valami értelmeset, valami hasznosat tudjanak végezni. Erre pedig még mindig a munka a legjobb módszer. (ha mellékesen a megélhetéshez elég pénz is jár érte, az persze nem hátrány.) Úgy gondolom, hogy a magyarországi mozgássérültek sincsenek ezzel máshogy, a munkára való hajlandósággal nincs semmi gond.

Természetesen el tudnék képzelni egy ideális világot, ahol minden járdaszél lejtős, minden iroda liftes házban van, lépcsők, szűk ajtók és küszöbök nélkül - és még a bérleti díj is alacsonyJ - de ez egyelőre illúzió. A távmunka, avval, hogy megszabadít a közlekedés ill. a megfelelő, akadálymentes környezet kialakíthatóságának nehézségeitől, mozgássérültek számára ma, Magyarországon ha nem is tökéletes, de a lehetséges alternatívák közül a lehető legjobb megoldás.